Svar på frågor

Dagens program ägnar vi åt att svara på frågor som vi fått genom e-post, telefon eller via Facebook, ni som har ställt frågor kan lyssna på svaren i detta program.

Frågorna som vi börjar med kommer från Christer, Jan-Erik och Kurt.

Frågorna handlar om allt från hur vi ser på de kvardröjande feodala kvarlevorna i Sverige, allmän värnplikt, Stalintiden i Sovjetunionen och valdeltagande. Men även frågor om vår syn på LO:s kapitulation för kapitalet och borgarnas krav om att skapa låglöneanställningar, och vad arbetarklassen kan göra för att förhindra detta.

Vi svarar också på frågor om Pol Pot och Kambodja.