Fortsättning om klasser och Oktoberevolutionen

Fortsättning om klasser och oktoberevolutionen

Categories :

Vi fortsätter med diskussionen om klasser i Sverige. Vi fick ett påpekande om att vi i programmet för två veckor sedan inte var tillräckligt konkreta i frågan om arbetarklassen i Sverige. Idag tar vi upp frågan igen och hoppas att vi kunnat förtydliga oss. Vi konstaterar att arbetarklassen, liksom samhället i övrigt är stadd i ständig förändring. Arbetarklassen förändring har ett nära samband med utvecklingen av produktionsmedlen, men ägandeförhållandet till produktionsmedlen förändra inte i samma grad. Idag ser vi t.ex. hur fler tvingas att bli enmansföretagare, 90 % av företagen i Sverige är enmansföretag. Men också den försämrade anställningstryggheten och bemanningsföretag påverkar arbetarklassen.

Vi tar också upp om Oktoberrevolutionens internationella betydelse. Men också hur svenska arbetsköpare vidtar åtgärder för att åsiktsregistrera sina anställda.

Vi ställer oss frågan om krigsministern Peter Hultqvist vill föra krig mot 70+ personer genom att bjuda in 180 legosoldater från Trumps armé till en övning i Skåne.

Organisera dig i det kommunistiska partiet, Sveriges Kommunistiska Parti.

Ring till studion, fredagar 18–19, telefon 040 43 70 70 om du vill fråga eller diskutera politik.

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15