Aug 21

Mot profitörerna

Kapitalismens totala misslyckande i frågan om att skapa arbete och de enorma kostnader de åsamkar samhället genom deras jakt på profiter. Profiter de skaffar sig genom att den svenska arbetarklassen är underbetald är huvudtemat för dagens sändning. Men även arbetskraftsinvandring och flyktingpolitik diskuteras, liksom nyfascismen ökade framgångar i opinionsundersökningar och deras stöd för kapitalet och de krafter som skapar arbetslöshet och flyktingströmmar.

Aug 14

Arbetslösheten och en del annat

Arbetslösheten och utanförskap är det kapitalistiska systemets signum, ett problem som de styrande politikerna förlitar sig på att storföretagen och kapitalisterna skall lösa, så kommer aldrig att ske i ett system som producerar för profiten och inte för de samhälliga och mänskliga behoven. Arbetskraftsinvandringen har också blivit en källa för profit med de regler som infördes av alliansregeringen med stöd av Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.
I övrigt fotsätter programmet med avvisandet av en uppringande borgare som tittat för djupt i flaskan, och därefter en spretande ideologisk diskussion med en annan uppringare.

Aug 07

Terror och TTIP

Dagens program handlar om den terror som USA utövade för 70 år sedan när man fällde atombomber över Hiroshima och Nagasaki och den fredsrörelse som bildades i kamp mot atomvapen som krävde att de länder som använde atomvapen skall förklaras som krigsförbrytare.
En uppringare berättar om de lögner som sprids om orsakerna till atombombsfällningarna.
Vidare är frågan om det man kallar ”handelsavtal”, TTIP på tapeten. Ett ”handelsavtal” som skall begränsa politikernas inflyttande och flytta makten kapitalisterna och de stora monopolföretagen. Vi kräver stoppa TTIP. EU:s utredningar är inget annat än falsifikat för att legitimera överlämnandet av den totala makten till storfinansen.
Vi slutar med nyfascisterna i SD rasistiska kampanj mot tiggeriet.

Jul 31

Värdlandsavtalet, ett förräderi mot svensk alliansfrihet

Regeringen planerar att i juni 2016 upplåta svenskt territorium för krigsförberedelser. Regeringen sviker det svenska folket genom att acceptera NATO:s kärnvapendoktrin och därmed förvandla Sverige till ett mål för kärnvapen. Men även rörligheten av vapen och handgranater kommer att bidra till att göra Sverige osäkrare.
Skriv på protester mot värdlandsavtalet, än är det inte försent att stoppa det. Tvinga riksdagen att följa folkviljan, Nej till krig, Ja till fred.

Jul 24

Småborgarna och dess vänster

Syriza och den småborgerliga vänstern sågas i dagens program, kapitalets medlöpare vill nu framställa sig som radikala och tror sig ha lösningen på de framtida problemen i Europa. Inte ett uns av självkritik för deras stöd till den grekiska arbetarklassens förrädare syns, utan snarare en stolthet för deras judasgärning.

Men även TTIP, Ukraina och en del svenska problem diskuteras.

Stöd Radio Kommunist PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Jul 17

Grekland och kampen mot fascism

”Fascismen är finanskapitalets egen makt. Den är en organisation av terroristiskt övervåld mot arbetarklassen, mot böndernas och de intellektuellas revolutionära skikt.
Socialdemokratins ledare suddade ut och dolde fascismens sanna klasskaraktär för massorna och manade inte till kamp mot bourgeoisiens allt mer reaktionära åtgärder.” Dimitrov på Kominterns kongress 1935.

Samma misstag som Syriza nu begår som gör en överrenskommelse med ”sin värsta fiende”. Det tog 35 år för Pasok att förvandlas från ett 48 procents parti till ett 4,8, det kommer Syriza att klara på ett år glädjande nog. Men det värsta är att de har bäddat för storfinansens Gyllene Gryninge, om inte KKE och PAME kan stoppa dem.

Kort om TTIP, inskränkningar av strejkrätten och korruptionen i Sverige.

Jul 10

Almedalsveckan, Grekland och Gaza

Dagens program handlar om Almedalsveckan där eliterna möts, lobbyister från Svenskt näringsliv och statliga-, kommunala- och regionala-byråkrater. Men även Säpo och militären är där för att driva sina särintressen. Årets Almedalsvecka utmärker sig främst för att kampen mot det arbetande folket ställdes i fokus inför nästa års avtalsrörelser. Där profitörer och politikerna är fullständigt överens.

Den grekiska folkomröstningen och vad den handla om är en annan fråga som belyses. Dessutom Gaza och tiggeri och mycket musik för Victor Diaz De Filippi är ensam i studion.

Jul 03

En samling för makten

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det började med att dåvarande utbildningsministern Olof Palme 1968 under sin semester på Fårö höll ett tal i Almedalen och därefter kände de andra riksdagspartierna sig också nödgade att i Almedalen försöka få den mediala uppmärksamhet som Olof Palme fått. I dag har Almedalsveckan utvecklat sig till ett jippo med riksdagspartierna som formella huvudarrangörer och de andra deltagarna som medarrangörer. De andra är allt från fackföreningar, Sida, PRO, SÄPO och Försvaret men framförallt är näringslivets organisationer och lobbyister närvarande.

Jun 26

Solidaritet med Palestina

Ett program där vi diskuterar imperialismens politik och dess krigsaktivism med en lyssnare, även frågan om Palestina och Israels apartheid-politik är ett ämne för diskussion.
Grekland och situationen för grekerna samt nödvändigheten av ett svenskt utträde.
Tro inte på arbetsköparna, där finns löneutrymme i deras gnäll är bara ömkligt mot bakgrund av deras superprofiter under senare år.

Jun 12

Bolagsdirektörer sprider nazisternas propaganda

Det finns i dag ett stort utrymme för lönehöjningar för arbetarklassen, verkliga lönehöjningar är en av förutsättningarna för de arbetande skall kunna trygga sin framtida existens, tillsammans med den organiserade kampen. Tro inte på att de styrande eliterna kommer att rädda dig. Lita på kommunisterna. Bolagsdirektörer sprider nazisternas propaganda, vilket återigen visar att nazism och fascism är en utväxt på det kapitalistiska systemet.

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg