Irak, jakten på papperslösa och korruptionen i EU

Irak, jakten på papperslösa och korruptionen i EU

Categories :

Vi ber om ursäkt för sen start på grund av en manifestation på Möllevångstorget i Malmö, där vi deltog. Det var en manifestation till minne av de offer. 800 döda och mer än 20 000 skadade vid en demonstration för två år sedan i Irak. Det var den Irakiska regeringens, tillsatt av USA, milis som försökte hindra det Irakiska folkets från att protestera mot den förda politiken.

EU och regeringen skall tillsätta en kommission som skall motarbeta arbetslivskriminalitet, men som vanligt slår sig regeringen för bröstet och påstår att I Sverige är förslagen som EU-kommissionen föreslår redan genomförda. Det kan man påstå om man väljer att blunda för all den kriminalitet som sker genom brott mot arbetsmiljöregler och annat. Det är en kriminalitet som de stora företagen bedriver och känner till för att öka sina profiter. Mycket har legaliserats genom EU:s regelverk.

Sjukvård, profit och besparingar dränerar vården

Akademiska sjukhuset ådöms 20 miljoner i vite för att de inte ser till att människor kan få en säker akutvård. Upp till 20 timmars väntetid för undersökning är inte ovanligt. Orsakerna är att politikerna inte ställer medel till förfogande för att en regelrätt akutvård kan bedrivas. Den pressade situationen för sjukvårdspersonal inom den offentliga sektorn bidrar också till problemen.

Dessutom en del om den skandal som skett inom de privata vårdcentralerna i Skåne, där patienterna fick vårdplaner som nekade dem regelrätt behandling. Politikerna tar avstånd från det men nekar till sitt eget ansvar genom bristande tillsyn.

Har du frågor eller synpunkter mejla radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Vårt nya telefonnummer är 040-692 83 84