LO-förbundens ordförande sitter i kapitalets knä

Categories :

Vi börjar med att besvara en fråga om kvinnokampen som vi fått per E-post, frågan handlar om det sexistiska våldet mot kvinnor som även finns inom arbetarklassen. Därefter fortsätter vi med det strejkförbud som LO, arbetsköparna och kapitalets apologeter i riksdagen försöker påtvinga det arbetande folket. LO och förbundsordförandena i LO-förbunden har låtit sig köpas av storfinansen och i strid mot de arbetandes intresse. Förslaget öppnar för avtalsshopping, ”gula” fackföreningar och lönenedpressning, det vrider det starkaste vapnet i den ekonomiska kampen ur arbetarklasens händer. Därför är de fortsatta protesterna viktiga och den måste också förras mot fackbyråkraterna för att förvandla facket till en kamporganisation som försvarar de arbetandes intressen. Det är nog med klassamarbete och följsamhet mot borgerligheten även om de kallar sig socialdemokrater.

Dessutom en del om EU.

Stöd Kommunisterna ge ett bidrag till kampfonden.