Okt 11

Partiledardebatten och staten

Programmet handlar om den partiledardebatt som var på tapeten för en knapp vecka sedan i SVTs Agenda. Vi konstaterar att det är mer än slipsarna som är lika, de tycks vara fullständigt överrens om att den nyliberala politiken är den enda vägen, även om man vill omplacera en procent av budgeten. Vi diskuterar också en del om staten, kapitalets organisation för att befrämja deras strävan efter största möjliga profit.

Sep 20

Gemensam välfärd

Gemensam välfärd är temat för detta program, inspelat efter de demonstrationer som genomfördes i hela landet. Tyvärr med ett minskat deltagande, i programmet ges en del synpunkter om vad som kan ha bidragit till att förminska deltagandet i kampen om vår gemensamma sektor.

Sep 08

Åter på banan

Efter ett långt sommaruppehåll är vi nu åter på banan med ett nytt program.
Programmet handlar om krigshöken Obamas besök hos de svenska quislingarna som lämnar ut landet till imperialisterna. Men också om den avlyssning där CIA och den svenska underrättelsetjänsten samarbetat för att avlyssna dina och mina mejl och telefonsamtal, inte bara våra utan i stort sett hela världens. De har till och med spionerat på våra sjukjournaler och därmed kränkt rätten till integritet för en stor del av världens befolkning. Det handlar också om det förestående krigsangreppet mot Syriens folk och en del om arbetslösheten.

Jun 21

Från våld till prekariatet

Lyssna på internationalen på turkiska, vi spelar den i inledningen för att hedra kampen i Turkiet. Vidare svarar vi på en lyssnarfråga om det individuella våldet är legitimt i den revolutionära kampen.
Vidare tar vi upp frågan om bankernas miljardsubsidier av medel som är avsedda för vår gemensamma konsumtion, högern och krafter långt ut på ”vänsterkanten” påstår att vi behöver privata banker för att rädda den finansiella stabiliteten, vi diskuterar påståendet och en hel del annat. Och slutar med en diskussion om Prekariatet.

Jun 14

Ny röst i Radio Kommunist

I detta program får du lyssna på en ny röst i Radio Kommunist, Devrim, som framöver kommer att medverka i våra sändningar. Som ny medlem har hon naturligtvis en del frågor att ställa, dessa svarar vi på i programmet. Det blir också en diskussion om ungdomens situation med utgångspunkt från Devrims berättelse. Turkiet, Grekland och kampen mellan kapital och arbete om fördelningen av rikedomarna diskuteras.

Jun 07

SCB och kontrollsamhället

SCB har presenterat en ny opinionsundersökning, vilka slutsatser skall vi dra av den? Det är en fråga

som diskuteras i detta program. Dessutom tar vi upp frihandel och imperialismens krig mot de

underutvecklade länderna. Även det kontrollsamhälle som utvecklas av kapitalet och imperialismen

med övervakning av dig och mig för att skydda sina profiter diskuteras.

Maj 31

Uttalanden från SKP:s 36:e kongress

Programmet ger en sammanfattning av de uttalanden som togs på kommunisternas 36:e kongress och förmodligen kan vi skryta med att vi är de första som berättar om kongressen, förutom Riktpunkt.nu. Borgerlig media har trots att de fått ta del av dem inte skrivit en rad om dem. Förmodligen har de fullt upp med att begrava resterna av den borgerliga demokratin och utforma propaganda för att skönmåla kapitalet och imperialismens mördartåg i Syrien och andra länder. Vi tar också upp den viktiga frågan om det globbala kapitalet skall ha rätten att förvandla Sverige till ett U-land där det är fritt fram att plundra råvarutillgångar.

Maj 24

Ungdomsuppror och valfrågan

Ett program som bland annat handlar om de ungdomsuppror som drar över Sverige och många andra länder. Vad är orsakerna och vilka lärdomar borde de styrande dra av de erfarenheter som de här protesterna ger dem. Vill de dra lärdomar? Vill de lösa de problem som kapitalet skapar genom nedskärningar i socialförsäkringarna, tror man det räcker med fler poliser när upproren kommer i alla åldersklasser och i än fler områden. De kommer, det är bara frågan om när.

Även frågan om valen 2014 behandlas, vi redogör för partikongressens beslut i frågan.

Maj 03

Första maj och Sveriges Kommunistiska Partis 36:e kongress

Efter en tids uppehåll är vi nu tillbaka igen.
Denna gång med ett program om Första maj och Sveriges Kommunistiska Partis 36:e kongress. Många försöker dödförklara arbetarrörelsens internationella kampdag, dock inte kommunisterna. Vi vet att det är viktigt att lära av historien för att kunna gå framåt idag, klasskamp och inte klasskompromisser är lösningen för det arbetande folket.
Sveriges Kommunistiska Partis 36:e kongress startar den 10 maj, här får ni lite förhandsinformation.

Mar 15

Sveriges utrikesminister på CIA:s avlöningslista

Bland svenskarna är det nu en majoritet som är emot EU, det är dags att lämna EU. Wikileaks ställer till problem för återfallsförbrytaren Carl Bildt, som läcker information till imperialismen, vi kan konstatera att Sveriges utrikesminister står på CIA:s avlöningslista. Även imperialismens krig mot Syrien diskuteras.
Vi slutar med en diskussion om nödvändigheten av att Rädda Vården.

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg