Kapitalismen är huvudproblemet

Kapitalismen är problemet

Categories :

Kapitalismen och nyliberalismen framställs ibland som något åtskilt, men är det så? Kapitalismen är ett ekonomiskt system, medan nyliberalismen är en ideologisk ideologi. Och den nyliberalistiska ideologin är en klassideologi vars syfte är att bevara kapitalismen utifrån deras intentioner. Det finns andra borgerliga ideologier som vill bevara det kapitalistiska systemet med andra intentioner. Men kapitalismen har sina egna utvecklingslagar, strävan efter profit och monopol kan aldrig elimineras inom systemet. Den ända motsatta ideologin är den kommunistiska, som även innefattar ett nytt ekonomiskt system, socialismen och avskaffande av den privata äganderätten. Den kommunistiska ideologin är en kampens ideologi, en kamp på alla områden för att trycka tillbaka borgarklassens dominans. Kamp om ekonomin, ideologin och politiken, en kamp för att erövra statsmakten för arbetarklassen.

Vi fortsätter med en diskussion om antikommunismen och i synnerhet deras kamp mot det socialistiska Kuba. Allsköns ”demokratiexperter” utvecklar sin antikommunism i av kapitalet finansierade tankesmedjor.

Ring till studion, fredagar 18–19.00 telefon 040 43 70 70 om du vill fråga eller diskutera politik.

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15