Corona och bostadspolitiken

Läs mer på www.skp.se

Categories :

Coronaviruset har fått en större spridning i bostadsområden som präglas av trångboende och områden med hög arbetslöshet. Dessutom har dessa områden många invandrare och vi vet att med de brister som finns i SFI- och modersmålsundervisningen är inte språkförståelsen den bästa. Och genom bristerna i informationen fick spridningen av Coronaviruset ett större omfång.

Många av de som bor i dessa områden tvingades till tillfälliga arbeten eller timvikariat, ofta är dessa arbeten förlagda till vården, vårdboende och hemtjänst. Detta är förmodligen den främsta orsaken till spridningen av Coronaviruset inom vårdboendet och bland äldre eftersom personalen i många regioner saknar alla former av skyddsutrusning. Även inskränkningen av provtagningen bygger på politiska beslut, beslut om privatiseringar av analysen av provtagningar. Allting skall i vårt nuvarande samhällssystem förvandlas till varor som det är möjlighet att göra profit på.

Region Skåne

I Region Skåne har man ålagt sjukvården ett sparbeting på 950 miljoner och man har inga planer trots det riktade statsstödet på nära en miljard får sjukvården bara 50 miljoner. De andra pengarna avser regionstyrelsen att förbehålla operan, kollektivtrafiken, tandvården och för att slippa höja skatten.

Ursula von der Leyen vill att övriga Europa skall be Italien om ursäkt och det är befogat. Men samtidigt borde hon be Kuba och Kina om ursäkt för smutskastningen av deras humanitära och medicinska hjälp till Italien.

Europakommissionen arrangerar ett seminarium i Stockholm där man inbjuder den halvfascistiska och krigshetsande organisationen Frivärld, ledd av Gunnar Hökmark. Frivärld är ett organ för NATO-propaganda och försvar av den västerländska imperialismen.

Delta på kommunisternas digitala första maj, mer information på  kommunisternas hemsida.

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15