Mar 11

Kvinnokamp, rätten till att söka asyl med mera

Victor pratar om Kvinnokamp och rätten till att söka asyl, en rätt som nu EU har beslutat skall inskränkas för många människor som flyr från imperialisternas, eller av imperialisternas anstiftade krig. Uppgörelsen med den turkiska juntan strider mot Genévekommissionen, FN:s kommission för mänskliga rättigheter. Imperialisterna bryter mot alla mänskliga rättigheter och använder NATO för att öka sin militära närvaro under sken av att försvara flyktingarna. Hyckleriet känner inga gränser när imperialisterna dikterar villkoren.

Bostadspolitiken anpassas till spekulationspolitiken trots den enorma bristen på bostäder, 7 50 000 nya bostäder behövs till 2025. Vi kräver statligt och kommunalt byggande och insatser mot bostadsspekulationen, byggämnessektorn och bankerna.

Dessutom mycket musik.

Glöm inte kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Mar 04

Inför internationella kvinnodagen

Internationella kvinnodagen var en dag som de borgerliga och reformisterna fram till 1960- 70-talet inte ville ha något att göra med, de påstod att det var ett kommunistiskt jippo. De har rätt i att det var socialistiska och kommunistiska kvinnor som var initiativtagare 1910 och det var kvinnor från Bulgarien som fastställde den 8 mars på grund av februarirevolutionen i Ryssland, som enligt Rysslands gamla tideräkning inföll den 8 mars. Musiken i dagens program levereras av Röda Bönor som var ett av den svenska musikrörelsens första egentliga tjejband, samtliga medlemmar var kvinnor med undantag av trummisen.
Vårt utrymme för musik är begränsat och vi missa i synnerhet Röda bönor ”La lega” och Röda Bönor – Oh Carol, de finns på Youtube.
Ni som bor i Malmö med omnejd hälsas välkomna till Möllevångstorget lördagen den 5 mars kl 12.00 då Kommunistiska Partiet och Sveriges Kommunistiska Parti genomför ett gemensamt möte inför internationella kvinnodagen.
Programmet fortsätter med avslöjanden om hur regering, riksdag och EU med hemliga ”handelsavtal” stärker den kapitalistiska diktaturen.

Feb 26

Miljöpartiet väljer köttgrytorna och NATO

Socialdemokraterna och Miljöpartiet är beredda att sälja ut 200 år av fred och den linje som har haft som mål att vara alliansfria vid fred, syftande till neutralitet vid krig. Man gör det för att kunna placera Sverige under NATO:s kärnvapenparaply, och riskerar därmed att göra Sverige till ett mål för kärnvapen.
Våra barn och barnbarn riskerar att bli ett mål för kärnvapen på grund av den svenska riksdagens följsamhet mot imperialismen och dess krigsorganisation NATO.
Man gör det i strid mot vad en överväldigande majoritet av vad den svenska opinionen anser och utan att låta invånarna i Sverige säga sin mening tänker man trumfa igenom det så kallade värdlandsavtalet med NATO. Hemlighetsmakeri och vägran att lämna ut förslaget på en normal remissrunda är den väg de valt för att påtvinga folket sina våta drömmar om en NATO-anslutning.
Övrigt handlar det om den pågående avtalsrörelsen och sänkta ingångslöner.

Feb 19

Brexit

Englands eventuella utträde ur kapitalets EU diskuteras, och vi kan bara konstatera att Englands arbetarklass får möjligheten att gå i täten för att befria Europas arbetarklass från det strypgrepp som monopolkapitalet tagit på arbetarklassen genom sin organisation EU.
Kamp för ett nytt pensionssystem som även ger det arbetande folket en trygg ålderdom är en annan fråga som diskuteras.
Värdlandsavtalet, NATO, flyktingströmmar, imperialistiska krig och sänkta löner är andra frågor.
Glöm inte Kampfonden: PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Feb 12

