Taggat: Internationella kvinnodagen

Internationella Kvinnodagen

Internationella kvinnodagen

Internationella kvinnodagen kommer i år liksom många tidigare år att firas, trots pandemin. I hela världen firas den, och det är ju glädjande. Initiativtagarna ville genom att lyfta fram en internationell kvinnodag i synnerhet...

Den revolutionära Kvinnodagen

Kvinnors förtryck har sitt ursprung i klassförtrycket och verklig frihet för kvinnorna kan inte lösas utan avskaffande av klassförtrycket som grundar sig på det privat ägandet av produktionsmedel. Dessutom är det den härskande klassen...

Internationella kvinnodagen

Internationella kvinnodagen en dag som har sina rötter i kvinnors kamp för socialism, en kamp som grundade sig på klasstillhörighet där män och kvinnor ur arbetarklassen kämpade tillsammans för ett samhälle fritt från utsugning...