Kamp mot monopolkapitalet

kampen mot monopolen inom läkemedelsindustrin

Categories :

Dagens program handlar till stor del om kampen mot monopolen inom läkemedelsindustrin. Bekämpningen av corona pandemin  begränsas också genom patenträttigheter. Begränsningar som främst drabbar de fattiga och underutvecklade länder. De rika länderna köper upp vaccinet för stora pengar, vaccin som täcker behoven femfaldigt, överskottet skall sen fördelas som bistånd som skall täckas av biståndsbudgeten. Det innebär att man förvandlar bistånd som varit avsett för fattiga länder till profiter för läkemedelsindustrin. EU betalar 33 miljarder euro till läkemedelsbolagen för att de skall utveckla ett corona vaccin utan att ställa några som helst krav på att forskningen skall vara tillgänglig för alla så är det ett riktat bidrag till monopolkapitalet och ett sätt för dem att upprätthålla profiten. Det socialistiska Kubas forskning och utveckling av covid vaccin ger framtida hopp för de fattiga länderna. Läkare utan gränser har många viktiga krav som är värda att stödja och kämpa för.

När klassmotsättningarna skärps i Sverige och inlemmande av Sverigedemokraternas islamfobi i den politiska agendan innebär att frågan om klass och nation blir en aktuell fråga. Den borgliga nationalismen måste bekämpas och hindras från att få spridning i arbetarklassen. Den borgliga ideologin, fascismen och nationalismen är verktyg som används för att dra till sig stöd från efterblivna skikt inom arbetarklassen.

Organisera dig i det kommunistiska partiet, Sveriges Kommunistiska Parti.

Har du frågor eller synpunkter mejla radio@kommunist.se

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15