Ska politiken styras av militären?

Under diskussionen gällande NATO – medlemskapet kom diskussionen om kärnvapen hamna i skymundan. Nu har frågan aktualiserats. Överbefälhavare Micael Bydén har gett sig in i den politiska diskussionen och ger rådet att man inte ska ha några förbehåll när det gäller medlemskapet och Sveriges nya försvarsminister Pål Jonson (M) instämmer.
Frågan är faktiskt äldre än så. Den påbörjades när frågan om kärnvapen behandlades i FN. Redan då så man en tydlig svängning i kursen. Trots att Sverige under socialdemokratiskt styre var en av initiativtagarna till FN – resolutionen skrev man aldrig under eftersom det skulle skada förhållandet med NATO. Sveriges Kommunistiska Parti var tydliga ända sedan undertecknandet av det så kallade Värdlandsavtalet att det inte fanns några förbehåll som riksdagen skulle ställa vid ett eventuellt medlemskap. Här kan vi se återigen att kommunisterna hade rätt.
LO har gått ut med ett avtalskrav på 4,4 procent och en låglönesatsning. Det har stött på kritik för varför ska alltid arbetare ta ansvar för kapitalets vinster? Språkbruket att arbetare ska stå tillbaka är något som används i alla avtalsrörelser inte enbart när det råder hög inflation. Det är på så vis vi kan se hur förmögenhetskoncentration accelererat sedan 80-talet, inte enbart i Sverige utan också internationellt.
Diskussionen kring en kulturkanon har börjat utvecklas till frågan om den gemensamma historien. Polemiken de båda socialdemokraterna Karin Pettersson, Aftonbladet, och Joel Stade, Arbetet, är ett uttryck för denna syn. Finns det verkligen en gemensam historia eller är all historia inom klassamhället historien om klassernas kamp? Lyssna på Radio Kommunist för att få reda på sanningen.

Maila oss på radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Stöd Radio Kommunist PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Lyssna och gilla oss via Facebook