Apr 15

Privatiseringarna och dess följder

Privatiseringarna och dess följder för skolan innebär en lägre kunskapsnivå, privatiseringarna innebär en lägre kunskapsnivå och försämrade möjligheter att få ett jobb för sin framtida försörjning. Anpassa utbildningen till individerna och inte till kapitalets begär efter profiter.
Och en del andra viktiga samhällsproblem.

Apr 08

Findus på kapitalismens altare – profiten

Nerläggning av Findus visar på vad följderna blivit av den frihet för kapital som EU-instiftat och de svenska riksdagspartierna vurmar för, vi kräver att staten tar över Findus för att säkra den svenska livsmedelsförsörjningen. Flytten av Findus beror på de regler som skapats i Tyskland om så kallade låglönejobb vilket innebär att Nomad Foods kan lyfta ett par hundra miljoner för att utbilda dessa. Därför kan ni aldrig lita på de kapitalets lakejer som har applåderat denna utveckling, det räcker inte med att bli arg. Ni måste tvinga dem att skapa lagar som begränsar kapitalisternas makt. Deras undfallenhet blir tydlig i Panama-affären där alla de nuvarande riksdagspartierna bär ett gemensamt ansvar för att de inte skapat tillräckligt tydliga lagar för att förhindra denna kriminalitet, dessutom ger Skatteverkets åtalseftergift också en tydlig insikt i att lagen inte gäller lika för alla.
Vi fortsätter med avtalsrörelsen och kampen mot terrorism.

Apr 01

Avtalsrörelsen

Den pågående avtalsrörelsen och de avtal som slutits kommenteras med en gäst i studion. Håkan Jönsson, facklig aktivist, ger synpunkter krig den varslade strejken av Byggnadsarbetarförbundet och varför Byggnads varslat om strejk. Mycket handlar om hur arbetsköparna vill utöka sin diktatur över lönesystem och andra saker. I den nuvarande situationen utgör i synnerhet NCC och Skanska allvarliga hot mot den yttrandefriheten och de grundläggande rättigheter vi påstås ha. Genom att förbjuda Byggnads representanter att besöka arbetsplatser för att på raster informera byggnadsarbetarna om den pågående avtalsrörelsen, Skanska förbjuder även all skriftlig information på arbetsplatserna. Diktatoriska angrepp som hela arbetarrörelsen solidariskt måste bemöta.

Mar 25

Kapitalismen skapar terrorister

När reaktionen angriper det nuvarande samhället gör man det i första hand för att försvara sina privilegier och makt över samhället, monopolkapitalet och kapitalet är de främsta finansiärerna av IS och terrorismen, terrorismen kan enbart avskaffas genom att bryta kapitalets makt över våra liv.
Vår statsminister har valt sida i avtalsrörelsen, han valde kapitalets intressen.
Vi behöver en ny politik.
En socialistisk politik.

Mar 18

Vem har asylrätt?

EU:s uppgörelse med Turkiet innebär organiserad människohandel legitimerad av de krafter som med alla medel drivit fram ett krig i och mot Syriens folk. När plan A misslyckades, att genom kollaboratörer och utländska trupper krossa det syriska folkets rätt till självbestämmande och kontroll över sina egna råvarutillgångar, tillgriper man plan B som går ut på att tömma Syrien på folk med en utbildning som kan ge de europeiska monopolen högre profiter och gynna deras imperialistiska intressen.  Övriga som drivits på flykt av EU och imperialisterna beväpnade rövarbanden överlämnar man till Turkiet tillsammans med 30 miljarder euro. Vilket Turkiet tacksamt tar emot och kan nu öka förtrycket och repressalierna mot det egna folket och fortsätta föra krig i Syrien.
För övrigt handlar programmet om vår gemensamma välfärd, bemanningsföretag och avtalsrörelsen.

Mar 11

Kvinnokamp, rätten till att söka asyl med mera

Victor pratar om Kvinnokamp och rätten till att söka asyl, en rätt som nu EU har beslutat skall inskränkas för många människor som flyr från imperialisternas, eller av imperialisternas anstiftade krig. Uppgörelsen med den turkiska juntan strider mot Genévekommissionen, FN:s kommission för mänskliga rättigheter. Imperialisterna bryter mot alla mänskliga rättigheter och använder NATO för att öka sin militära närvaro under sken av att försvara flyktingarna. Hyckleriet känner inga gränser när imperialisterna dikterar villkoren.

