Dec 23

Utstationeringsdirektivet

Utstationeringsdirektivet är ett av EU och kapitalets verktyg för att dumpa löner och öka sina profiter. Försvara kollektivavtalen och skärp den fackliga kampen och omfördela från profit till lön för arbete. Acceptera inte några nollbud inför 2017 års löneförhandlingar.

Behovet av arbetskraftsinvandring på grund av bristande kompetens, avslöjar att den bristande kompetensen finns hos de styrande och kapitalet som inte klarar av att se till att den halva miljon människor som går arbetslösa får en relevant utbildning som samhället har behov av.

Musiken är som vanligt blandad.

Dec 16

Hatets apologeter

Sverigedemokraterna i Burlöv sprider hatets propaganda genom falska påståenden, deras underdånighet gentemot kapitalet kan inte missförstås. Klassorättvisorna förvandlar Sverigedemokraterna till påståenden om att orättvisorna beslutas av flyktingar och invandrare. De nya fascisterna påstår dessutom att de 2 000 flyktingarna och invandrarna som kommit till Burlöv de senaste trettio åren vill utrota de övriga cirka 15 000 Burlövsborna.

Gasledningen Nord Stream är en annan av frågorna som diskuteras, och den samlade borgerlighetens, inklusive socialdemokraterna, russofobi tar sig nu närmast löjliga uttryck. Nu blir handel en säkerhetsrisk annars brukar de påstå att den möjliggör fred om stater handlar med varandra.

Dessutom en del om exportindustrin och välfärdssektorn.

Dec 09

Krigspsykosen i samband med en gasledning

Efter Bidens besök i Sverige har en krigspsykos utbrutit inom militären och den borgerliga kamarillan inklusive Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna och Miljöpartiet vet inte riktigt vilket ben de skall stå på och Vänsterpartiet tiger och förmodligen instämmer i kampen för den västliga imperialismen provokationer mot Ryssland. Imperialismens motsättningar skärps och faran för krig ökar och gasledningen är en del av det handelskrig och kamp om marknader som utmärker imperialismen. EU:s propåer om att handel gynnar freden gäller inte när USA pekar med hela handen, då böjer dessa ”fredsskapare” sig och uppträder som pådrivare för imperialistiska krig.

SVT bjuder in krigsförbrytare till ett tv-program, ”Toppmötet”, som skall ledas av konsulten och tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt. Det program som skall rättfärdiga deras folkrättsbrott i bland annat Irak, men även andra länder som Jugoslavien, Libyen med flera. Vi liksom föreningen IrakSolidaritet tycker att de borde ställas inför Haagtribunalen i stället för att uppträda i svensk TV.

Nu avslöjar Sverigedemokraterna återigen sin arbetarfientliga politik till förmån för storfinansen genom sitt ställningstagande i frågan om upphandlingsdirektivet som i veckan föredrogs i riksdagen. Sverigedemokraternas politik har som syfte att göra de rika rikare, om de rika blir rikare blir de fattiga fattigare, det är den politiken Sverigedemokraterna vill dölja med sin rasistiska propaganda.

Skolpolitik och arbetsköparnas diktatur är ett annat ämne som diskuteras.

Glöm inte Kampfonden: PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Dec 02

Fidel Castro

radio-kommunist-fidelcastro

Ett program tillägnat Fidel Castro och hans insatser i den revolutionära kampen för en socialt och ekonomiskt rättvis värld. Vi hedrar hans minne och fullföljer hans kamp.

Carlos Puebla står för musiken.

Nov 25

Nej till privata profitörer

Välfärdssektorn är allt för viktig att överlämna till den maffia som styr svenskt näringsliv, miljardärer som tror sig kunna leva på våra kollektiva insatser. Deras negativa kapital betyder att de inte satsar en krona av eget kapital. De påstår att så måste det vara för valfriheten och engagemanget om välfärdssektorn. Deras engagemang är tydligt med den kampanj de nu för, och det är en kampanj för profiter utan egen insats. Och vad vet dessa parasiter om vård och omsorg?
Arbetslösheten och avsaknaden av kompetens som tillfredsställer kapitalet är det andra kapitlet vi diskuterar. Idol konflikten och en del annat.
Glöm inte kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Nov 18

Vem skapar arbete?

radio-kommunist-jobb

Den senaste månaden uppgick arbetslösheten till 6,9 procent. Totalt uppgick antalet arbetslösa till 338 000 personer. Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år ökade till 4 930 000 personer. Det är en ökning med 77 000 personer jämfört med oktober i fjol, enligt SCB. Antal människor i åldern 15–64 år var 2015: 6 186 647. En differens på 1 256 647 personer. Då är det enkelt att konstatera att det inte är det privata kapitalet som förmår skapa de arbetsplatser som skulle behövas, och för att de överhuvudtaget skall bidra med jobbskapande så vill de ha skattelättnader och dumpade löner, så att de kan pressa ett större mervärde ur det arbetande folket. Ett större mervärde betyder ökade profiter och lägre löner med försämrad köpkraft. Det som kan skapa fler arbete är ökad köpkraft så att vi har en möjlighet att köpa alla de produkter som redan idag skapas av det arbetande folket.

Vi behöver ett samhälle som producerar efter behov och inte för profiten hos fåtalet. Vi behöver även en arbetstidsförkortning så att alla får en möjlighet att delta i det som har förvandlat apan till en människa, arbetet.

Chefsekonomerna i en del fackförbund har i dagarna diskuterat situationen inför avtalsrörelsen 2017 och vi kan konstatera är de bör lämna sina borgerliga läroböcker och istället studera Marxs teorier om kampen mellan kapital och arbete.

Bojkotta Idolfinalen i TV4 nästa lördag om inte deras produktionsbolag tecknat avtal senast nästa fredag. Låt dem inte kränka de fackliga rättigheterna för Bonnierkoncernens profiter.

Stöd Hamnarbetarstrejken i Göteborg. A-kassan och pensionerna är även på tapeten.

Musik:
Den lille liberalen – Lars Demian
En clown i mina kläder – Totta Näslund
E du dum – Peps Persson

Nov 11

Imperialisternas krokodiltårar

radio-kommunist-presidentvaletusa

Vi börjar med en rapport från Norges Kommunistiska Partis 29:e kongress och en del historik kring staden Trondheim och svensk neutralitetspolitik under andra världskriget.

Vi fortsätter med det nu överstökade valet i USA som gått som en följetong i svensk media det senaste halvåret. Favoriten i valet har varit krigshöken Hillary Clinton som även varit utrikesminister under Obamas regim och försökt att få Obama till att driva en mer aggressiv utrikespolitik. Hon var också pådrivande när det gällde att stödja den fascistiska kuppregeringen i Ukraina, Clinton var också pådrivare och stödjare av mordet på Khadaffi i Libyen och att stödja IS för att största Assad i Syrien.

Sen blir det också en del om vinster i välfärden och påståendet om att det finns en brist på 100 000 arbetare så kapitalet vill öka arbetskraftsinvandringen, trots en öppen arbetslöshet på åtta procent.

Musik:

Nidälven – Flamingokvintetten

Till Riksbanken – Cornelis Vreeswijk

Waltzing Matilda – Slim Dusty

Nov 04

Korrumperade politiker

Just nu handlar debatten om MP-veteranen Yvonne Ruwaida, som väljer att gå direkt till energijätten Vattenfall, från sin roll i regeringskansliet. Hon tycker själv att skiftet i arbetsgivare är så oproblematiskt att det räcker med två månaders uppsägningstid, sedan kan hon börja. Yvonne Ruwaida är det senaste fallet i en lång rad av politiker och politiska tjänstemän som rekryterats till näringslivet och lobbygrupper efter att ha haft direkt insyn i beslutsprocesser.

En tredjedel av förra regeringens ministrar och politiska tjänstemän, totalt 132 personer, är i dag lobbyister, konsulter eller anställda av diverse organisationer och företag. Sedan finns exemplet med Saudiaffären, där tjänstemän hjälpte Saab att få miljardkontrakt med diktaturen, för att sedan själva få anställningar hos Saab. Tillkommer gör Filippa Reinfeldt, Anders Borg, Göran Person, Nyamko Sabuni, Göran Hägglund med flera.

Oktoberrevolutionen är ett annat ämne och ett samtal med uppringaren Lennart från Helsingborg. Dessutom en del om vinster i välfärden.

Musik:

Ghosts of Cable Street

Gott Igen – Danne Stråhed

Street Fighting Man – The Rolling Stones

Okt 28

Att hoppa i säng med kapitalet och den medeltida diktaturen

radio-kommunist-saudiarabien
Illustration: Latuff/Radio Kommunist

Vapensmedernas direktörer får åka med regeringen på statsbesök för att skydda sina profiter. Saudiarabien som fram till 1962 var ett slavsamhälle och idag är den främste stödjaren av terrorism, både i Mellanöstern och i övriga världen, skall smörjas så profiterna får fritt flöde till Wallenbergs kassakistor. Dessutom ett land där fortfarande kvinnorna är mannens ägodel och inskränker i det närmaste alla deras mänskliga rättigheter. Att jämföra detta med den ojämlikhet som råder mellan könen i Sverige är ömkligt av en statsminister som dessutom kallar sig feminist.

Dessutom inför den kommande avtalsrörelsen för lönerna 2017, bankerna, CETA och TTIP.

Musik: Ebba Grön – Staten & kapitalet, Aki feat. Kapten Röd – När Solen Går Ner och Imperiet – Höghus Låghus Dårhus

Glöm inte kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Okt 21

Den svenska trollfabriken

svenska-trollfabriken
Regeringen, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och journalistkåren ägnar stor uppmärksamhet åt problemet med rysk propaganda och desinformation. Men hur beter de sig egentligen själva?
Det diskuterar vi i detta program, men också hur man i Storbritannien använder bankerna för att inskränka pressfriheten. Ryssfobin är ett medel för psykologisk krigföring för att förbereda det svenska folket krigsäventyr tillsammans med krigsorganisationen NATO.
Regeringens kampanj mot bidragsfuskare inriktar sig på de grupper i samhället som tvingas leva på försörjningsstöd, man gör det istället för att skapa de nödvändiga jobb som skulle behövas för att uppfylla den mänskliga rättigheten ”envar har rätt till ett arbete för sin och sin familjs försörjning”.
Vi pratar också en del om OPS, det man I finansvärlden kallar tax harvesting – att skörda skattepengar. Akronymen OPS står för offentlig-privat samverkan.
Musiken är:
Christy Moore – Viva la Quinta Brigada.
Roffe Ruff – Så är det
Björn Afzelius – Absolut Solar Plexus

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg