Val till Europaparlamentet

Categories :
Etiketter: ,

Årets sommar inleds med ett val till Europaparlamentet. För andra gången i svensk historia kommer ett kommunistiskt alternativ att finnas. Därmed också ett alternativ till varje kapitalistiskt parti och varje kapitalistisk institution. För andra gången i svensk historia kommer det att finnas ett parti som inte är ett systemparti.

Det är viktigt att det alternativet finns

Annars hade kapitalet och dess partier fått stå oemotsagda och det hade varit alltför lätt för människor att få intrycket att politik är det som de stora systempartierna bedriver.

Deltagandet i valet är självklart för oss, eftersom det erbjuder en plattform att stå på, Det ger oss möjligheten att synas och kunna nå ut till människor. Vi lämnar inte folket vind för våg, för systempartierna att lura.

Ut ur EU

Att vi deltar betyder dock inte att vi skulle ha en mer inställsam syn på EU eller att vi skulle tro att EU går att påverka inifrån. Sådana naiviteter överlåter vi åt andra. Vi är helt på det klara med vad EU är för något och vad dess syfte är. Det är en imperialistisk allians med syfte att samordna de europeiska kapitalens internationella kamp, samtidigt som det är en kraftig mekanism för att stärka de europeiska storbolagen i varje land.

Kampen mot EU är klasskamp

Därför menar vi att kampen mot EU måste föras på basis av klass, för EU är ett vapen i kapitalets händer, som det riktar mot det arbetande folket i varje medlemsland men också i varje annat land i världen.

Maila oss på radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Stöd Radio Kommunist PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Lyssna och gilla oss via Facebook