Feb 12

Nej till NATO kommitté bildad i Malmö

Vi berättar en del om bildandet av en Nej till NATO kommitté i Malmö, den första utåtriktade aktionen blir i morgon, lördag på Södra Förstadsgatan, där namninsamlingen mot värdlandsavtalet och NATO får sitt avstamp i Malmöregionen. Stärk opinionen kom och skriv på, låt dig inte luras av att riksdagen har en majoritet av krigshetsare. Du kommer aldrig att kunna vila tryggt under NATOS kärnvapenparaply.
Vidare diskuterar vi TTIP och det fackliga ledargarnityret svek och dess följsamhet till kapitalets intresse som man döljer under fraser om att frihandel skapar jobb, d.v.s. man blundar för konsekvenserna som innebär upphävandet av asbestsförbudet och fackliga rättigheter.
Ett sådant fackligt ledargarnityr är enbart värda förakt.
Slutligen avslöjar vi den nya vänstern som sitter i knäet på kapitalet , ni får förmodligen snart läsa hyllningarna av vänsterliberaler i Aftonbladet och ETC.

Feb 05

Nej till NATO och värdlandsavtalet

Eva Jonsson från aktionsgruppen mot NATO i Stockholm är gäst i studion. Hon berättar om aktionsgruppen vars främsta uppgift är att hålla Sverige utanför NATO. De vill nu bredda rörelsen och etablera den utanför Stockholm. Aktionsgrupper har bildats i ett 30 tal kommuner och jobbar främst med en namninsamling mot NATO och opinionsbildning. Eva skall tala på ett möte i Malmö i morgon, lördagen den 6 februari kl. 13.00 på Södra Förstadsgatan 132, där är ni välkomna om ni vill höra mer av Eva, och kanske vara med om att bilda en aktionsgrupp i Malmö.

Jan 29

Ett blandat program

Ett blandat program där vi diskuterar om avtalsrörelsen och konstaterar att det inte är brist på vinster som förhindrar lönehöjningar, kapitalet behöver lite hjälp för att förstå nyttan av att dela med sig av sina profiter. Sen en del annat också, musiken står Jimmie T Saint, Bergsbestigarna och Blomman för.

Jan 22

Nej till NATO

Vi börjar med att diskutera den kultur som råder i de fackliga ledningarna med anledning av avslöjanden inom Kommunal och den främsta orsaken till att en sådan kultur eller okultur kan frodas är det klassamarbete och fackföreningarnas följsamhet mot det socialdemokratiska partiet och kapitalet.
Vi fortsätter med en diskussion med en uppringare om nödvändigheten av att bekämpa planerna för att Sveriges Riksdag ratificerar värdlandsavtalet som är redskapet vilket regering och riksdag tänker använda för att ansluta oss till krigsförbrytarorganisationen NATO.
Skriv under uppropet som finns på www.nejtillnato.se.
Vi avslutar med den kommande avtalsrörelsen, och ser att löneutrymmet, trots Svenskt Näringslivs propagandakampanjer, är där goda förutsättningar till att flytta pengar från profit till lön för arbetarklassen.

Jan 15

Fackpampar i arbetsköparnas tjänst

Pamparna i Kommunal har orsakat den fackliga rörelsen större skada än vad alla arbetsköparnas kampanjer har kunnat åstadkomma. Visserligen en skada som de kunnat utföra på grund av den passivitet som de lyckats åstadkomma genom byråkrati och klassamarbete. Fackföreningen kan aldrig bli den kamporganisation som arbetarklassen har behov av om man överlåter bestämmandet till parasiter som vegeterar på den svenska arbetarrörelsen. De har inte ens den moraliska resningen och förståndet att kasta in handsken. Vi kan bara hoppas att Kommunals medlemmar förstår vad som måste göras.

Bemannigsföretagen parasitära verksamhet är också ett problem som diskuteras och vi avslutar med en kort rapport från LLL-demonstrationen i Berlin den 10 januari.

För musiken i dagens program står Bergsbestigarna.

