Ökande repression

Categories :

1 mars ska polisen kunna upprätta tillfälliga områden där vem som helst, inklusive barn, kan bli visiterade eller få sina fordon genomsökta och brottsmisstanke ska inte behövas. Det har riktats tung kritik från instanser som Svea hovrätt, Justitiekanslern och JO. Justitiekanslern varnar för att det är ”högst tveksamt om förslaget är förenligt med det skydd mot godtyckliga ingripanden som uppställs i regeringsformen och Europakonventionen”.

Brott mot de mänskliga rättigheterna

Med andra ord en sådan politik är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Denna lag kan analyseras på ett ytligt sätt det vill säga att den riktar sig framför allt mot invandrare men kan den utnyttjas på ett annat sätt? Kan den vara ett led i den allmänt ökande repressionen som drabbar den arbetande befolkningen där syftet är att mjuka upp, att få oss acceptera ökad repression under täckmanteln kampen mot brottsligheten eller varför inte kampen mot terrorismen? Kommer polisen upprätta en visiteringszon kring en strejk eller en demonstration?

Farhågorna är nu en realitet.

Sveriges Kommunistiska Parti har tydligt påtalat att ett medlemskap i NATO kommer innebära att de militära äventyrligheterna kommer att öka. USA kräver nu att vi ska delta i det utvidgade kriget i Gaza genom att delta i operationer mot huthirebellerna. Allt för att garantera krigsmaterielleveranser till Israel. Även om det verkar finnas opposition till att delta i riksdagen så kan vi säga att kommunisterna hade rätt i denna fråga. Vad kommer vi i framtiden att delta i? Det är en fråga som varje arbetare bör ställa sig men också vilka konsekvenser det kan innebära för folket i Sverige.

Maila oss på radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Stöd Radio Kommunist PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Lyssna och gilla oss via Facebook