Nej till NATO kommitté bildad i Malmö

Vi berättar en del om bildandet av en Nej till NATO kommitté i Malmö, den första utåtriktade aktionen blir i morgon, lördag på Södra Förstadsgatan, där namninsamlingen mot värdlandsavtalet och NATO får sitt avstamp i Malmöregionen. Stärk opinionen kom och skriv på, låt dig inte luras av att riksdagen har en majoritet av krigshetsare. Du kommer aldrig att kunna vila tryggt under NATOS kärnvapenparaply.
Vidare diskuterar vi TTIP och det fackliga ledargarnityret svek och dess följsamhet till kapitalets intresse som man döljer under fraser om att frihandel skapar jobb, d.v.s. man blundar för konsekvenserna som innebär upphävandet av asbestsförbudet och fackliga rättigheter.
Ett sådant fackligt ledargarnityr är enbart värda förakt.
Slutligen avslöjar vi den nya vänstern som sitter i knäet på kapitalet , ni får förmodligen snart läsa hyllningarna av vänsterliberaler i Aftonbladet och ETC.

Feb 05

Nej till NATO och värdlandsavtalet

Eva Jonsson från aktionsgruppen mot NATO i Stockholm är gäst i studion. Hon berättar om aktionsgruppen vars främsta uppgift är att hålla Sverige utanför NATO. De vill nu bredda rörelsen och etablera den utanför Stockholm. Aktionsgrupper har bildats i ett 30 tal kommuner och jobbar främst med en namninsamling mot NATO och opinionsbildning. Eva skall tala på ett möte i Malmö i morgon, lördagen den 6 februari kl. 13.00 på Södra Förstadsgatan 132, där är ni välkomna om ni vill höra mer av Eva, och kanske vara med om att bilda en aktionsgrupp i Malmö.

Jan 29

Ett blandat program

Ett blandat program där vi diskuterar om avtalsrörelsen och konstaterar att det inte är brist på vinster som förhindrar lönehöjningar, kapitalet behöver lite hjälp för att förstå nyttan av att dela med sig av sina profiter. Sen en del annat också, musiken står Jimmie T Saint, Bergsbestigarna och Blomman för.

Jan 22

Nej till NATO

Vi börjar med att diskutera den kultur som råder i de fackliga ledningarna med anledning av avslöjanden inom Kommunal och den främsta orsaken till att en sådan kultur eller okultur kan frodas är det klassamarbete och fackföreningarnas följsamhet mot det socialdemokratiska partiet och kapitalet.
Vi fortsätter med en diskussion med en uppringare om nödvändigheten av att bekämpa planerna för att Sveriges Riksdag ratificerar värdlandsavtalet som är redskapet vilket regering och riksdag tänker använda för att ansluta oss till krigsförbrytarorganisationen NATO.
Skriv under uppropet som finns på www.nejtillnato.se.
Vi avslutar med den kommande avtalsrörelsen, och ser att löneutrymmet, trots Svenskt Näringslivs propagandakampanjer, är där goda förutsättningar till att flytta pengar från profit till lön för arbetarklassen.

Jan 15

Fackpampar i arbetsköparnas tjänst

Pamparna i Kommunal har orsakat den fackliga rörelsen större skada än vad alla arbetsköparnas kampanjer har kunnat åstadkomma. Visserligen en skada som de kunnat utföra på grund av den passivitet som de lyckats åstadkomma genom byråkrati och klassamarbete. Fackföreningen kan aldrig bli den kamporganisation som arbetarklassen har behov av om man överlåter bestämmandet till parasiter som vegeterar på den svenska arbetarrörelsen. De har inte ens den moraliska resningen och förståndet att kasta in handsken. Vi kan bara hoppas att Kommunals medlemmar förstår vad som måste göras.

Bemannigsföretagen parasitära verksamhet är också ett problem som diskuteras och vi avslutar med en kort rapport från LLL-demonstrationen i Berlin den 10 januari.

För musiken i dagens program står Bergsbestigarna.

Jan 08

God fortsättning

Bostadspolitik, arbetslöshet och integration är problem som det kapitalistiska systemet inte är intresserad av att lösa, deras jakt på profiter är för dem det enda viktiga. Ett samhälle som ville se till majoriteten av befolkningens intresse skulle inte ha några problem, problemet är det kapitalistiska systemet. Vi behöver socialism, det är Victors främsta budskap i denna sändning, den första för år 2016, där han är ensam i studion och spelar därför lite extra musik av Björn Afzelius, Bergsbestigarna med flera. Men även Grekland är på tapeten, och en diskussion om Pame och den svenska fackföreningsrörelsen.

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg