November, revolutionens månad

Categories :

En del problem med sändningen men efter justeringar kommer vi fram till en någorlunda nivå.

Vincent berättar om sitt deltagande i en minnesdemonstration för matroserna i Kiel som gjorde uppror mot kejsardömet och det kapitalistiska systemet. Manifestationen hedrade de matroser som föll offer för reaktionens hämnd. Dessutom en del om det första världskriget som var ett imperialistiskt krig, ett krig som kapitalet anstifta för att omfördela intressesfärer och marknader. Man lätt mörda 20 miljoner människor för att höja sina profiter.

Seminariet handla också om Östersjöns militarisering och krigshetsen mot Ryssland. Dessutom en del om fredsrörelsen och nödvändigheten av att den blir antiimperialistisk.