Kriget i Ukraina


Categories :

Kriget i Ukraina har öppnat upp för ett Nato-medlemskap bland flera av de så kallade vänsterintellektuella skribenterna och regeringen. Att arbetarklassen saknar historisk kunskap om de olika organisationer som imperialismen skapat är en sak men dessa personer gör det inte. Det är till och med så att de är mycket medvetna om deras roll i det rådande klassamhället. Trots det väljer de under parollen nationellt självförsvar att stödja dessa organisationer. Det visar att de när det väl gäller alltid tar parti för borgarklassen. Frågan som de arbetande bör ställa sig är om dessa småborgare står på deras sida i klasskampen.

Korruption bland svenska bolag

I veckan har det inte kunnat undgå att Ericsson betalt ut mutor till Islamiska Staten i Irak. Styrelsen fick inte ansvarsfrihet men trots det valdes styrelsen om. Varför är en fråga som förbryllar många men inte Radio Kommunist. Lyssna på Jan och Victor för att veta varför det är på så vis.

Klasskampen i Sverige

Klasskampen skärps i Sverige. Även om det inte är så påfallande så tvingas arbetarklassen för eller senare att kämpa för sin överlevnad. Prishöjningarna genom inflationen kommer att slå som hårdast mot de som har det sämst ställt i Sverige. De arbetande måste därmed organisera sig och kämpa mot kapitalet.

Vårt telefonnummer till studion är 040 69 28 384, ring om du har frågor eller synpunkter eller mejla radio@kommunist.se

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15