Fackföreningsbyråkrater som går kapitalets ärenden

Ytterligare en skandal inom den fackliga rörelsen bidrar till borgarnas försök att slå sönder den fackliga rörelsen, det är hög tid för arbetarrörelsen ser till att rensa fanorna från löss. Det behövs för att kunna stärka arbetarklassens positioner i den svenska politiken och höja den fackliga organisationsgraden i fackföreningarna.

Svindlande banker tvättar pengar åt den grova internationella kriminaliteten, en kriminalitet som den politiska ”eliten” och en del andra vill lösa med fler kvarterspoliser är en annan av frågorna vi tar upp.

Försvar för demokratin är att bekämpa privatiseringar och det nyliberala projektet EU är en tvingande nödvändighet om samhället skall vara ett samhälle för alla och i synnerhet de arbetande klasserna, verklig demokrati kan aldrig förenas med kapitalism och det internationella kapitalet.

Vi slutar med en del om stål och kolunionen som skapades för krig och kamp mot arbetarklassen.