Sociala Medier, medier och populism

populism

Sociala Medier, medier och populism är temat för dagens program. Populism är ett uttryck med många definitioner och används flitigt i media för att dölja de sociala förhållandena. Populism används också ofta i syfte att framställa ”pöbeln”, i synnerhet arbetarklassen, som lättledda kreatur för politiker. Politiker som har lätta lösningar på alla problem. Populismen delas i media upp i vänsterpopulism och högerpopulism. Vänsterpopulismen påstås söka lösningar som i regel ligger utanför det nuvarande kapitalistiska systemet för att lösa de rådande sociala problemen. Högerpopulismen slår vakt om de rådande förhållandena men vill återvända till tidigare rådande förhållanden.

Begreppet kan härledas till romarriket då ”populares” var politiker som förlitade sig på stöd från de lägre samhällsklasserna medan ”optimater” var politiker som främst sökte stöd från samhällseliten. Det finns ju också motsättningar inom den härskande eliten, vilket tydligt syns i förhållandet mellan Biden och Trump, och Biden påstås vara bäst för det kapitalistiska systemet, därför blir Trump högerpopulist i kapitalets media. Trots att deras politik i alla avseenden är en politik för kapitalet och storfinansen.

Och är alla de nuvarande politiska partierna i Sveriges riksdag populistiska när de nu har anammat det högerreaktionära SD: s politik på många områden.

Det är inte sociala medier som skapar populism eller en folkfientlig politik, utan det ansvaret ligger på kapitalets media och den nuvarande politiken, där man på alla sätt utestänger arbetarklassen från demokrati och inflyttande. Vårt demokratiska inflyttande inskränker sig till vår rätt att stö i kö vid valurnorna.

Organisera dig i det kommunistiska partiet, Sveriges Kommunistiska Parti.

Ring till studion, fredagar 18–19, telefon 040 43 70 70 om du vill fråga eller diskutera politik.

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15