Klasskamp och socialdemokratin

Bli klokare - läs Riktpunkt

Categories :

Socialdemokratin gillar inga intrång som bryter deras dominans och den klassamarbetspolitik som socialdemokratin vill driva. Nu är det hyresgästföreningen i Västra Götaland som har problem med att medlemmarna inte vill följa socialdemokratins passivitetslinje. Det räcker inte med att kritisera borgarnas politiska företrädare när man själv för samma politik. Hyresgästföreningen liksom alla andra organisationer som påstår sig företräda olika gruppers intresse måste vara kamporganisationer.

Även det förslag som framkommit i LAS-utredningen diskuteras och värderas utifrån ett klassperspektiv. Vilka gynnas i utredningens förslag, arbetsköparna eller arbetarklassen? Vi ser tydligt att förslaget på alla punkter tillfredsställer arbetsköparnas krav och ger dem än mer makt över arbetarna. Alla för arbetsköparna obekväma personer kan nu enkelt sparkas på grund av personliga skäl. Det innebär att alla skyddsombud och fackliga företrädare som har förstått sin uppgift lever farligt. Och kan med det nya förslaget lätt förlora arbetet.

Vi slutar med en del kommentarer kring coronaviruset och alla de åtgärder som vidtagits med syfte att minska smittspridningen, bl.a. den slopade karensdagen. Dessutom en del om försäljningen av Bromma sjukhus till Wallenberg, för att berika deras sfär ytterligare och öka deras profiter och makt ytterligare.

Delta på kommunisternas digitala första maj, mer information kommer.

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15