Okt 28

Att hoppa i säng med kapitalet och den medeltida diktaturen

radio-kommunist-saudiarabien
Illustration: Latuff/Radio Kommunist

Vapensmedernas direktörer får åka med regeringen på statsbesök för att skydda sina profiter. Saudiarabien som fram till 1962 var ett slavsamhälle och idag är den främste stödjaren av terrorism, både i Mellanöstern och i övriga världen, skall smörjas så profiterna får fritt flöde till Wallenbergs kassakistor. Dessutom ett land där fortfarande kvinnorna är mannens ägodel och inskränker i det närmaste alla deras mänskliga rättigheter. Att jämföra detta med den ojämlikhet som råder mellan könen i Sverige är ömkligt av en statsminister som dessutom kallar sig feminist.

Dessutom inför den kommande avtalsrörelsen för lönerna 2017, bankerna, CETA och TTIP.

Musik: Ebba Grön – Staten & kapitalet, Aki feat. Kapten Röd – När Solen Går Ner och Imperiet – Höghus Låghus Dårhus

Glöm inte kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Okt 21

Den svenska trollfabriken

svenska-trollfabriken
Regeringen, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och journalistkåren ägnar stor uppmärksamhet åt problemet med rysk propaganda och desinformation. Men hur beter de sig egentligen själva?
Det diskuterar vi i detta program, men också hur man i Storbritannien använder bankerna för att inskränka pressfriheten. Ryssfobin är ett medel för psykologisk krigföring för att förbereda det svenska folket krigsäventyr tillsammans med krigsorganisationen NATO.
Regeringens kampanj mot bidragsfuskare inriktar sig på de grupper i samhället som tvingas leva på försörjningsstöd, man gör det istället för att skapa de nödvändiga jobb som skulle behövas för att uppfylla den mänskliga rättigheten ”envar har rätt till ett arbete för sin och sin familjs försörjning”.
Vi pratar också en del om OPS, det man I finansvärlden kallar tax harvesting – att skörda skattepengar. Akronymen OPS står för offentlig-privat samverkan.
Musiken är:
Christy Moore – Viva la Quinta Brigada.
Roffe Ruff – Så är det
Björn Afzelius – Absolut Solar Plexus

Okt 15

Hemliga förhandlingar

radiokommunist_wallenberg

Det är inte bara TTIP som är hemligt, även LO för hemliga förhandlingar med arbetsköparna för att komma överens hur de privata aktörerna skall kunna fortsätta mjölka den offentliga sektorn och garanteras att våra skattepengar kan fortsätta omvandlas till profiter åt bland annat Wallenberg och deras bolag. Mötena hade syftet att förbigå den politiska processen och förhindra att vinster i välfärden blev en ideologisk fråga. Det effektivaste sättet att förhindra överföring av våra skattepengar till profiter är att försvara demokratin, och förpassa de privata profitörerna till historiens skräphög. Försöken att begränsa vinsterna är en liberal propå för att förhindra arbetarklassens inflyttande över sina liv, och det kollektiva ägandet.

En annan fråga som diskuteras är den förnedring som handikappade och funktionsnedsattas genom de tidsstudier i samband med toalettbesök som Försäkringskassan utsätter dem som söker assistent för att kunna leva ett så drägligt liv som möjligt.

Krigspolitik, liberalernas och moderaternas propagerande för kärnvapenkrig är inget som kommunisterna stödjer, NATO är en krigsorganisation för kapitalet för att försvara sina imperialistiska intressen.

Nobelpristagaren Bob Dylan står för musiken i dagens program.

Glöm inte kampfonden, säkra Radio Kommunists framtid PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Okt 08

En klassorienterad kongress

wftu-f-vf-kongress

Dagens program handlar i stor utsträckning om WFTU:s (på svenska FVF) 17: e kongress. Facklig världsfederation är en klassorienterad fackföreningsrörelse som ser klasskamp och internationell solidaritet som främsta väg för att vinna framgång för det arbetande folket i hela världen.

