Dec 05

Tack till Sverigedemokraterna

Dagens program handlar en hel del om den budgetdebatt och omröstningen som skedde i riksdagen. Och vi framför ett tack till Sverigedemokraterna på vägnar av alla fattigpensionärer i Sverige för att de lyckades förhindra att vi fick en skattelättnad på 100-250 kronor. Ett tack också från de 400 000 arbetslösa som slipper se sina ersättningar höjas. Vi vill också framföra ett tack från jobbfabriken och andra som vegeterar på statens skatteintäkter genom att Sverigedemokraterna slår vakt om fas 3, det ger dem möjligheter att fortsätta att överföra våra gemensamma tillgångar till atlantöar där de slipper betala skatt.

Nov 28

Chile

Dagens program handlar till större delen om Chile, medverkar gör Cristian Cuevas från Chiles Kommunistiska Partis centralkommitté. Han berättar om situationen i Chile och kommunisternas arbete för att flytta fram de arbetandes sociala situation.
Vi tar också upp den mutkultur som präglar det multinationella Skanska, och deras slingrande för att undvika att betala skatt och följa kollektivavtal.
EU-kommissionens ordförande Juncker har inte bara förtroende från storfinansen utan nu har även EU- parlamentet förklarat sitt förtroende för kapitalets lakej.

Glöm inte Kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Nov 21

Vaxholmskonflikten 10 år

Vaxholmskonflikten 10 år, en konflikt som arbetsköparna och även alliansregeringen använt för att rikta hårda slag mot arbetarklassen, med lönedumpning och försämrade kollektiva rättigheter. Socialdemokraterna lovade att riva upp Lex Laval vid en valseger, men arbetsmarknadsministern Ylva Johansson svajar betydligt i frågan.

Trots att FN-organet ILO slår fast att den svenska lagstiftningen som uppstått efter Vaxholmskonflikten, Lex Laval, bör rivas upp och att regeringen bör betala tillbaka det skadestånd som fackförbunden fått betala, detta eftersom föreningsrätten kränkts i och med lagstiftningen och EG-domstolens beslut.

Medverkar per telefon gör Mats Hedell från Örnsköldsvik om de svikna vallöften lokalt i Ö-vik och berättar om det politiska arbetet för att bygga ut Sveriges Kommunistiska Parti i norr, och projektet Nya norrland.

Nov 14

NATO – nej tack

Programmet handlar till en del om den påbörjade NATO-anslutningskampanjen, Peter Hultqvist som går i Carl Bildts fotspår tar tillfället i akt och propagerar för partnerskapet med NATO och vill liksom de övriga högerextremisterna stärka det svenska försvaret.
Ett annat inslag handlar om vikten av att organisera sig fackligt och de skamlösa angrepp som den fackliga rörelsen utsätts för, ett angrepp som förstärkts av EU-inträdet. Och kommentarer kring ”Du som inte vill vara medlem i Facket.”
Glöm inte Kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Nov 08

Ett tärande samhällssystem

Fattigdomen breder ut sig i Europa för att de rika skall kunna bli rikare. Arbetsköparna avindustrialiserar Sverige för att öka sina profiter, en nerläggning av en arbetsplats i Sverige kostar betydligt mindre än i andra länder, det enda som kan förändra detta är om arbetarklassen ökar kampen om ägandet av produktionsmedlen.

Sänk pensionsåldern ge de unga jobb satsa på arbetsmiljön i stället för svammel om att vi måste arbeta längre. Lägg ett ansvar på byggherren och företag att ta det fulla ansvaret, sluta med morden på arbetsplatserna.

Facklig kamp lönar sig, därför är det viktigt att ungdomen i synnerhet organiserar sig, och också ser till att den fackliga rörelsen får en revolutionär utveckling.

Vi slutar med en diskussion om SD:s inflyttande där allt från V till M börjar svikta och gärna förlitar sig på SD.

Glöm inte Kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Nov 05

Monologen fortsätter

Idag blir det också en monolog, men en monolog där ni får lyssna på Victor. Bland annat avslöjas massmorden och krigsbrotten som sker i de av Israel ockuperade områden. Erkännandet av Palestina som egen stat är en sak som fördröjts allt för länge.

Ubåts hysterin var lika förväntad som ett brev på posten, ett led i demoniseringen av Ryssland för att ansluta Sverige till NATO, och göra Sverige till en aktiv aktör för imperialismens intressen.

Valet i Ukraina var ett val som organiserades av oligarkerna och de fascistiska krafterna, ett steg som nu följs i Sverige. Med mycket mera och mycket bra musik och avslöjande av den politiska opportunismen .

Okt 24

En monolog om budgeten och en del annat

En monolog om budgeten som bland annat gisslar förslagen om att jobba efter pensionsåldern, höjningen av förskottsbidraget och en del andra saker. Opositionens alternativ är mest det ”normala” gnället över ökade skatter. I detta instämmer SD som därmed klart och tydligt placerar sig som ett högerparti med en rasistisk propaganda, med rötter i den nazistiska rörelsen. Men den nya regeringen har uppenbara problem med ställningen till imperialismen och deras ödmjukhet mot kapitalet. Rysshatet från 1500-talet styr fortfarande svensk säkerhetspolitik.

Mer musik än vanligt.

Okt 17

NATOs legoknektar är inte välkomna

Världlandsavtalet står i fokus i den här sändningen, vill vi ha NATO och deras kärnvapen i Sverige, vill vi att NATOs legoknektar skall verka i Sverige utan att riskera åtal för brott som de utför. Det är den avgående och den tillträdande regeringens gåva till svenska folket.
Rysslandshetsen i samband med händelserna i Ukraina diskuteras också, liksom dem mänskliga rättigheten tillgång till vatten.

Okt 10

Att kasta pärlor för svinen

Dagens program fortsätter eftervalsdebatten, idag är det skolan och offentlig sektor som är på tapeten. Högerkrafternas angrepp på en utvidgad skolplikt är ett uttryck för deras gamla uppfattning att utbildning av arbetarbarnen är att kasta pärlor för svinen. Den bristande förmågan skolan har i dag är en följd av privatiseringar som högern och även S och MP är förespråkare av. Att S och MP nu har förstått att den nya tiden och produktionen fodrar mer utbildning är bra, och med lite mer utbildning förstår de kanske också att det är privatiseringarna som är problemet.
Även Nato:s rövartåg är ett av ämnen, där vi tydligt ser att det är Nato och imperialismen som genom ombud håller liv i IS för att kunna utnyttja dem i sina imperialistiska planer i Syrien och Irak.
I slutet blir det jakten på papperslösa och nobels fredspris.

Glöm inte kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Okt 03

Nato ut ur Sverige

Dagens program har fokus på den nya regeringen som bildats som ett resultat av valutfallet, vi konstaterar en del positiva saker som erkännandet av Palestina, höjningen av taket i A-kassan och kommunalt veto mot privata skolor. Men det är oroande med den framlagda utrikespolitiken där man fortsätter allianspartiernas politik med stöd åt imperialismen och att tillåta NATO på svenskt territorium som innebär att kärnvapen blir en del av vapenarsenalen, vilket även förvandlar Sverige till ett kärnvapenmål. Även i inställningen till EU och dess ”handelsavtal” finns anledning till oro.

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg