Jun 14

Ny röst i Radio Kommunist

I detta program får du lyssna på en ny röst i Radio Kommunist, Devrim, som framöver kommer att medverka i våra sändningar. Som ny medlem har hon naturligtvis en del frågor att ställa, dessa svarar vi på i programmet. Det blir också en diskussion om ungdomens situation med utgångspunkt från Devrims berättelse. Turkiet, Grekland och kampen mellan kapital och arbete om fördelningen av rikedomarna diskuteras.

Jun 07

SCB och kontrollsamhället

SCB har presenterat en ny opinionsundersökning, vilka slutsatser skall vi dra av den? Det är en fråga

som diskuteras i detta program. Dessutom tar vi upp frihandel och imperialismens krig mot de

underutvecklade länderna. Även det kontrollsamhälle som utvecklas av kapitalet och imperialismen

med övervakning av dig och mig för att skydda sina profiter diskuteras.

Maj 31

Uttalanden från SKP:s 36:e kongress

Programmet ger en sammanfattning av de uttalanden som togs på kommunisternas 36:e kongress och förmodligen kan vi skryta med att vi är de första som berättar om kongressen, förutom Riktpunkt.nu. Borgerlig media har trots att de fått ta del av dem inte skrivit en rad om dem. Förmodligen har de fullt upp med att begrava resterna av den borgerliga demokratin och utforma propaganda för att skönmåla kapitalet och imperialismens mördartåg i Syrien och andra länder. Vi tar också upp den viktiga frågan om det globbala kapitalet skall ha rätten att förvandla Sverige till ett U-land där det är fritt fram att plundra råvarutillgångar.

Maj 24

Ungdomsuppror och valfrågan

Ett program som bland annat handlar om de ungdomsuppror som drar över Sverige och många andra länder. Vad är orsakerna och vilka lärdomar borde de styrande dra av de erfarenheter som de här protesterna ger dem. Vill de dra lärdomar? Vill de lösa de problem som kapitalet skapar genom nedskärningar i socialförsäkringarna, tror man det räcker med fler poliser när upproren kommer i alla åldersklasser och i än fler områden. De kommer, det är bara frågan om när.

Även frågan om valen 2014 behandlas, vi redogör för partikongressens beslut i frågan.

Maj 03

Första maj och Sveriges Kommunistiska Partis 36:e kongress

Efter en tids uppehåll är vi nu tillbaka igen.
Denna gång med ett program om Första maj och Sveriges Kommunistiska Partis 36:e kongress. Många försöker dödförklara arbetarrörelsens internationella kampdag, dock inte kommunisterna. Vi vet att det är viktigt att lära av historien för att kunna gå framåt idag, klasskamp och inte klasskompromisser är lösningen för det arbetande folket.
Sveriges Kommunistiska Partis 36:e kongress startar den 10 maj, här får ni lite förhandsinformation.

Mar 15

Sveriges utrikesminister på CIA:s avlöningslista

Bland svenskarna är det nu en majoritet som är emot EU, det är dags att lämna EU. Wikileaks ställer till problem för återfallsförbrytaren Carl Bildt, som läcker information till imperialismen, vi kan konstatera att Sveriges utrikesminister står på CIA:s avlöningslista. Även imperialismens krig mot Syrien diskuteras.
Vi slutar med en diskussion om nödvändigheten av att Rädda Vården.

Mar 08

Internationella kvinnodagen och Hugo Chávez

Dagens program handlar om internationella kvinnodagen och kampen mot könsdiskriminering som en del i arbetarklassens klasskamp mot manliga och kvinnliga kapitalister. Vi pratar också om Hugo Chávez och hans betydelse för den antiimperialistiska kampen, som har gjort han till imperialisterna och borgarklasens svurna fiende, deras klasshat känner inga gränser i försöken att svartmåla hans gärning. Vi slutar med ett samtal om nästa lördags (16/3) stora manifestationer i Malmö, Lund och Landskrona för att rädda sjukvården i Region Skåne.

Mar 01

Vad sänkta skatter leder till

Sänkta skatter minskar utrymmet för den offentliga konsumtionen d.v.s. därav följer också nedskärningar inom vården liksom taxehöjningar etc. För att de rika och kapitalet skall kunna roffa åt sig mer skall andra tvingas avstå sjukvård och mediciner för att de inte har råd. Vill vi verkligen ha ett samhälle där ekonomerna skall bestämma allt från barnafödsel till begravning. Detta och en hel del annat handlar dagens program om.

Feb 18

Lönesänkarna

Ett program som diskuterar Lönesänkarna, de program som sändes i Dokument inifrån och avslöjade hur det politiska etablissemanget tillsammans med storfinansen och storföretagen beslutade att bestjäla det arbetande folket den produktivitetsökning som de skapade i sitt arbete både i privat och i offentlig sektor. De rika skulle få en växande andel av nationens tillgångar. En politik som nu fortsätter med jobbskatteavdrag som gör den offentliga sektorn fattigare och orsakar nedskärningar i våra socialförsäkringssystem. Med andra ord blir det en illa dold subvention till kapitalägarna som slipper betala ut berättigade löneökningar. Det blir också en del annat smått och gott.

Jan 11

Terrorister, nazister och kapitalister

Årets första program handlar om de skriande orättvisor som det kapitalistiska systemet alstrar, för att 190 000 människor skall vara rika tvingas halva världens befolkning leva i fattigdom. De 190 000 människorna har inte bara rikedom, de har dessutom en oerhörd makt att styra och ställa över våra liv. De raderar alla former av den av borgligheten varmt omhuldade valfriheten, deras valfrihet går inte utanför intressena hos dessa parasiter. I0 procent av de svenska parasiterna äger 56 procent av alla tillgångar i Sverige. Vi behöver ett nytt system, vi behöver socialism, vi behöver ha bort borgarna och inte ersätta dem med andra borgare.

Den rika eliten mördar nu i Syrien för att kunna tillägna sig och kontrollera det arbetande folket i Syrien skapade rikedomar, deras mål är världsherravälde. För att nå målet är man beredd att mörda och sluta allianser med allt från terrorister till nazister.

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg