Kamp mot imperialismen

Categories :
Som kommunister är vi motståndare till varje imperialistisk allians. Detta gäller även Nato, i synnerhet eftersom det är den starkaste imperialistiska alliansen i världen.
Anledningarna bakom vårt motstånd är många.
Först och främst, så representerar processen ett stort hot mot folken i Norden och Baltikum eftersom konkurrenterna till den svenska bourgeoisien tydligare kommer att rikta sin militära uppmärksamhet hit.
För det andra kommer ett medlemskap att betyda att unga människor i vårt land kommer möta en höjd risk att skickas utomlands för att försvara den svenska bourgeoisiens intressen i synnerhet och de gemensamma intressena hos medlemsländernas borgerligheter i allmänhet.
För det tredje så representerar detta ett stärkande av den svenska bourgeoisiens intressen i det imperialistiska systemet. Den svenska bourgeoisien är liten men aktiv, med stora intressen utomlands. I och med de skärpta motsättningarna inom det imperialistiska systemet är det nödvändigt för dem att ta nya steg för att säkra dessa.
Från årsskiftet: ny organisering för lärare
De båda fackföreningarna Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har beslutat att gå vidare med sammanslagningen. Det betyder att båda förbundet röstat för att lägga ner de egna förbunden och gå samman i vad som kommer att kallas Sveriges lärare. Detta förbund börjar existera från och med årsskiftet.
”Svenska löntagare drabbas av demokratins tillbakagång”
Ovanstående rubrik är från en artikel som publicerats på tidningen Arbetets hemsida. Lyssna på Radio Kommunist och hör vad Victor och Jan anser om frågan.
Maila oss på radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Stöd Radio Kommunist PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Lyssna via Facebook