Om elförsörjningen


Etiketter: , ,

Att elpriserna har gått upp har inte undgått någon och förklarningarna är som vanligt legio. Hur stor roll spelar avregleringen och kapitalets behov av att se allting som en vara som ska generera profit istället för att tillfredsställa det mänskliga behovet? Om de stora monopolen står i vägen för en bättre elmarknad hur ska vi då hantera dem? Ska de krossas eller ska de exproprieras? Hur gör vi för att täcka det framtida behovet av el med tanke på att elkonsumtionen beräknas att öka exponentiellt?

Yttrandefrihet och visselblåsare

Brittisk domstol har gett grönt ljus för att utlämna Julian Assange till USA. Han riskerar upp till 175 års fängelse för att avslöjat krigsbrott trots att det är förbjudet enligt Genèvekonventionen att inte göra så. Vilken roll kommer ett eventuellt utlämnande betyda för yttrandefriheten?

Har du frågor eller synpunkter mejla radio@kommunist.se.
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Vårt nya telefonnummer är 040-692 83 84