Internationella kvinnodagen

Internationella Kvinnodagen

Categories :

Internationella kvinnodagen kommer i år liksom många tidigare år att firas, trots pandemin. I hela världen firas den, och det är ju glädjande. Initiativtagarna ville genom att lyfta fram en internationell kvinnodag i synnerhet lyfta fram arbetarkvinnornas situation och mobilisera dessa för förändringar i samhället som gav dem lika rättigheter, inte bara i hemmet utan framför allt på arbetsmarknaden.

Det var på 2:a Internationalens Socialistiska kvinnokonferens 1910 i Köpenhamn som den tyska socialisten Clara Zetkin föreslog att fira 8 mars som internationell kampdag för kvinnors rättigheter. Clara Zetkin var övertygad om att kvinnornas frigörelse hängde intimt samman med arbetarklassens frigörelse, och arbetarklassens frigörelse var inte möjlig utan kvinnans frigörelse från slavarbete i hemmet och på arbetsmarknaden. Och att kvinnans frigörelse inte var möjlig utan arbetarklassens frigörelse.

Utvecklingen har inte kunnat vederlägga hennes övertygelse. Fortfarande är arbetarklassen av båda könen bundna vid löneslaveri och utsätts för exploatering. Formerna har förändrats på de drygt hundratio år som förflutit sen internationella kvinnokonferensen i Köpenhamn beslutade att göra den 8 mars till en kampdag för arbetarkvinnorna, men i de praktiska handlingarna är förändringarna för små för att kvinnorna skulle kunna nöja sig med dessa.

Dessutom diskuterar vi om det var rätt av Transport att utesluta Sverigedemokraten Från Kiruna.

UPPMÄRKSAMMA 8 MARS MED SKP!

Sveriges Kommunistiska Parti kommer att i vanlig ordning uppmärksamma dagen. Under helgen 6 -7 mars och på själva kvinnodagen 8 mars arrangeras vissa manifestationer och evenemang lokalt – naturligtvis med alla relevanta försiktighetsåtgärder! – och på kvällen den 7 mars organiseras ett nationellt och digitalt uppmärksammande via Zoom.

Med start 19:00 den 7/3 kommer flera talare att beröra kvinnofrågan och allt från klassikerna till samtiden kommer att diskuteras och beröras. Låter det intressant? Håll utkik på SKPs hemsida för mer information när det närmar sig! Allt som behövs för att delta är en dator, mobiltelefon eller surfplatta, samt en internetuppkoppling!

Frågor? Maila skp@skp.se!

Organisera dig i det kommunistiska partiet, Sveriges Kommunistiska Parti.

Ring till studion, fredagar 18–19, telefon 040 43 70 70 om du vill fråga eller diskutera politik.

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15