Che Guevara, antisemitism och monopol

Che Guevara, radio kommunist

Categories :

Det är i dagarna drygt 50 år sedan den Bolivianska regeringen lät mörda Che Guevara och vi påminner om en minneshögtid som hålls för att högtidlighålla hans minne.

I dagarna hålls en konferens i Malmö som skall högtidlighålla minnet av förintelsen, vilket är viktigt. Man skall inte heller glömma bort de Romer och andra folk som förintades. Kommunisterna är varken antisemiter eller judehatare. Inom det judiska folkslaget finns också klasser, kapitalister och arbetare, och vi är solidariska med den judiska arbetarklassen. Liksom vi är solidariska med arbetarklassen i hela världen. Men vi förbehåller oss rätten att kritisera och fördöma den Israeliska statens apartheid politik som man genomför mot palestinierna.

Det är också viktigt att komma ihåg vilket som är nazismens rötter, det kapitalistiska systemet. Och det är bara en form av styre som kapitalismen använder när den är i kris eller försöker omfördela världens rikedomar.

Också en del om den svenska elmarknaden som nu är så monopoliserad att den drivit upp elpriserna för konsumenterna till orimliga priser. Regeringen sitter på läktaren och beskådar monopolens plundring. En plundring som sprider sig även till livsmedelsindustrin som det avslöjats de senaste dagarna.

Har du frågor eller synpunkter mejla radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Vårt nya telefonnummer är 040-692 83 84