Bostadspolitiken anpassas till spekulationspolitiken trots den enorma bristen på bostäder, 7 50 000 nya bostäder behövs till 2025. Vi kräver statligt och kommunalt byggande och insatser mot bostadsspekulationen, byggämnessektorn och bankerna.

Dessutom mycket musik.

Glöm inte kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Mar 04

Inför internationella kvinnodagen

Internationella kvinnodagen var en dag som de borgerliga och reformisterna fram till 1960- 70-talet inte ville ha något att göra med, de påstod att det var ett kommunistiskt jippo. De har rätt i att det var socialistiska och kommunistiska kvinnor som var initiativtagare 1910 och det var kvinnor från Bulgarien som fastställde den 8 mars på grund av februarirevolutionen i Ryssland, som enligt Rysslands gamla tideräkning inföll den 8 mars. Musiken i dagens program levereras av Röda Bönor som var ett av den svenska musikrörelsens första egentliga tjejband, samtliga medlemmar var kvinnor med undantag av trummisen.
Vårt utrymme för musik är begränsat och vi missa i synnerhet Röda bönor ”La lega” och Röda Bönor – Oh Carol, de finns på Youtube.
Ni som bor i Malmö med omnejd hälsas välkomna till Möllevångstorget lördagen den 5 mars kl 12.00 då Kommunistiska Partiet och Sveriges Kommunistiska Parti genomför ett gemensamt möte inför internationella kvinnodagen.
Programmet fortsätter med avslöjanden om hur regering, riksdag och EU med hemliga ”handelsavtal” stärker den kapitalistiska diktaturen.

Feb 26

Miljöpartiet väljer köttgrytorna och NATO

Socialdemokraterna och Miljöpartiet är beredda att sälja ut 200 år av fred och den linje som har haft som mål att vara alliansfria vid fred, syftande till neutralitet vid krig. Man gör det för att kunna placera Sverige under NATO:s kärnvapenparaply, och riskerar därmed att göra Sverige till ett mål för kärnvapen.
Våra barn och barnbarn riskerar att bli ett mål för kärnvapen på grund av den svenska riksdagens följsamhet mot imperialismen och dess krigsorganisation NATO.
Man gör det i strid mot vad en överväldigande majoritet av vad den svenska opinionen anser och utan att låta invånarna i Sverige säga sin mening tänker man trumfa igenom det så kallade värdlandsavtalet med NATO. Hemlighetsmakeri och vägran att lämna ut förslaget på en normal remissrunda är den väg de valt för att påtvinga folket sina våta drömmar om en NATO-anslutning.
Övrigt handlar det om den pågående avtalsrörelsen och sänkta ingångslöner.

Feb 19

Brexit

Englands eventuella utträde ur kapitalets EU diskuteras, och vi kan bara konstatera att Englands arbetarklass får möjligheten att gå i täten för att befria Europas arbetarklass från det strypgrepp som monopolkapitalet tagit på arbetarklassen genom sin organisation EU.
Kamp för ett nytt pensionssystem som även ger det arbetande folket en trygg ålderdom är en annan fråga som diskuteras.
Värdlandsavtalet, NATO, flyktingströmmar, imperialistiska krig och sänkta löner är andra frågor.
Glöm inte Kampfonden: PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Feb 12

Nej till NATO kommitté bildad i Malmö

Vi berättar en del om bildandet av en Nej till NATO kommitté i Malmö, den första utåtriktade aktionen blir i morgon, lördag på Södra Förstadsgatan, där namninsamlingen mot värdlandsavtalet och NATO får sitt avstamp i Malmöregionen. Stärk opinionen kom och skriv på, låt dig inte luras av att riksdagen har en majoritet av krigshetsare. Du kommer aldrig att kunna vila tryggt under NATOS kärnvapenparaply.
Vidare diskuterar vi TTIP och det fackliga ledargarnityret svek och dess följsamhet till kapitalets intresse som man döljer under fraser om att frihandel skapar jobb, d.v.s. man blundar för konsekvenserna som innebär upphävandet av asbestsförbudet och fackliga rättigheter.
Ett sådant fackligt ledargarnityr är enbart värda förakt.
Slutligen avslöjar vi den nya vänstern som sitter i knäet på kapitalet , ni får förmodligen snart läsa hyllningarna av vänsterliberaler i Aftonbladet och ETC.

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg