Regeringskris och Göteborgskravallerna


Categories :

Vad den så kallade regeringskrisen skall leda till är inte klart när detta program sänds. Blir det nu en ny kohandel eller utlyser regeringen nyval. ”Regeringskrisen” är en del av kapitalismens kris och har inte särskiljt mycket med olika politiska ställningstagande att göra. Deras lösning är en fortsatt politik för att stärka monopolens makt. Det handlar inte om ansvar för pandemin och Sveriges ekonomiska situation och att regeringskrisen skulle försena återstarten och lösa problemen finns där inte mycket som tyder på.

Vad pandemin har visat är att sjukvård, äldreomsorg, skola och hela den offentliga sektorn är eftersatt. Även en masslakt av arbetsförmedlingen när 500 000 människor står utan arbete, 200 000 av dessa har nu varit arbetslösa i närmare ett år. Det är ytterligare en av de huvudlösa åtgärderna som regeringen vidtagit. Att vänsterpartiet nu sätter ner foten så gör man det försiktigt för att inte störa ett eventuellt kommande regeringssamarbete.

Det enda sätet att förändra politiken är en gemensam kamp för hela arbetarklassen för en ny politik i arbetarklassens intresse. För det behövs det ett nyval och hela högerblocket från V till SD röstas bort.

Efter detta fortsätter vi med Göteborgskravallerna som hände 2001 och är i dagarna ca 20 år sedan.

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15

Vårt nya telefonnummer är 040-692 83 84