Jan 08

God fortsättning

Bostadspolitik, arbetslöshet och integration är problem som det kapitalistiska systemet inte är intresserad av att lösa, deras jakt på profiter är för dem det enda viktiga. Ett samhälle som ville se till majoriteten av befolkningens intresse skulle inte ha några problem, problemet är det kapitalistiska systemet. Vi behöver socialism, det är Victors främsta budskap i denna sändning, den första för år 2016, där han är ensam i studion och spelar därför lite extra musik av Björn Afzelius, Bergsbestigarna med flera. Men även Grekland är på tapeten, och en diskussion om Pame och den svenska fackföreningsrörelsen.

Dec 18

Vi vill en verklig alliansfrihet – Nej till NATO

Vi börjar med att diskutera imperialismens skuld till de flyktingströmmar som nu drabbar Europa, men också storfinansen och deras allierade i riksdagen försök att påtvinga oss NATO och deras kärnvapen. Man påstår sig också föra en kamp mot terrorismen, samtidigt finansieras ISIS genom att NATO-medlemmen Turkiet köper den olja de lyckas stjäla i Syrien och Irak.

I övrigt handlar programmet om den kommande avtalsrörelsen och avslutas med en diskussion med en uppringare om Fas 3 och hur de berördas problem skall lösas.

Dec 04

Nej till NATO och värdlandsavtalet

När andra länder drar sig ur stannar Sverige kvar och deltar i den förnyade Nato-ledda insatsen i Afghanistan. Det kan inte tolkas som annat än att vi vill kvalificera oss som militär partner till USA och Nato. Säg nej till svensk militär i Afghanistan, skriver bland andra Anders Ferm, tidigare FN-ambassadör.
Västs interventioner i Irak, Afghanistan och Libyen har lett till raserade stater, terrorism och flyktingströmmar. Sverige har inte stått utanför dessa militära insatser.
Företagarna vill hjälpa flyktingarna genom att höja sina profiter och en del om klimatkonferensen är vad radioprogrammet handlar om.

Nov 27

Spotify plundrar kulturarbetarna

Programmet börjar med en del betraktningar om den ”nya asylpolitiken” och de styrandes vägran att agera mot orsakerna till flyktingströmmarna.
Vi fortsätter med en intervju med Anders Alexander, trummis i bandet ”Alice i Videolandet”, som nu även släpper egna sånger under namnet ”Slangbella”. Hans senaste låt ”Någonstans I Oskarshamn” spelas som första låt. Anders har skrivit och arrangerat sex album av ”Alice i Videolandet” vilka sålts i sex miljoner exemplar via Spotify, hans ersättning från Spotify är ca 200 kronor per halvår. ”Alice i Videolandet” har turnerat i Ryssland, Vitryssland, Ukraina och många andra platser. Trots de relativa framgångarna kan Anders inte försörja sig på musiken utan jobbar heltid som billackerare och i många av hans låtar framgår det tydligt. Ni kommer att få höra fler av hans låtar i framtiden i Radio Kommunist. Ni kan gilla han sida på Facebook och läsa mer om han på https://www.facebook.com/Slangbellamusik/?fref=ts
I övrigt är det kampen mot terrorismen och en del lokalt som diskuteras.

Nov 20

Terrordåden i Paris

Terrordåden i Paris är lätt att fördöma, och terrordåd skall fördömas oavsett om de sker under religiös eller fascistisk täckmantel. Men man kan inte blunda för att anstiftarna och finansiärerna av terrorn är kapitalet och deras profitjakt. Frankrike, EU och hela det imperialistiska systemet har systematisk understöt och allierat sig med terrorister för att uppnå sitt syfte att kontrollera världens tillgångar. Frankrike som gammal kolonialmakt bedriver fortfarande en ekonomisk och politisk terror mot sina gamla kolonier.

Bemanningsföretagen ställer den fackliga solidariteten på hårda prov, och när den fackliga byråkratin sviktar inför kapitalets angrepp är den än viktigare än tidigare. Förbjud Bemanningsföretagen är första steget. Raka spåret för att få in invandrare och asylsökande på arbetsmarknaden inom bristyrken snabbare håller nu på att omvandlas till raka spåret för lönedumpning, men avslöjar också det kapitalistiska samhällssystemet fullständiga anarki och barbari.

Vi slutar med skattepolitik och diskussion med en uppringare.

Sverige behöver fler kommunister.
Glöm inte Kampfonden BG 636-7080

Nov 13

Dans och klasskamp

Det är ingen dans på rosor för de ca 36 000 som fortfarande tvingas leva under slavliknande förhållanden under Fas 3, trots vallöften om ett omedelbart avskaffande av Fas 3 från S, MP och V fortsätter de i sin gemensamma budget att gödsla profitörerna med 7,1 miljarder fram till 2019. Falska valser från den så kallade vänstern har blivit mer borgerlig politik. När den sociala välfärden urholkas kan kapitalet lita på denna ”vänster”.

Gränskontroller och sjukförsäkringsbluffen är andra ämnen som diskuteras.

Nov 06

Romer, TTIP och Fas 3

Programmet tar upp frågor kring romernas situation i Malmö och konstaterar att ledarsidorna i den borgerliga pressen och politikerna känner medkänsla med romer som behandlas illa i andra länder men inte när det sker i Sverige. Nu måste det ske en kraftfull mobilisering mot TTIP, EU-politikerna vill få oss att tro att det är ett handelsavtal, men i verkligheten är det ett avtal som skall ge kapitalet än större makt. Vi slutar med att diskutera Fas 3 med en uppringare.

Sverige behöver fler kommunister.
Glöm inte Kampfonden BG 636-7080

Okt 23

Flyktingpolitik och en massa annat

Uppgörelsen om flyktingpolitiken refereras och vi kan konstatera att högerpartierna i Alliansen har funnit en bakväg att införa den politik som avvisades i senaste valet, Rut och Rot kompletteras med Rit. Också deras strävan att införa låglöneyrken ser nu till att kunna bli verklighet under täckmantel av överenskommelse om flyktingpolitiken. Ingenting nämns i överenskommelsen om hur man gemensamt skall motverka orsakerna till flyktingströmmarna, tvärtom är man överens om att den imperialistiska krigföringen skall fortsätta, men vill avstå från dess konsekvenser.
Under kapitalismens kris vädrar fascisterna morgonluft, vi ser dem i hela Europa och SD:s ”framgång” är en framgångspolitik som vunnit stöd på de borgerliga tidningarnas ledarsidor.
Bankerna och storföretagen fortsätter plundra den offentliga sektorn och skattebetalarna är andra ämnen för programmet.

Sverige behöver fler kommunister.
Glöm inte Kampfonden BG 636-7080

Okt 16

Kampen om LAS

Att anställningstrygghet påstås vara ett hinder för samhällets utveckling är en åsikt som gör sig alltmer hörd i den offentliga debatten. Kan trygga människor förhindra samhällets utveckling? Vi påstår tvärtom, trygghet för sin försörjning och levnadsstandard gör människor mer deltagande. Utanförskap och otrygghet skapar kriminalitet, acceptera aldrig kapitalet och ”reformisternas” syn på att ökade profiter är den enda möjliga vägen framåt.

I övrigt diskuteras DÖ (decemberöverenskommelsen), bostadspolitik, TTIP, och vinster i välfärden.

Vill du ge ett bidrag för utökad sändning sätt in det på PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080 märk talongen ”Radio Kommunist”.

Okt 10

Pensioner och historieförfalskning

Programmet börjar med en diskussion om pensionerna där de kommande pensionärerna kommer att få en allt mindre andel i pension i förhållande till sin lön, de som tjänar på vårt nuvarande pensionssystem är bara storfinansen och kapitalet som satts att förvalta våra tillgångar.

Lennart ringer in och tar upp den historieförfalskning som borgligheten och olika varianter av dess svans oavbrutet försöker pådyvla folk.

Flyktingpolitik och lönekampen är andra inslag.

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg