Detta handlade 2018 års program om

Categories :

Kampen mot inskränkningar i strejkrätten har varit i fokus under hela det gångna året och får sin kulmen i den kampanj som nu SKP driver mot inskränkningarna i strejkrätten och för en utvidgad strejkrätt för det arbetande folket.
En hel del av programmen handlade om valrörelsen och nödvändigheten av ett alternativ till de kapitalism kramande riksdagspartierna, där kampen för socialismen har en framträdande och avgörande roll.
En annan fråga har varit kampen mot rasism och högerextremism. Sverigedemokraterna har gått i spetsen för de rasistiska propåerna, men de övriga riksdagspartierna har inte varit sena med att följa dem. Eftersom dagens vetenskap har vederlagt de rasbiologiska fördomarna har man nu till en del lagt om propagandan och har anpassat den till allmän avhumanisering och driver en form av kulturrasism. Syftet är att stärka kapitalets profiter och de imperialistiska rövarkrigen.
Dessutom en del om Vänsterpartiets antisocialism och stöd åt imperialismen, och en del om skattetrycket som drabbar det arbetande folket, och en del om budget-politiken.
Vi slutar med en uppmaning om deltagande i LLL-demonstrationen i Berlin 2019-01-11, anmälan via malmo@skp.se. Demonstrationen sker till minne av morden på Rosa Luxemburg och Karl Libeknekt, vilket 2019 är 100 år sedan. Det tredje L:et är för Lenin.
Glöm inte Kampfonden
PG. 421 53 84 – 1
BG. 636-7080
Swish 123 557 00 15

Ett Gott Nytt År önskar Radio Kommunist alla sina lyssnare!