Ekonomisk politik

Klassamarbete, nej tack

Categories :

Den ekonomiska politiken i vänsterpartiets fattning innebär en ekonomi som stärker kapitalet. I vänsterpartiets ekonomiska politik finns där inget utrymme för arbetarklassens intressen. De strävar efter en ekonomisk politik som fördes för en del årtionden sedan. Skillnaderna mot den nuvarande ekonomiska politiken är minimala. Nyliberalismen är inget annat än variant i kapitalets strategi för att pressa mer profit ur arbetarklassens arbete. Därför tvingas de till detta utifrån det som Marx kallade ”profitkvotens fallande tendens” inom kapitalismen. För att motverka detta ökar man utsugningen av arbetskraften.

Bryt med klassamarbete och reformism, kämpa för socialism. Vägen till socialism går genom kamp mot exploatering och avskaffande det privata ägandet av produktionsmedel.

Har du frågor eller synpunkter mejla radio@kommunist.se

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15