Nov 25

Nej till privata profitörer

Välfärdssektorn är allt för viktig att överlämna till den maffia som styr svenskt näringsliv, miljardärer som tror sig kunna leva på våra kollektiva insatser. Deras negativa kapital betyder att de inte satsar en krona av eget kapital. De påstår att så måste det vara för valfriheten och engagemanget om välfärdssektorn. Deras engagemang är tydligt med den kampanj de nu för, och det är en kampanj för profiter utan egen insats. Och vad vet dessa parasiter om vård och omsorg?
Arbetslösheten och avsaknaden av kompetens som tillfredsställer kapitalet är det andra kapitlet vi diskuterar. Idol konflikten och en del annat.
Glöm inte kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Nov 18

Vem skapar arbete?

radio-kommunist-jobb

Den senaste månaden uppgick arbetslösheten till 6,9 procent. Totalt uppgick antalet arbetslösa till 338 000 personer. Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år ökade till 4 930 000 personer. Det är en ökning med 77 000 personer jämfört med oktober i fjol, enligt SCB. Antal människor i åldern 15–64 år var 2015: 6 186 647. En differens på 1 256 647 personer. Då är det enkelt att konstatera att det inte är det privata kapitalet som förmår skapa de arbetsplatser som skulle behövas, och för att de överhuvudtaget skall bidra med jobbskapande så vill de ha skattelättnader och dumpade löner, så att de kan pressa ett större mervärde ur det arbetande folket. Ett större mervärde betyder ökade profiter och lägre löner med försämrad köpkraft. Det som kan skapa fler arbete är ökad köpkraft så att vi har en möjlighet att köpa alla de produkter som redan idag skapas av det arbetande folket.

Vi behöver ett samhälle som producerar efter behov och inte för profiten hos fåtalet. Vi behöver även en arbetstidsförkortning så att alla får en möjlighet att delta i det som har förvandlat apan till en människa, arbetet.

Chefsekonomerna i en del fackförbund har i dagarna diskuterat situationen inför avtalsrörelsen 2017 och vi kan konstatera är de bör lämna sina borgerliga läroböcker och istället studera Marxs teorier om kampen mellan kapital och arbete.

Bojkotta Idolfinalen i TV4 nästa lördag om inte deras produktionsbolag tecknat avtal senast nästa fredag. Låt dem inte kränka de fackliga rättigheterna för Bonnierkoncernens profiter.

Stöd Hamnarbetarstrejken i Göteborg. A-kassan och pensionerna är även på tapeten.

Musik:
Den lille liberalen – Lars Demian
En clown i mina kläder – Totta Näslund
E du dum – Peps Persson

Nov 11

Imperialisternas krokodiltårar

radio-kommunist-presidentvaletusa

Vi börjar med en rapport från Norges Kommunistiska Partis 29:e kongress och en del historik kring staden Trondheim och svensk neutralitetspolitik under andra världskriget.

Vi fortsätter med det nu överstökade valet i USA som gått som en följetong i svensk media det senaste halvåret. Favoriten i valet har varit krigshöken Hillary Clinton som även varit utrikesminister under Obamas regim och försökt att få Obama till att driva en mer aggressiv utrikespolitik. Hon var också pådrivande när det gällde att stödja den fascistiska kuppregeringen i Ukraina, Clinton var också pådrivare och stödjare av mordet på Khadaffi i Libyen och att stödja IS för att största Assad i Syrien.

Sen blir det också en del om vinster i välfärden och påståendet om att det finns en brist på 100 000 arbetare så kapitalet vill öka arbetskraftsinvandringen, trots en öppen arbetslöshet på åtta procent.

Musik:

Nidälven – Flamingokvintetten

Till Riksbanken – Cornelis Vreeswijk

Waltzing Matilda – Slim Dusty

Nov 04

Korrumperade politiker

Just nu handlar debatten om MP-veteranen Yvonne Ruwaida, som väljer att gå direkt till energijätten Vattenfall, från sin roll i regeringskansliet. Hon tycker själv att skiftet i arbetsgivare är så oproblematiskt att det räcker med två månaders uppsägningstid, sedan kan hon börja. Yvonne Ruwaida är det senaste fallet i en lång rad av politiker och politiska tjänstemän som rekryterats till näringslivet och lobbygrupper efter att ha haft direkt insyn i beslutsprocesser.

En tredjedel av förra regeringens ministrar och politiska tjänstemän, totalt 132 personer, är i dag lobbyister, konsulter eller anställda av diverse organisationer och företag. Sedan finns exemplet med Saudiaffären, där tjänstemän hjälpte Saab att få miljardkontrakt med diktaturen, för att sedan själva få anställningar hos Saab. Tillkommer gör Filippa Reinfeldt, Anders Borg, Göran Person, Nyamko Sabuni, Göran Hägglund med flera.

Oktoberrevolutionen är ett annat ämne och ett samtal med uppringaren Lennart från Helsingborg. Dessutom en del om vinster i välfärden.

Musik:

Ghosts of Cable Street

Gott Igen – Danne Stråhed

Street Fighting Man – The Rolling Stones

Okt 28

Att hoppa i säng med kapitalet och den medeltida diktaturen

radio-kommunist-saudiarabien
Illustration: Latuff/Radio Kommunist

Vapensmedernas direktörer får åka med regeringen på statsbesök för att skydda sina profiter. Saudiarabien som fram till 1962 var ett slavsamhälle och idag är den främste stödjaren av terrorism, både i Mellanöstern och i övriga världen, skall smörjas så profiterna får fritt flöde till Wallenbergs kassakistor. Dessutom ett land där fortfarande kvinnorna är mannens ägodel och inskränker i det närmaste alla deras mänskliga rättigheter. Att jämföra detta med den ojämlikhet som råder mellan könen i Sverige är ömkligt av en statsminister som dessutom kallar sig feminist.

Dessutom inför den kommande avtalsrörelsen för lönerna 2017, bankerna, CETA och TTIP.

Musik: Ebba Grön – Staten & kapitalet, Aki feat. Kapten Röd – När Solen Går Ner och Imperiet – Höghus Låghus Dårhus

Glöm inte kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Okt 21

Den svenska trollfabriken

svenska-trollfabriken
Regeringen, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och journalistkåren ägnar stor uppmärksamhet åt problemet med rysk propaganda och desinformation. Men hur beter de sig egentligen själva?
Det diskuterar vi i detta program, men också hur man i Storbritannien använder bankerna för att inskränka pressfriheten. Ryssfobin är ett medel för psykologisk krigföring för att förbereda det svenska folket krigsäventyr tillsammans med krigsorganisationen NATO.
Regeringens kampanj mot bidragsfuskare inriktar sig på de grupper i samhället som tvingas leva på försörjningsstöd, man gör det istället för att skapa de nödvändiga jobb som skulle behövas för att uppfylla den mänskliga rättigheten ”envar har rätt till ett arbete för sin och sin familjs försörjning”.
Vi pratar också en del om OPS, det man I finansvärlden kallar tax harvesting – att skörda skattepengar. Akronymen OPS står för offentlig-privat samverkan.
Musiken är:
Christy Moore – Viva la Quinta Brigada.
Roffe Ruff – Så är det
Björn Afzelius – Absolut Solar Plexus

Okt 15

Hemliga förhandlingar

radiokommunist_wallenberg

Det är inte bara TTIP som är hemligt, även LO för hemliga förhandlingar med arbetsköparna för att komma överens hur de privata aktörerna skall kunna fortsätta mjölka den offentliga sektorn och garanteras att våra skattepengar kan fortsätta omvandlas till profiter åt bland annat Wallenberg och deras bolag. Mötena hade syftet att förbigå den politiska processen och förhindra att vinster i välfärden blev en ideologisk fråga. Det effektivaste sättet att förhindra överföring av våra skattepengar till profiter är att försvara demokratin, och förpassa de privata profitörerna till historiens skräphög. Försöken att begränsa vinsterna är en liberal propå för att förhindra arbetarklassens inflyttande över sina liv, och det kollektiva ägandet.

En annan fråga som diskuteras är den förnedring som handikappade och funktionsnedsattas genom de tidsstudier i samband med toalettbesök som Försäkringskassan utsätter dem som söker assistent för att kunna leva ett så drägligt liv som möjligt.

Krigspolitik, liberalernas och moderaternas propagerande för kärnvapenkrig är inget som kommunisterna stödjer, NATO är en krigsorganisation för kapitalet för att försvara sina imperialistiska intressen.

Nobelpristagaren Bob Dylan står för musiken i dagens program.

Glöm inte kampfonden, säkra Radio Kommunists framtid PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Okt 08

En klassorienterad kongress

wftu-f-vf-kongress

Dagens program handlar i stor utsträckning om WFTU:s (på svenska FVF) 17: e kongress. Facklig världsfederation är en klassorienterad fackföreningsrörelse som ser klasskamp och internationell solidaritet som främsta väg för att vinna framgång för det arbetande folket i hela världen.

Den avslutande perioden har för FVF varit en mycket framgångsrik kongressperiod. Vid den 16:e kongressen som ägde rum i Aten 2012 kunde kongressen notera att medlemstalet uppgick till 70 miljoner medlemmar, vid den 17:e kongressen har medlemstalet stigit till 92 miljoner medlemmar. Senaste medlemstillskottet kommer bland annat från Brasiliens motsvarighet till vårt LO samt från den Palestinska fackliga centralorganisationen som anslutit sig till den klassorienterade och demokratiska Fackliga Världsfederationen.

På kongressen finns också en svensk delegation som deltar som observatörer och inbjudna av FVF:s generalsekreterare George Mavriko. Som svensk delegationsledare fungerar Lars Lundberg. Vi återger hans hälsning till kongressen.

World Federation of Trade Unions (WFTU) bildades i Paris den 3 oktober 1945 men splittrades 1949 till stor del på inställningen till imperialismen och då bildade man FFI som var inställda på klassamarbete med kapitalet. FFI upplöstes 2006 då man slog sig hoppa med de gula fackföreningarna som dominerades av konservativa krafter och bildade IFS (Internationella Fackliga Samorganisationen) som inriktar sig på att genom lobbyverksamhet genomdriva arbetarnas rättigheter.

Dessutom en del om bostadspolitik och Ericssons massavskedande.

Sep 30

Slå vakt om vår offentliga sektor

skolan

Många av kapitalets propagandister försöker slå myt av påståenden om att privatiseringar skapar större effektivitet och därmed effektivare välfärd. Det är ett påstående som de inte har ett enda vetenskapligt belägg för.

Inom skolan ser man klara bevis för att resultaten faller och att det rör sig om kunskapsförsämringar både i absoluta och relativa tal. Samtidigt har privatiseringarna och det fria skolvalet skapat en betygsinflation.

Inom sjukvården rasar Sverige i effektivitet med ökade kostnader som följd, kostnader som går till profiter åt stora sjukvårdskoncerner med huvudkontor i ”skatteparadis” och de anställda får slita häcken av sig för att kunna upprätthålla sjukvården på en någorlunda nivå.

Vi slutar med att tala om fascism, EU, lobbyister, CETA, TTIP och en del lögner avslöjas.

Sep 23

Profiter till varje pris

radio-kommunist-kapitalet
Vi börjar med en diskussion om vårdföretagens falska marknadsföring om att de på något sätt skulle vara bättre och effektivare än offentlig sjukvård, och att de bidrar till att utveckla sjukvården i Sverige. Ingen kan ju ha undgått att konstatera att nedskärningarna i vården med följande försämringar inleddes när privata profitörer började vegetera på den offentliga sektorn.

Vi fortsätter med Stefan Löfvens ”deal” med den globala storfinansen som är måttligt intresserade på grund av den makt de har idag. Den enda möjliga dealen med dessa är att ta makten från dem, slopa TTIP- och CETA-avtalen, avtal som kommer att befästa deras makt.

Pensionsåldern och Syrien är två andra frågor som diskuteras.

Glöm inte Kampfonden: PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg