Mar 20

Mot NATO och miltär upprustning

Högerns kampanjer för militärupprustning med målet att driva in Sverige i NATO är huvudtemat för dagens program, men även den nuvarande regeringens och socialdemokratins undfallenhet för krigshetsen diskuteras. Bankernas profiter och svikna vallöften för att uppnå bred parlamentarisk enighet ventileras, skall vi avstå klasskampen för att uppnå enighet med våra bödlar?
Vi saknar bidrag till kampfonden, märkta Radio Kommunist. Vi saknar också folk som vågar ringa Radio Kommunist på telefon 040-437070.

Mar 13

NATO och kriminalitet i den privatiserade sektorn

Ett program som tar upp frågan om svensk NATO-anslutning och dess förödande konsekvenser, vill vi ha kärnvapenbärande U-båtar i vår skärgård, skall Sturup och Skavsta bli startramper för NATO:s kärnvapenbärare?
Privatiseringen av offentlig sektor leder till kriminalitet med dryga kostnader för skattebetalarna, lägg ner utredningen om vinster i välfärden och inför ett förbud mot privata aktörer inom skola, vård och omsorg, det handlar inte bara om eventuella vinster, det handlar om makten om hur vi vill att vårt samhälle skall styras.
För en ny politik, en socialistisk.

Mar 06

Feminism och offentlig välfärd

I dagens program talar vi om feminism och spelar Eddie Meduza. Feminismen är till sin karaktär en borgerlig ideologi och bygger på en idealistisk filosofi, mot detta sätter kommunisterna klasskampen som en förutsättning för en verklig frigörelse och jämlikhet för alla. Vi diskuterar också frågan om vinster i välfärden och avskaffande av överskottsmålet.
Glöm inte Kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080 den behövs för att stärka klasskampen

Feb 27

Ökade inkomstklyftor en av orsakerna till kapitalismens kris

Ökade inkomstklyftor beror enligt IMF på att arbetarklassen idag har en lägre organisationsgrad än tidigare, i Sverige har den sjunkit med 7 procent sedan 2006, kampen mot den borgerliga ideologin ”sköt dig själv och skit i andra” måste skärpas, bl.a. genom att fackföreningarna tar till sig marxismen och bryter med klassamarbetspolitiken.
Syrizas politik är inget föredöme för den europeiska arbetarklassen, snarare ett exempel på hur arbetarklassen återigen sviks av klassamarbetets och reformismens företrädare vars enda syfte är att rädda det kapitalistiska systemet.
Den ukrainska fascismen, med understöd av EU och USA, bådar inget gott för arbetarklassen i Ukraina. Kapitalet med IMF i spetsen kräver att mer än en miljon sparkas från den statliga sektorn och än mer av den statliga sektorn skall övergå till oligarkerna.
Samt en del annat om EU, bankerna, Venezuela och Kuba är innehållet i dagens program.

Feb 20

Solidaritet med arbetarklassen i östra Ukraina

Pavlo från Stockholm berättar om varför det är viktigt att solidarisera sig med arbetarklassen i östra Ukraina. De för en kamp mot kapitalet och mot privatiseringar en nyliberal politik som oligarkerna i Ukraina vill införa med stöd av nazister. Nazister som är aktiva i den regering som med stöd av EU och USA har kunnat etablera sig. Men nazisterna är också aktiva på gatorna genom terror och våld.
Därför är också kampen i Ukraina en antinazistisk kamp. Därför uppmanar vi till att stödja manifestationerna i Malmö den 21/2 klockan 14 på Gustav Adolfs torg och i Stockholm på Sergelstorg den 22/2 klockan 14.
Därutöver blir det en hel del annat i programmet: EU, facklig politik, nödvändigheten av socialism, kamp för kortare arbetstid och Sveriges feodala kvarlevor.

Feb 13

Profitörerna samlas i angreppen mot arbetarklassen

Profit istället för kollektivtrafik är Skånetrafikens mål, därför sjunker också antalet resenärer i kollektivtrafiken inom Region Skåne. Med en taxepolitik som gör det dyrare att åka tåg eller buss än att köra med egen bil kan knappast stimulera till ökat kollektivåkande.
Arbetslösa har vi ingen brist på i Sverige, Skåne eller Burlöv, sluta lita på det privata kapitalet och ta saken i egna händer är det politikerna borde göra, men inte vågar.
Banker och privata profitörer på kommunala och statliga kassor är en annan av de frågor som tas upp i dagens program.

Feb 06

Kampen mot fascism

Ett program som handlar om Östra Ukraina och hur kievjuntan med stöd av fascister för krig mot sin egen befolkning, livligt understödda av EU och USA, som vill förvandla Ukraina till ett uppmarschområde för NATO i deras strävan att annektera Rysslands industripotential och råvaror.
TTIP-avtalet är en annan del av diskussionen.

Jan 30

Opportunister kan aldrig ersätta kampen för socialism

Programmet handlar bland annat om det grekiska valet, det tog valvinnaren, ett ”vänsterparti”, och regeringsbildarna Syriza fyra dagar att sälja ut sig till EU-maffian i frågan om sanktioner mot Ryssland och därmed ett stöd till fascistjuntan i Kiev och EU:s och imperialismens planer på att bygga ut sitt territorium för plundring.
Vi diskuterar också produktivitetsutveckling och löneförhandlingar. Och slutligen tar vi upp den desperata jakten på rasistiska och nyfascistiska väljare som småbröderna i Alliansen ägnar sig åt.

Jan 23

Imperialism och rikedomarnas fördelning

Dagens program handlar bland annat om det av EU påtvingade överskottsmålet som används för att hålla tillbaka investeringar i offentlig konsumtion, men också om rädslan för statsskuld som också används som skrämskott mot det arbetande folket.
Vi tar också upp den pågående omfördelningen av rikedomar från de fattiga till en liten elit av makthavare som den nya imperialismen ny genomför.
Västländernas allierade i Mellanöstern dömer våldtagna kvinnor till fängelse på grund av olovlig sex.
Glöm inte Kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080 den behövs för att stärka klasskampen

Jan 16

Socialdemokraterna litar på Junker

EU:s ordförande, Junker, som i sin roll som statsminister och finansminister i skatteparadiset Luxemburg varit behjälplig till storfinansen och monopolkapitalet att plundra det arbetande folket skall utreda sina egna brott mot EU:s reglemente, är ett av inslagen i dagens program.
I övrigt behandlas även konsekvenserna av Decemberöverenskommelsen och en del andra frågor.
Sluta fega, ring 040 437070 fredagar mellan klockan 18.00 och 19.00

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg