Staten och kapitalet

Staten och kapitalet

Categories :

Staten och kapitalet förlorar inte sina funktioner under den pandemi som nu drabbar världen. Tvärtom stärker man nu sitt samarbete och vidtar åtgärder för att stärka i synnerhet monopolkapitalet och storfinansen. Vi börjar med att återge ett uttalande som presenterats på Riktpunkt.nu, ett uttalande som visar på hur politiken går ut på att garantera monopolens profiter.

Krisen i det nuvarande systemet är kapitalismens kris, en kris som är ständigt återkommande. Krisen är en överproduktionskris, en överproduktion i förhållande till människors köpkraft. Inte i förhållande till de behov som finns i samhället. De två världskrigen på 1900-talet var sätt att lösa den djupa kris som kapitalet då befann sig i. I dag ser man det inte som möjligt att lösa den med ett storkrig, men det pågår mängder av småkrig i hela världen. Och i alla krigen är de imperialistiska staterna leverantörer av krigsmaterial, men det räcker inte för att eliminera deras kris. Nu utnyttjar de coronakrisen för att lösa sina problem och vältra över kostnaderna på det arbetande folket.

När staten prioriterar vilka som skall överleva väljer man kapitalet förre människan eftersom man inte vidtar alla de åtgärder som skulle vara nödvändiga. Som att skaffa relevant skyddsutrustning, respiratorer och andra åtgärder. De skulle kunna lägga ner planeringen för Aurora 20, dra ner på den militära upprustningen och använda resurserna för en mer omfattande provtagning och se till att alla kan få den nödvändiga vården.

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu.

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15

Tyvärr kan förra veckans program inte publiceras på grund av tekniska problem.