Nato-medlemskapet är fullbordat

Categories :
Etiketter: ,

Sveriges Kommunistiska Parti ger svaret på vad man ska göra inför det nederlag som arbetarklassen har utsatts för i och med att Sverige är nu medlemmar i krigsorganisationen NATO. Texten som följer är ett uttalande från partiet.

Nato-medlemskapet är fullbordat

Idag har Nato-medlemskapet formellt godkänt och Sverige har trätt in i den euro-atlantiska imperialismens militära organisation. Även om det hela dragit ut på tiden var det dessvärre en väntad utveckling.
Kommunisterna har från första dagen motsatt sig Nato-medlemskapet eftersom det formaliserar det svenska medlemskapet i världens just nu starkaste imperialistiska organisation. Nato är den euro-atlantiska imperialismens spjutspets, vars bomber har fallit över otaliga länder och vars soldater finns utstationerade över hela världen, för att bevaka medlemsländernas kapitalintressen.

Internationella motsättningar

Bakom det svenska medlemskapet ligger skarpare internationella motsättningar och en strävan från det svenska kapitalets sida att sluta sig ännu tätare till bland annat en tyska och amerikanska imperialismen, med vilka man för tillfället har en intressegemenskap gentemot den ryska och kinesiska imperialismen. Det svenska kapitalet kan inte självt försvara sina intressen på den internationella arenan utan behöver hjälp – här kommer Nato in i bilden. När motsättningarna inom systemet skärps blir också risken för ett mer allmänt krig större och om utvecklingen tillåts fortsätta är risken stor att kriget blir verklighet.

Det är dock inte oundvikligt.

I det arbetande folkets kamp, i Sverige och överallt annars i världen, för fred och för ett annat system, som inte oundvikligen leder till krig och fattigdom, finns också hoppet. Trots att det idag kan kännas avlägset insisterar vi på att det bara finns en verklig lösning på krigen och konflikterna – arbetarmakten och socialismen. Här finns hoppet och här finns framtiden. Här finns det enda alternativet.
Sörj därför inte – organisera!

Maila oss på radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Stöd Radio Kommunist PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Lyssna och gilla oss via Facebook