Kongress, Columbia och Palestina

Radio Kommunist

Categories :

En kortfattad beskrivning av dagens program är att det handlar om Sveriges Kommunistiska Partis 38:e kongress. Och solidariteten med Colombias och Palestinas folk. Victor svarar på en hel del frågor om de olika program som kongressen antog. De nya programmen är ett nytt partiprogram, ett miljöpolitiskt program och ett kommunalpolitiskt program. presentationen av programmen kommer på skp.se och säkerligen tas upp fler gånger på Radio Kommunist. Vidare antogs också ett solidaritetsuttalande för Palestinas folk.

Det innebär inte att solidariteten med Columbias folk skall stå tillbaka, i dagens program diskuterar vi det utifrån hur den svenska regeringen agerar utifrån de svenska monopolens intressen i Colombia. De agerar med miljarder i bistånd och även direkta bidrag till den colombianska polisen och militären. Även 4:e AP fonden är en flitig investor i Colombia, det innebär att våra pensionspengar används till det brutala förtrycket av colombianska folket.

Har du frågor eller synpunkter mejla radio@kommunist.se

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15

Vårt nya telefonnummer är 040-6928384