Corona och miljonsubventioner

Corona och miljonsubventioner

Categories :

Coronapandemin fortsätter, och kommer att pågå så länge vaccin inte ställs till de fattiga ländernas förfogande. Hindret för detta är i stor utsträckning läkemedelsmonopolens jakt på profiter och dess vägran att lätta på patenträttigheterna.

Strax förre pandemins utbrott fanns där tydliga tecken på att kapitalet var på väg in i en djup kris. Så pandemin kom lägligt för då kunde de olika ländernas regeringar gå in med subventioner till storföretagen. Så även i Sverige där regeringen med pandemin och att upprätthålla sysselsättningen som motiv se till att deras profiter hölls på en hög nivå.

Företag som nu delar ut 20 miljarder i dividender att fått miljoner i understöd. Profiterna hölls uppe men det gjorde arbetslösheten också och nu har långtidsarbetslösheten bitit sig fast, liksom ungdomsarbetslösheten.

Dessutom mer om elbristen och regeringens bortförklaringar, det är naturligtvis inte Rysslands fel att vi har höga elpriser i Sverige. Detta genom att de påstås strypa gasen i den ledningen som Sverige på alla sätt motsatt sig och leveranserna sker enligt de avtal som finns.

Men regeringen behöver en bortförklaring för man har varken viljan eller förmågan att angripa monopolföretagen som spelar den absolut största rollen för den plundring av konsumenterna som sker.

Vi slutar med en del om den solidaritet vi vill utverka för de familjer som riskerar vräkning för att fastighetsägaren vill öka sina profiter.

Har du frågor eller synpunkter mejla radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Vårt nya telefonnummer är 040-692 83 84