Jan 08

God fortsättning

Bostadspolitik, arbetslöshet och integration är problem som det kapitalistiska systemet inte är intresserad av att lösa, deras jakt på profiter är för dem det enda viktiga. Ett samhälle som ville se till majoriteten av befolkningens intresse skulle inte ha några problem, problemet är det kapitalistiska systemet. Vi behöver socialism, det är Victors främsta budskap i denna sändning, den första för år 2016, där han är ensam i studion och spelar därför lite extra musik av Björn Afzelius, Bergsbestigarna med flera. Men även Grekland är på tapeten, och en diskussion om Pame och den svenska fackföreningsrörelsen.

Dec 18

Vi vill en verklig alliansfrihet – Nej till NATO

Vi börjar med att diskutera imperialismens skuld till de flyktingströmmar som nu drabbar Europa, men också storfinansen och deras allierade i riksdagen försök att påtvinga oss NATO och deras kärnvapen. Man påstår sig också föra en kamp mot terrorismen, samtidigt finansieras ISIS genom att NATO-medlemmen Turkiet köper den olja de lyckas stjäla i Syrien och Irak.

I övrigt handlar programmet om den kommande avtalsrörelsen och avslutas med en diskussion med en uppringare om Fas 3 och hur de berördas problem skall lösas.

Dec 04

Nej till NATO och värdlandsavtalet

När andra länder drar sig ur stannar Sverige kvar och deltar i den förnyade Nato-ledda insatsen i Afghanistan. Det kan inte tolkas som annat än att vi vill kvalificera oss som militär partner till USA och Nato. Säg nej till svensk militär i Afghanistan, skriver bland andra Anders Ferm, tidigare FN-ambassadör.
Västs interventioner i Irak, Afghanistan och Libyen har lett till raserade stater, terrorism och flyktingströmmar. Sverige har inte stått utanför dessa militära insatser.
Företagarna vill hjälpa flyktingarna genom att höja sina profiter och en del om klimatkonferensen är vad radioprogrammet handlar om.

Nov 27

Spotify plundrar kulturarbetarna

Programmet börjar med en del betraktningar om den ”nya asylpolitiken” och de styrandes vägran att agera mot orsakerna till flyktingströmmarna.
Vi fortsätter med en intervju med Anders Alexander, trummis i bandet ”Alice i Videolandet”, som nu även släpper egna sånger under namnet ”Slangbella”. Hans senaste låt ”Någonstans I Oskarshamn” spelas som första låt. Anders har skrivit och arrangerat sex album av ”Alice i Videolandet” vilka sålts i sex miljoner exemplar via Spotify, hans ersättning från Spotify är ca 200 kronor per halvår. ”Alice i Videolandet” har turnerat i Ryssland, Vitryssland, Ukraina och många andra platser. Trots de relativa framgångarna kan Anders inte försörja sig på musiken utan jobbar heltid som billackerare och i många av hans låtar framgår det tydligt. Ni kommer att få höra fler av hans låtar i framtiden i Radio Kommunist. Ni kan gilla han sida på Facebook och läsa mer om han på https://www.facebook.com/Slangbellamusik/?fref=ts
I övrigt är det kampen mot terrorismen och en del lokalt som diskuteras.

Nov 20

Terrordåden i Paris

Terrordåden i Paris är lätt att fördöma, och terrordåd skall fördömas oavsett om de sker under religiös eller fascistisk täckmantel. Men man kan inte blunda för att anstiftarna och finansiärerna av terrorn är kapitalet och deras profitjakt. Frankrike, EU och hela det imperialistiska systemet har systematisk understöt och allierat sig med terrorister för att uppnå sitt syfte att kontrollera världens tillgångar. Frankrike som gammal kolonialmakt bedriver fortfarande en ekonomisk och politisk terror mot sina gamla kolonier.

Bemanningsföretagen ställer den fackliga solidariteten på hårda prov, och när den fackliga byråkratin sviktar inför kapitalets angrepp är den än viktigare än tidigare. Förbjud Bemanningsföretagen är första steget. Raka spåret för att få in invandrare och asylsökande på arbetsmarknaden inom bristyrken snabbare håller nu på att omvandlas till raka spåret för lönedumpning, men avslöjar också det kapitalistiska samhällssystemet fullständiga anarki och barbari.

Vi slutar med skattepolitik och diskussion med en uppringare.

Sverige behöver fler kommunister.
Glöm inte Kampfonden BG 636-7080

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg