Inflationen äter upp din framtid

Categories :

Går du i affären ser du det. När hyresavierna kommer, så märker du det. När räntorna ska betalas så blir det tydligt. Hela tiden ser varje människa hur priserna ökar. Inflationen äter hela tiden upp mer och mer av inkomsterna. Så verkar det fortsätta, månad efter månad. Ingen lättnad i prisökningarna, bara lite variation – den ena månaden ökar det ena medan det andra minskar, men det tar man igen senare.

Det är inte bara människors privata ekonomi som blöder i inflationstiderna, utan välfärden också. Staten och kapitalet tar situationen som förevändning för att spara in rejält på grundläggande välfärd, såsom skola och omsorg. Miljarder och åter miljarder krävs för att ens få upp välfärden på en godtagbar nivå – för att få den bra, krävs ännu mer. De pengarna verkar dock inte komma. Officiellt på grund av inflationen. De flesta vet dock att pengar finns, det är bara det att man plöjt ner dem i militären och stödet till det imperialistiska kriget i Ukraina.

Sänka reallönerna bidrar

För att underlätta nedskärnings- och omfördelningspolitiken har fackföreningsledarna gjort sitt yttersta. De har skrivit under kollektivavtal för att sänka reallönerna i två år framåt och har mage nog att framställa det som något ansvarsfullt. Vi tar ansvar för ekonomin, säger man. Vi får inte driva en inflationsspiral, heter det. Ingen annan verkar dock ta något större ansvar och inte heller lyckas man pressa ner inflationen med hjälp av ansvaret. Allt som händer är att hela bördan för inflationen och krisen skjuts över på vanliga människors axlar och kapitalet kan fortsätta håva in miljardvinster.

Och sanktionerna mot Ryssland

Vad som kommer att hända i vinter med elpriserna kan vi också ana. Förutsättningarna för elproduktionen har knappast förändrats sedan förra året och sanktionerna mot Ryssland är starkare nu än då, vilket innebär att vanligt folk har en rejäl prisökning att se fram emot.

Förra vintern var kommunisterna ute i en krigsvinterkampanj, som anspelade på Magdalena Anderssons karaktärisering av vintern som en krigsvinter. Nu går kommunisterna återigen ut i en kampanj mot prishöjningarna, mot nedskärningarna och mot reallönesänkningarna.

I kampanjen så kommer kommunisterna att presentera en rad åtgärder som är absolut nödvändiga för att lätta bördan för vanliga människor och skifta över den till kapitalet.

Maila oss på radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Stöd Radio Kommunist PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Lyssna och gilla oss via Facebook