Den revolutionära Kvinnodagen

Kvinnors förtryck har sitt ursprung i klassförtrycket och verklig frihet för kvinnorna kan inte lösas utan avskaffande av klassförtrycket som grundar sig på det privat ägandet av produktionsmedel. Dessutom är det den härskande klassen statsapparat som utformar överbyggnaden i form av kultur, moral och etiska värderingar i deras klassintresse och det är den statsapparat som stöds av de nuvarande åtta riksdagspartierna som inte gjort ett skit sen man införde kvinnlig rösträtt 1919.

Den nuvarande statsapparaten måste likvideras och en proletär upprättas, en statsapparat som inriktade sig på att utforma en moral och sociologi som utplånar alla former av förtryck, och det kan bara kommunisterna göra – stöd kommunisterna genom kampfonden.