Jul 04

Almedalen

I dag är Victor ensam i studion och det handlar mest om Almedalen, där det finns en hel del som bör kommenteras. Men även en lyssnare deltar i diskussionen om antikommunismen.

Glöm inte kampfonden plusgiro 42 15 38 4-1 eller bankgiro 636-7080 .

Jun 27

Servilitet och undfallenhet för kapitalet

Dagens program innehåller en del lokalt om Burlöv, är problemet fallande rankingtal i Svenskt Näringslivs listning av servilitet och undfallenhet för kapitalets önskemål, eller är problemet den massarbetslöshet som påtvingas befolkningen för att upprätthålla höga profiter för arbetsköparna?
Vi tar även upp en del kring socialförsäkringssystemen och arbetsskadeförsäkringen, och en del annat.
Glöm inte kampfonden plusgiro 42 15 38 4-1 eller bankgiro 636-7080 .

Jun 13

NORDISKT FORUM MALMÖ 2014

Dagens program ägnar vi åt NORDISKT FORUM MALMÖ 2014, ett forum som arrangeras av Sveriges Kvinnolobby 12-15 juni, med målet att undersöka vad som hänt sedan FN:s Kvinnokonferens i Peking 1995 och formulera nya krav och strategier för att förverkliga kvinnors rättigheter och jämställdhet.
Som gäst i studion har vi Barbara Brädefors som på forumet representerar Sveriges Kvinnors Vänsterförbund (SKV). Vi svarar också på frågan om SKP är ett feministiskt parti, och ser feminismen som en separat ideologi.
Lyssna live på Radio Kommunist på radio92.se fredagar 18.00 – 19.00, ring gärna till studion 040-437070.

Jun 06

Stöd kampen för fasta arbeten

Överheten lägger krutet på att fira flaggan, men Radio Kommunist föredrar viktigare saker som kampen för rätten till säkra arbetsförhållanden. I dag är det Öresundstågens personal och SEKO som ställt sig i spetsen för en kamp mot kapitalets strävanden att förflytta framtiden tillbaka. Och ansvariga politiker frånsvär sig allt ansvar för sitt medlöperi till att fylla kapitalisternas fickor med profiter på arbetarnas bekostnad. Vem behöver arbetslösheten och den ökade fattigdomen i Europa är andra frågor som behandlas. Är strejker förbjudna i kommunistiska länder är en lyssnarfråga som besvaras.
Lyssna live på Radio Kommunist på radio92.se fredagar 18.00 – 19.00, ring gärna till studion 040-437070

Maj 30

Supervalåret

Första valet i det så kallade ”supervalåret” avklarat, vinnare blev kapitalet som kan fortsätta på den nyliberala vägen med nedskärningar i socialförsäkringssystemen, privatiseringar och imperialistisk krigföring. Även de 20 utvalda från Sverige kan se fram emot 5 år som ett skattefrälse med politisk och diplomatisk immunitet.
Lyssnarfrågan handlar om Folkrepubliken Korea.
Lyssna live på Radio Kommunist radio92.se fredagar 18.00 – 19.00, ring gärna till studion 040-437070.

Maj 23

Morsdag, söndagen den 25 maj

Låt dig inte vilseledas av att kapitalet och byråkrater försöker få dig att sluta hedra din moder på grund av ett fullständigt betydelselöst och skendemokratiskt EU-val där politiken redan är fastställd.
Nej hedra din moder med att delta i vårkonserten på GA torg Malmö lördagen den 24 maj klockan 08.00, damma av din gamla fiol, blockflöjten, kastrullcymbalerna: Slut Upp, fyll Malmö med skönsång!
Klockan 12.30 börjar SKP:s konsert på samma plats, ta gärna mamma med dig.
Vi hoppas kunna sända båda arrangemangen live på Riktpunk.nu .

Maj 16

Bojkotta EU valet

Programmet handlar om EU, inför parlamentsvalet hårdnar kampen om de politiska privilegierna. Både mellan partierna och mellan kandidaterna inom de olika partierna som vill bli kryssade, kampen står för att vinna politisk och diplomatisk immunitet och att tillhöra det nya skattefrälse som har uppstått i kapitalets Europa. Privilegier som även omfattar EU-kommissionen och dess väpnade gren Europol. Lyssna live på www.radio92.se fredagar 18.00 – 19.00

Maj 09

Segerdagen 9 maj

Segern över hitlernazismen är huvudtemat för detta program, men också frågor om fascismen i Ukraina och Sverige behandlas, roten till alla de olika formerna av nazism och fascism avslöjas. Dessutom besvaras några lyssnarfrågor.

Maj 02

Vi vill flytta makten till de verkliga producenterna

En diskussion och analys av första maj talen kommer fram till slutsatsen att skillnaderna mellan de olika blocken är hårfin, och vi vill flytta makten till de verkliga producenterna, en makt som måste tas från kapitalägarna och de rika. Vi diskuterar även fascismen i dess olika former och vilka krafter som ligger bakom och utnyttjar fascismen för att befordra sina intressen. Vi tar även upp det av Sverigedemokraterna älskade TTIP avtalet som skall ge USA:s kapitalister fri tillgång till Sveriges offentliga sektor och vårt lands råvarutillgångar.

Apr 25

Kapitalets diktatur

Första maj och ett val som skall legitimera kapitalets diktatur är temat för den här sändningen. Liksom sjukvård och offentlig sektor.

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg