Slå vakt om vår offentliga sektor

Categories :

skolan

Många av kapitalets propagandister försöker slå myt av påståenden om att privatiseringar skapar större effektivitet och därmed effektivare välfärd. Det är ett påstående som de inte har ett enda vetenskapligt belägg för.

Inom skolan ser man klara bevis för att resultaten faller och att det rör sig om kunskapsförsämringar både i absoluta och relativa tal. Samtidigt har privatiseringarna och det fria skolvalet skapat en betygsinflation.

Inom sjukvården rasar Sverige i effektivitet med ökade kostnader som följd, kostnader som går till profiter åt stora sjukvårdskoncerner med huvudkontor i ”skatteparadis” och de anställda får slita häcken av sig för att kunna upprätthålla sjukvården på en någorlunda nivå.

Vi slutar med att tala om fascism, EU, lobbyister, CETA, TTIP och en del lögner avslöjas.