EU och NATO, kapitalets redskap för krig

Rösta på SKP

Categories :

Europeiska politiker och väljare sägs nu vara överens att unionen behöver tillverka mer vapen. Politikerna som fostrat denna lojalitet mot kapitalet är naturligtvis införstådda med agendan, och det europeiska rådet arbetar just nu fram en ”säkerhetsstrategi” som bland annat handlar om att EU i högre grad ska bli självförsörjande på ammunition och vapensystem.

En kampanj mot medborgarna

Att media rapporterar de här siffrorna är visserligen deprimerande, men det är viktigt att förstå att det också är ett led i en riktad kampanj mot EU:s medborgare, där människor ska förmås att skrinlägga eventuella avvikande åsikter. Efter ett träget propagandakrig tror man att det går att presentera siffror som ska slå undan fötterna på motståndet mot krigshets, utsugning och ett Europa som stänger gränserna mot flyktingar och asylsökande.

Vill EU-väljarna ha mer vapen, upprustning och krig?

Så vill EU-väljarna ha mer vapen, upprustning och krig? Nej, troligen inte – men de har förletts till att instämma i en bakvänd logik, där kapitalets propaganda säger att ett Europa väpnat till tänderna ska leda till trygghet, och vapenproduktionen ska garantera stabilitet och fred.

Bryt dimridån

Vill man bryta igenom dimridån kan man läsa SKP:s valplattform, där det står: Kriget har blivit en verklighet på ett sätt som många inte kunde föreställa sig för fem år sedan och på flera ställen riskerar nya krig att bryta ut. Detta gynnar krigsindustrin, vars profit mångdubblats de senaste åren, inte minst för att de passar på att höja priserna när efterfrågan höjs!

Socialismen är lösningen

Ett socialistiskt motstånd mot EU vet att den enda möjligheten att ta tillvara på vår framtid är att göra upp med det system som hotar oss. Därför går vår kamp mot EU också hand i hand med vår kamp mot kapitalismen. Den ena kampen kan aldrig separeras från den andra och i Sverige finns det bara ett parti som representerar den linjen: Sveriges Kommunistiska Parti.

Idag kommer Paritets toppkandidat Winnie Lykke Svendsen att intervjuas av Radio Kommunist. Winnie är en person som brinner för frågan om krig och fred.

Tyvärr avbröts programmet. Victor och Winnie kommer att fortsätta en smula

Maila oss på radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Stöd Radio Kommunist PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Lyssna och gilla oss via Facebook