NATO mördade Olof Palme

Categories :

NATO har beskrivits som en försvarsallians. Det är en fräck lögn. Det är inget annat än en krigsorganisation. Den verkar för att främja kapitalets intressen och skyr inga medel för att göra så. Man håller sig inte för god för subversion och annan otillbörlig och olaglig inblandning i andra stateter inre angelägenheter. Historiskt har man ägnat sig åt terror och enligt FN – stadgan olaglig krigsföring.

NATO en terroristorganisation

Stay behind – rörelsen är något som alltid seglat under radarn och det är få som vet var det är för något. Stay behind är vad man kallar det NATO – kontrollerade nätverk av paramilitära grupper som skapades i Västeuropa under kalla kriget för att underlätta gerillakrigföring och motstånd efter en eventuell sovhetisk invasion. Dessa paramilitära grupper mottog stöd från säkerhetstjänsten i respektive land och medlemmarna i grupperna rekryterades till största delen från de konservativa, högerextrema och nazistiska kretsar av befolkningen. De olika grupperna var involverade i terrorattentat i exempelvis Italien, Tyskland och Belgien. I Grekland var man inblandade i militärkuppen 1967 och i Turkiet användes de för att föra krig mot kurderna.

NATO en terror och desinformations organisation

Många forskare och journalister har stött på mängder av desinformation och bortförklaringar när de velat undersöka fenomenet samt få fram de som varit ansvariga för de hemliga arméernas terror.

Vi kan slå fast att NATO inte är den försvars och fredsorganisation som de försöker framställa sig som utan det är en organisation som styrt mycket av den terrorism som drabbat Europa de senaste 75 åren.

Lyssna på Radio Kommunist för lära känna NATO: s sanna karaktär.

Maila oss på radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Stöd Radio Kommunist PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Lyssna och gilla oss via Facebook