Vems intresse gynnar budgeten?

Vems intresse gynnar budgeten?

Categories :

Budgeten presenterade för snart en vecka sedan och kan väl knappast kallas något annat än en traditionell valårs budget där man ger utrymme för en del reformer. Utrymmet för reformer har enligt regeringen ökat med 35 miljarder i förhållande till förra årets budget. Satsningarna på kvinnojourer och det psykiatriska vården för barn är säkert välbehövliga och borde för den psykiatriska vården kommit för länge sedan. En del av problemen inom psykvården hänger även samman med de nedskärningar som skett inom skola och ungdomens möjligheter till fritidsaktiviteter.

Kortare karens för arbetslösa är riktigt om det nu blir verklighet. Arbetslösheten är ett gissel för arbetarklassen men en strävan hos kapitalet för att kunna lönedumpa. Satsningen med 8 miljarder på de arbetslösa kommer i huvudsak att omvandlas till profit för de privata bemanningsföretagen. Det sker genom de program de lanserat för stöd och matchning, i samband med raseringen av arbetsförmedlingen.

Inför budgetomröstningen kommer naturligtvis att ske ”förhandlingar”, och risken är stor att många av de miljarder som skulle kunna förbättra de arbetandes situation kommer att omdirigeras till företagsbidrag. Regeringstaburetterna är alltför eftertraktade för att spolas bort genom att hålla på löften och en politik som gynnar flertalet.

Socialismen kan rädda miljön

Miljön kan räddas genom en planerad produktion, men det är inte regeringens mål. Vad de 12 miljarderna skall användas till är inte särskilt klarlagt. En del kommer att bli bidrag till företag som minskar sina koldioxidutsläpp.

Vi refererar en del kring EU:s politik som det uttrycktes i ordförandens linjetal för någon vecka sedan. EU tror sig gå i spetsen för teknisk utveckling, men i verkligheten är det precis tvärtom. I EU sysslar industri- och bankmagnater mest med spekulation och jakt på billig arbetskraft. EU är en genomkorrumperad organisation och de har knappast kraft att ta itu med den, dess byråkrati är alltför starkt uppknutna till finanskapitalets intressen.

Har du frågor eller synpunkter mejla radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Vårt nya telefonnummer är 040-692 83 84