Vad är en snippa

Internationella Kvinnodagen

Categories :

Fyra manliga domare i Högsta domstolen frikänner en man från våldtäkt mot barn för att de inte vet vad en snippa är. Den kvinnliga domaren, som yrkar för fällande dom, ignoreras. USA:s högsta domstol väljer att avskaffa aborträtten för hela landet efter en kort inre diskussion, utan några som helst möjligheter för invändningar. Irans poliser misshandlar en kvinna till döds, för att hon inte burit rätt klädsel.
Män behöver inte peka ut för kvinnor den ojämlikhet som finns i världen, den vet kvinnan redan om. Vart vi än vänder blicken blir kvinnor brutaliserade, objektifierade, kidnappade, mördade, sexualiserade och utnyttjade. Att politiker och företag år efter år ska stå och berätta för oss att världen är orättvis blir näst intill ett sorts hyckleri. Alla pekar på problemen, men inget görs åt dem. För innerst inne vet samhällets styrande skikt, att utan kvinnans underordning hade samhället inte fungerat.

Betyder detta att kvinnans underkastelse är naturlig?

Merparten av vår historia är färgad av den primitiva kommunismen, vår mest naturliga samhällsstruktur. Där rådde total jämställdhet mellan könen. Då fanns inte förtrycket, slaveriet i hemmet, de ojämna lönerna eller våldet. Dessa är nya uppfinningar som endast har förvärrats med kapitalismens intåg. Att färga vår tro om människan utifrån enstaka procent av vår historia vore ett grovt misstag! Kungarnas påståda gudagivna rätt att härska var inte för evigt, och likaså kommer inte kapitalismen eller klassamhället fortleva i all evighet.


Kvinnan leder kampen för frihet och för socialismen

Såsom revolutionären Thomas Sankara förkunnade mäter vi samhällets framsteg och frihet genom kvinnans ställning. Världen över är det kvinnor som leder kampen för frihet, för socialismen. Trots kapitalismens enorma bakslag ser vi ändå framsteg i samhällets ytterkanter. Kuba förkunnade förra året en ny familjelag, som möjliggör flera definitioner av familj och relation utanför parrelationen. Där tar kvinnor de första stegen mot sann jämställdhet.
Bli inte lurade av kapitalismens lovord om en jämställd kapitalism. För borgerligheten betyder jämställdhet den lika rätten att bomba, den lika rätten att exploatera och den lika rätten att underkasta sig kapitalets känga. Borgarklassen vill lura oss att strida mot varandra, mot kvinnor, sexuella och etniska minoriteter, och inte mot dem själva, den härskande klassen och dess samhällsordning.


Den 8 mars


Den 8 mars tar Sveriges Kommunistiska Parti särskilt ställning för världens kvinnor och den kamp de driver för en human värld. Vi kämpar för en sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, för mer fritid och jämställda arbetsförhållanden, och vi kräver ett slut på det dubbla arbetspasset. Vi vänder oss emot sexhandeln, mot våldet, pornografin och exploateringen av kvinnors kroppar.
Endast genom den gemensamma kvinnokampen för jämställdhet, den gemensamma klasskampen för socialismen och krossandet av klassamhället kan mänskligheten bli fri. Vi hör över hela världen rytandet från kvinnorna. Låt kapitalet skälva inför de arbetande kvinnornas revolution!

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Stöd Radio Kommunist PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Lyssna och gilla oss via Facebook