Sveriges Kommunistiska Parti deltar i EU-valet

För det klassmedvetne arbetaren finns det ett alternativ

Categories :

Varje gång vi ställer upp i ett val får vi ett antal frågor som tenderar att upprepas. Den vanligaste är frågan om varför vi ställer upp när vi inte har en möjlighet att komma in. När det gäller EU-valet så kryddas frågan med varför ställa upp i ett val där parlamentets makt är oerhört begränsat.

Makten finns inte i de borgerliga parlamenten

Kommunisterna ser inte valet som ett självändamål där röstmaximering är det viktigaste. Kommunisterna gör ingen skillnad på olika borgerliga parlament. De är framför allt en arena där de som vill bevara kapitalismen kämpar för olika borgerliga skikts intressen som de representerar. Det här är något av en marxismens abc med det finns de bland vänstern som vill göra skillnad på de olika församlingarna. Den verkliga makten finns inte att söka här utan hos de kapitalistiska grupper som tar beslut i slutna styrelsen rum och som sedan skickar det till riksdagen för verkställande.

Ukraina förlorar kriget

Kriget i Ukraina fortsätter trots att det börjar gå upp för det flesta att det ser ut som Ukraina håller på att förlora. Fler och fler röster börjar nu höjas om att avsluta kriget, utanför och i Ukraina. Till och med i det så kallade kollektiva väst börjar fasaden rämna. Men fortfarande är de krafter som ser profiten först istället för liv de som sätter dagordningen. Det är därför krigets fortsätter.

Kriget är en nyuppdelning av världen

Kommunisterna har sedan dag ett sagt att det som pågår är en nyuppdelning av världens marknader. I denna oförsonliga kamp så är det meningen att det är arbetarklassen som ska offra sina liv för att ett litet fåtal ska hösta in sina profiter.

Maila oss på radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Stöd Radio Kommunist PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Lyssna och gilla oss via Facebook