Kampen mot ”nyliberalismen”

Categories :

Nyliberalismen är bara ett sätt för kapitalet att organisera utsugningen av arbetarklassen och är på inget sätt en speciell kapitalism. Den kapitalistiska nyliberala kapitalismen är samma som den gamla kapitalismen och har samma syfte att tvinga det arbetande folket att producera arbetsfria inkomster och profiter till ett litet fåtal. Därför står kampen mot hela det kapitalistiska systemet som skall ersättas med ett socialistiskt, där det arbetande folket vrider makten ur fåtalets händer.

Dessutom en del om kampen i Venezuela och imperialismens krigsförklaring mot det venezulenska folket.

Glöm inte Kampfonden – stöd Radio Kommunist.