Klasskrig det enda krig vi stöder

Categories :

Allt sedan Folk och Försvar-konferensen har våra politiker varit tvungna att förklara sig gällande de tal som hölls där framställde att vi redan befinner oss i krig. Allt från fredsorganisationer, föräldrar och diverse politiker från olika länder har kritiserat uttalandena. Trots det har slaskpressen ställt sig på politikernas och vapenlobbyns sida. Krig är något som är tvunget att genomföras av kapitalet. Krigsindustrin drar in alla andra industrier under sitt paraply och är därmed den mest lukrativa affär som existerar. För att människor ska acceptera sådana kostnader samtidigt som det arbetande folket får det allt svårare måste man skapa en berättelse. Alla våra allierade är de goda och de övriga är onda. Det enda positiva med Gaza-kriget är att det belyser hyckleriet när man jämför konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Varför är stödet så positivt för Israel? Vi säljer vapen till dem, inte till palestinierna. Hade vi gjort tvärtom hade vi beskrivit Hamas som en befrielserörelse.

Ideologisk kamp

Om våra analyser reduceras till gott och ont kommer kapitalet konstant bedra oss och därmed behålla sin makt. Ingen klass härska med vapen allena utan man måste kontrollera den ideologiska diskursen. Borgarklassen härskar genom sitt övertag när det gäller propagandan och genom politiker, professorer och journalister sprider de konstant simplistiska moralkakor. Det krävs en objektiv analys för att bryta deras hegemoni. En sådan måste alltid komma ur ägandefrågan och de klassintressen som skapas ur de rådande produktionsförhållandena. Arbetarklassen måste lära känna sig själv som klass och historieskapare. Den borgerliga propagandan har enbart ett syfte, att fördunkla och splittra.

Maila oss på radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Stöd Radio Kommunist PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Lyssna och gilla oss via Facebook