LAS och ideologi

Kvinnokamp

Categories :

Återigen har LAS förhandlingarna strandat, ingen blir förvånad när arbetsköparna kan gå till förhandlingarna med riksdagens stöd i ryggen. Om ni inte kommer överens kommer den så kallade utredningen blir lag, är riksdagens hot. Utredningen är ett beställningsverk av storfinansen och monopolföretagen, som genom den ser en möjlighet att öka profiterna och plundra arbetarklassen på resultatet av sin skapande verksamhet. Löfven och Sjöstedts spel om statsministerposten är bara ett spel för galleriet, ingen av dem vill mobilisera arbetarklassen för en verklig förändring som flyttar makten från monopolkapitalet till de arbetande. Det är enbart en tävlan om att administrera de kapitalistiska intressena.

Vi fortsätter med en diskussion om fascismen och domarna i Grekland som stämplar den fascistiska organisationen Gyllene Gryningen som en terrororganisation. Gyllene Gryningen finansierades av redarkapitalet med 300 000 euro, hur mycket har Sverige Demokraterna fått av storfinansen och monopolkapitalet för att arbeta för deras intressen. Fascism och terror är en av borgarklassens metoder för att styra samhället. Om det inte räcker med reformisternas klassamarbete väljer man olika former av fascism.

Ingen förändring är möjlig utan kamp, och kampen ger politisk erfarenhet för att fortsätta kampen.

Och en del om personlighetens roll i den historiska utvecklingen.

Lösningen på dagens problem är en enhetsfront mellan hela arbetarklassen. En enhetsfront som bygger på aktionsenhet, klasskamp och kamp för socialism. En kamp mot monopolkapitalet för arbetarklassens makt över sin egen situation och produktion.

Organisera dig i det kommunistiska partiet, Sveriges Kommunistiska Parti.

Ring till studion, fredagar 18–19.00 telefon 040 43 70 70 om du vill fråga eller diskutera politik.

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15