Jan 09

Varför terrorism?

Dagens program handlar bland annat om terrorism och vilka som är anstiftare och understödjare av terrorn som utmanar allt utom de verkliga makthavarna, för de är en produkt av imperialismens strävan efter total världsdominans. De är även finansierade och beväpnade av dessa för att hålla världen i sin hand.
Även en del kommentarer kring ”kriget” som startar i morgon på moderaternas ”stämma”, kampen kommer att stå mellan hur man skall gå fram för att avrusta samhället till förmån för det privata kapitalet.  Även en del annat diskuteras.
Mellan pratet får ni lyssna på Elvis Presley, som skulle fyllt 80 år.
Glöm inte Kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080 den behövs för att stärka klasskampen

Jan 02

En uppgörelse om hur slevarna skall fördelas

Idag är det Victor som är ensam i studion, han börjar med en del kommentarer kring den s.k. ”decemberöverenskommelsen” mellan socialdemokraterna/mp och Alliansen, en överenskommelse som även får stöd av V. Ett extraval skulle inte löst några av de parlamentariska problemen men decemberöverenskommelsen innebär bara en uppgörelse om hur slevarna skall fördelas när man skall äta ur kapitalets grytor, bägge alternativen strävar efter att stärka kapitalets och de rikas makt.
Det enda riktiga svaret är att de arbetande skärper klasskampen och kämpar på alla fronter.
Andra frågor som diskuteras är islamfobin och den ökade rasismen som i synnerhet utmärker SD.
Även frågan om rätten till bostad och kampen mot EU är föremål för synpunkter och du får del av hur SKP vill lösa problemen.
Och Du inför 2015 glöm inte Kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Dec 19

De fem kubanerna är äntligen släppta och blockaden hävd

I borgarmedia kallas De 5 kubanerna spioner. Ingen av dem dömdes för spioneri. Tre av dem åtalades för att ha haft för avsikt att någon gång i framtiden begå spioneri och dömdes till livstids fängelse! Rene González dömdes inte på åtalspunkten förberedelse till spioneri. Han var inte ens anklagad. Han dömdes till 2001 till 19 år i fängelse på åtalspunkter som konspiration för att ”skada USA” och en del andra.
KD försöker rädda sina riksdagsplatser med en anpassning till den nyfascistiska politiken som SD tidigare varit ensamma om, skall de få stöd av övriga Alliansen?

God jul och Gott nytt år

Dec 12

Extravalet

Det kommande extravalet är det stora ämnet i dagens program, skall alla de övriga partierna anpassa sig till Sverigedemokraternas nyfascistiska politik? Är målet med extravalet en stor kollation enligt tyskt mönster där moderater och socialdemokrater tillsammans för en politik som är förödande för jobb och sysselsättning inte bara i Tyskland utan i hela Europa på grund av Tysklands stora inflytande över EU:s politik.

Barnfattigdomen och de rumänska tiggarnas situation kommer på dagordningen genom en inringare.

Dec 05

Tack till Sverigedemokraterna

Dagens program handlar en hel del om den budgetdebatt och omröstningen som skedde i riksdagen. Och vi framför ett tack till Sverigedemokraterna på vägnar av alla fattigpensionärer i Sverige för att de lyckades förhindra att vi fick en skattelättnad på 100-250 kronor. Ett tack också från de 400 000 arbetslösa som slipper se sina ersättningar höjas. Vi vill också framföra ett tack från jobbfabriken och andra som vegeterar på statens skatteintäkter genom att Sverigedemokraterna slår vakt om fas 3, det ger dem möjligheter att fortsätta att överföra våra gemensamma tillgångar till atlantöar där de slipper betala skatt.

Nov 28

Chile

Dagens program handlar till större delen om Chile, medverkar gör Cristian Cuevas från Chiles Kommunistiska Partis centralkommitté. Han berättar om situationen i Chile och kommunisternas arbete för att flytta fram de arbetandes sociala situation.
Vi tar också upp den mutkultur som präglar det multinationella Skanska, och deras slingrande för att undvika att betala skatt och följa kollektivavtal.
EU-kommissionens ordförande Juncker har inte bara förtroende från storfinansen utan nu har även EU- parlamentet förklarat sitt förtroende för kapitalets lakej.

Glöm inte Kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Nov 21

Vaxholmskonflikten 10 år

Vaxholmskonflikten 10 år, en konflikt som arbetsköparna och även alliansregeringen använt för att rikta hårda slag mot arbetarklassen, med lönedumpning och försämrade kollektiva rättigheter. Socialdemokraterna lovade att riva upp Lex Laval vid en valseger, men arbetsmarknadsministern Ylva Johansson svajar betydligt i frågan.

Trots att FN-organet ILO slår fast att den svenska lagstiftningen som uppstått efter Vaxholmskonflikten, Lex Laval, bör rivas upp och att regeringen bör betala tillbaka det skadestånd som fackförbunden fått betala, detta eftersom föreningsrätten kränkts i och med lagstiftningen och EG-domstolens beslut.

Medverkar per telefon gör Mats Hedell från Örnsköldsvik om de svikna vallöften lokalt i Ö-vik och berättar om det politiska arbetet för att bygga ut Sveriges Kommunistiska Parti i norr, och projektet Nya norrland.

Nov 14

NATO – nej tack

Programmet handlar till en del om den påbörjade NATO-anslutningskampanjen, Peter Hultqvist som går i Carl Bildts fotspår tar tillfället i akt och propagerar för partnerskapet med NATO och vill liksom de övriga högerextremisterna stärka det svenska försvaret.
Ett annat inslag handlar om vikten av att organisera sig fackligt och de skamlösa angrepp som den fackliga rörelsen utsätts för, ett angrepp som förstärkts av EU-inträdet. Och kommentarer kring ”Du som inte vill vara medlem i Facket.”
Glöm inte Kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Nov 08

Ett tärande samhällssystem

Fattigdomen breder ut sig i Europa för att de rika skall kunna bli rikare. Arbetsköparna avindustrialiserar Sverige för att öka sina profiter, en nerläggning av en arbetsplats i Sverige kostar betydligt mindre än i andra länder, det enda som kan förändra detta är om arbetarklassen ökar kampen om ägandet av produktionsmedlen.

Sänk pensionsåldern ge de unga jobb satsa på arbetsmiljön i stället för svammel om att vi måste arbeta längre. Lägg ett ansvar på byggherren och företag att ta det fulla ansvaret, sluta med morden på arbetsplatserna.

Facklig kamp lönar sig, därför är det viktigt att ungdomen i synnerhet organiserar sig, och också ser till att den fackliga rörelsen får en revolutionär utveckling.

Vi slutar med en diskussion om SD:s inflyttande där allt från V till M börjar svikta och gärna förlitar sig på SD.

Glöm inte Kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Nov 05

Monologen fortsätter

Idag blir det också en monolog, men en monolog där ni får lyssna på Victor. Bland annat avslöjas massmorden och krigsbrotten som sker i de av Israel ockuperade områden. Erkännandet av Palestina som egen stat är en sak som fördröjts allt för länge.

Ubåts hysterin var lika förväntad som ett brev på posten, ett led i demoniseringen av Ryssland för att ansluta Sverige till NATO, och göra Sverige till en aktiv aktör för imperialismens intressen.

Valet i Ukraina var ett val som organiserades av oligarkerna och de fascistiska krafterna, ett steg som nu följs i Sverige. Med mycket mera och mycket bra musik och avslöjande av den politiska opportunismen .

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg