Korruptionen, kapitalismens tvilling

Categories :

Frågan om korruptionen i vår tid har i veckorna behandlats i artiklar och böcker. Beskrivningar om SBB: s och Thorengruppens svindelaffärer har knappast undgått någon. Kopplingarna mellan den statliga byråkratin, lobbyism och kapital är något av ett återkommande tema. Krafttag mot svindleri och utnyttjandet av billig arbetskraft saknas fullständigt i politiken. Istället tas krafttag mot de svagaste i samhället i form av inskränkta bidrag och angiverilagar. Hur kan det komma sig att man trots legio rapporter om missbruk och korruption inte kan lösa frågan?

Byråkratin, i staten och kapitalets tjänst

Staten är en produkt av klassernas oförsonlighet men det betyder inte att den är en självständig domare. Utan det är alltid den härskande klassens stat. Det betyder att i ett samhälle som bygger på en människas utsugning av en annan måste staten alltid alstra en byråkrati som står i de besuttnas tjänst. Att separera och isolera korruptionen från de rådande produktionsförhållandena, att få det verka som det är en avvikelse är att gå kapitalets ärende.  Det betyder inte att arbetarklassen inte ska kämpa mot den inom ramen för kapitalismen. Tvärtom, arbetarklassen måste kontinuerligt kämpa mot den. I den kampen utvecklar Arbetarklassen medvetandet om förhållandet mellan stat och kapital. Och den verklig politiska kampen kan ta vid. Att försöka lösa motsättningar genom kälkborgerlig moralism om hur saker borde vara är ingen lösning.

Alla motsättningar löses genom kamp

 Alla motsättningar kan endast lösas genom kamp och praxis, där utvecklingen går från det lägre till det högre. Det är vad vi ser i Frankrike där hundratusentals är ute och demonstrerar och i Sverige där lärare har varit ute och gett utlopp för sin frustation. Kampen mot korruption och rättslöshet utvecklar sig till en kamp för socialismen.

Maila oss på radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Stöd Radio Kommunist PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Lyssna och gilla oss via Facebook