Skall Sverigedemokraternas bruna bakgrund bli en vitbok

Skall Sverigedemokraternas bruna bakgrund bli en vitbok

Categories :
Regeringskaos

Handlar det om politik eller om regeringsposter? All politik är klassbunden och partierna representerar alltid en klass intressen. Vad representerar riksdagens partier? Går partierna kapitalets ärenden eller arbetarklassens?

Skall Sverigedemokraternas bruna bakgrund bli en  vitbok

Kommer vitboken hålla en hög vetenskaplig nivå eller kommer den vara en saga om missförstånd och några få ruttna ägg? Jimmie Åkesson som har aspirationer på att sitta i regeringen är fullständigt ovetande om sin partihistoria. Bör en person med en sådan hög grad av senilitet och ignorans sitta i riksdagen och ta beslut som rör Sveriges befolkning eller borde han entledigas?

Arbetskraftsbrist påstår kapitalet på EU-möte

Kommunisterna säger istället att kapitalet vägrar att anställa och utbilda. All makt emanerar från ägandet och om ägarna inte kan utbilda och anställa har då inte kapitalismen spelat ut sitt historiska berättigande?

Minimilöner säger EU – nej säger kommunisterna!

Ett av de viktigaste löftena under folkomröstningen gällande EU-medlemskapet var att Sverige hade säkrat att de svenska kollektivavtalen, något som kommunisterna sa var skitprat. Nu är det bevisat att kommunisterna hade rätt. Om alla utfästelser var en bluff är det då rätt vara kvar i EU?

Har du frågor eller synpunkter mejla radio@kommunist.se.
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Vårt nya telefonnummer är 040-692 83 84