Den avslutande perioden har för FVF varit en mycket framgångsrik kongressperiod. Vid den 16:e kongressen som ägde rum i Aten 2012 kunde kongressen notera att medlemstalet uppgick till 70 miljoner medlemmar, vid den 17:e kongressen har medlemstalet stigit till 92 miljoner medlemmar. Senaste medlemstillskottet kommer bland annat från Brasiliens motsvarighet till vårt LO samt från den Palestinska fackliga centralorganisationen som anslutit sig till den klassorienterade och demokratiska Fackliga Världsfederationen.

På kongressen finns också en svensk delegation som deltar som observatörer och inbjudna av FVF:s generalsekreterare George Mavriko. Som svensk delegationsledare fungerar Lars Lundberg. Vi återger hans hälsning till kongressen.

World Federation of Trade Unions (WFTU) bildades i Paris den 3 oktober 1945 men splittrades 1949 till stor del på inställningen till imperialismen och då bildade man FFI som var inställda på klassamarbete med kapitalet. FFI upplöstes 2006 då man slog sig hoppa med de gula fackföreningarna som dominerades av konservativa krafter och bildade IFS (Internationella Fackliga Samorganisationen) som inriktar sig på att genom lobbyverksamhet genomdriva arbetarnas rättigheter.

Dessutom en del om bostadspolitik och Ericssons massavskedande.

Sep 30

Slå vakt om vår offentliga sektor

skolan

Många av kapitalets propagandister försöker slå myt av påståenden om att privatiseringar skapar större effektivitet och därmed effektivare välfärd. Det är ett påstående som de inte har ett enda vetenskapligt belägg för.

Inom skolan ser man klara bevis för att resultaten faller och att det rör sig om kunskapsförsämringar både i absoluta och relativa tal. Samtidigt har privatiseringarna och det fria skolvalet skapat en betygsinflation.

Inom sjukvården rasar Sverige i effektivitet med ökade kostnader som följd, kostnader som går till profiter åt stora sjukvårdskoncerner med huvudkontor i ”skatteparadis” och de anställda får slita häcken av sig för att kunna upprätthålla sjukvården på en någorlunda nivå.

Vi slutar med att tala om fascism, EU, lobbyister, CETA, TTIP och en del lögner avslöjas.

Sep 23

Profiter till varje pris

radio-kommunist-kapitalet
Vi börjar med en diskussion om vårdföretagens falska marknadsföring om att de på något sätt skulle vara bättre och effektivare än offentlig sjukvård, och att de bidrar till att utveckla sjukvården i Sverige. Ingen kan ju ha undgått att konstatera att nedskärningarna i vården med följande försämringar inleddes när privata profitörer började vegetera på den offentliga sektorn.

Vi fortsätter med Stefan Löfvens ”deal” med den globala storfinansen som är måttligt intresserade på grund av den makt de har idag. Den enda möjliga dealen med dessa är att ta makten från dem, slopa TTIP- och CETA-avtalen, avtal som kommer att befästa deras makt.

Pensionsåldern och Syrien är två andra frågor som diskuteras.

Glöm inte Kampfonden: PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Sep 16

Regeringsförklaringen – optimism i kvadrat

skp-eu

Årets regeringsförklaring skiljer sig inte mycket från tidigare, en optimism som vilar på att ett större underordnande under kapitalets EU skall föra Sverige framåt och kunna ”garantera välfärden”. Förhoppningarna grundar sig förmodligen på folks glömska, före EU-inträdet var arbetslösheten cirka 2 procent för att sen stiga till 11-12 procent och nu har gått tillbaka till cirka 7 procent. Ser vi den stöldvåg som kapitalet inledde vid EU-inträdet och förde över stora delar av den offentliga sektorn till sin privategendom har inte EU medfört någon fördel för det arbetande folket, de har bara drabbats av lönedumpningar och massarbetslöshet. Infrastrukturen har raserats och inte ens kollektivtrafiken fungerar tillfredsställande.
Sverigedemokraterna bevisar att de bara är kapitalisternas knähundar och är nu beredda att ställa upp som garanter för kapitalet att importera låglönearbetare, dessutom skall de inskränka sjukvården genom att garantera kapitalisternas profiter på den egendom de stulit från oss.
Dessutom en del annat, TTIP, upphandlingslag och säkerhetspolitik.
Glöm inte Kampfonden: PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Sep 09

Värna sjukvården i offentlig regi

sjukvard

I dag behandlar vi främst fyra frågor, den första handlar om läkemedelsindustrin och deras överföring av pengar till läkare och annan personal inom sjukvården och dess byråkrati. Läkemedelsindustrin är en extremt vinstgivande industri där de anställda drar in 3–4 miljoner per anställd och år.

Sen blir det skatter och borglighetens ylande för att de högavlönade skall bidra en smula till sjukvård och offentlig sektor. Och arbetsköparnas kampanjer för att profitera på den offentliga sektorn och våra skattemedel.

Vi slutar med NATO och nödvändigheten av att ställa sig utanför den krigsförbrytarorganisationen.

Hjälp Radio Kommunist att utöka sändningarna genom ett bidrag på PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Sep 04

Fascism och kapitalism, två sidor av samma mynt

javier

Ett extraprogram från Radio Kommunist
Vi interjuvar den prisbelönte chilenske journalisten och författaren, Javier Rebolledo, när han besöker Sverige. Han är upphovsman till ”Korparnas dans”, ”Korparnas uppvaknande” och ”I korparnas skugga”, en trilogi som berättar om 200 försvunna politiska fångars öde, hemliga polisens ursprung och de civila medbrottslingarna i Chile.
Javier Rebolledo berättar om betydelse av böckernas tillkomst, hur dessa tre böcker förhåller sig till varandra och som ledde fram till publicering av dem, samt den sociala effekten de haft på dagens samhälle.
Javier Rebolledo (1976) är en chilensk journalist som har sysslat med undersökande journalistisk kring brott mot de mänskliga rättigheterna under Pinochets diktatur i Chile (1973-1990), och dess efterdyningar. Detta resulterade bl. a. i tre sensationella böcker kända under namnet Korparnas trilogi, som han presenterar nu genom föreläsningar och direkta samtal med läsarna.
Ni som missar hans samtal kan lyssna här på Radio kommunist.
Journalistens Javier Rebolledo berättar om hur han utsattes för censur när han ville berätta om diktaturens ansikte och brott. Brott som initierades även av den nu styrande ekonomiska och politiska ”eliten”. Javier jobbade på en statlig tidning ”National” eller närmare bestämt på dess söndagsbilaga och insåg då att diktaturen levde kvar men fått ett nytt ”ansikte”.
Efter noga undersökningar polisutredningar med en obeveklig journalistisk kall, lyckas Rebolledo att exponera i Korparnas dans episoden av rått barbari vår närhistoria, och dessutom kapitalets samhörighet med fascism i alla dess former.

Sep 02

En monolog med Jan

Han börjar med en del kommentarer kring arbetsköparnas vägran att följa det riktmärke som fastställts av arbetsköparnas centralorganisationer. Almegas vårdföretag ligger på en profitnivå på mer än tio procent men anser sig inte ha råd med att erbjuda de privatanställda assistenterna mer än 0,8 procent, ca 170 kronor i månaden. Tar även upp de avslöjanden som www.stoppafusket.se gjort kring de så kallade bemanningsföretagen.
Fotsätter med diskussionen kring vinster i välfärden och konstaterar att det enda sättet att förhindra profitörerna för att kränka äganderätten är att förbjuda enskilda aktörer att ta över vår verksamhet som arbetarklassen gemensamt skapat.
Slutar med TTIP och en uppmaning till att delta i manifestationerna för en bättre sjukvård den 4 september.
Hjälp Radio Kommunist att utöka sändningarna genom ett bidrag på PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg