Nov 16

SAS-krisen och Sverigedemokraterna

Ett program som behandlar SAS-krisen, behöver Sverige och andra nordiska länderna ett flygbolag?
Vi tar också upp en del kring fascisterna och den senaste turbulensen kring de svenska fascisterna i Sverigedemokraterna. Rasism och fascism kan man inte dölja med kostym och slips. Dessutom en del om Israels brutala aggression mot palestinierna i Gaza.

Nov 09

EU:s kamp mot det arbetande folket

Ett program som handlar om kapitalets och EU:s kamp mot det arbetande folket, raseringen av uppnådda sociala rättigheter har blivit legio för den alltmer parasiterande kapitalismen. Till sin hjälp har de en alltmer korrumperad politisk elit som åsidosätter elementära demokratiska rättigheter som fri åsiktsbildning och yttranderätt. Vi fortsätter med att bekämpa den systematiska stöld som den svenska arbetarklassen är utsatt för, och en del annat smått och gott.

Okt 26

Rädda Vården och Kuba

Ett program som handlar om Rädda Vården, Kuba och Oktoberrevolutionen. Nätverket Rädda Vården som bildats av personer och organisationer på vänsterkanten genomförde för en tid sedan en demonstration under parollerna ”Nej till nedskärningar”, ”Nej till privat vård” och ”Stoppa sammanslagningarna”. Sammanslagningen gäller den pågående mellan Lunds och Malmös sjukhus vilken är ett led i den fortsatta planeringen för rasering och nedskärningar inom vården i Skåne.
Genomgår Kuba en nyliberal utveckling är frågan som besvaras i samband med att en del privatiseringar genomförts? Programmet avslutas med en bevisning om Oktoberrevolutionens historiska nödvändighet.

Okt 19

Offentlig sektor dräneras

Victor och Jonas i studion och programmet handlar om skolan och sjukvård och försämringar som kommer av de omfattande privatiseringarna och hur den offentliga sektorn dräneras när skattepengar förvandlas till profit åt finanskapitalet och det internationella kapitalet. Även Sverigedemokraterna och deras rasistiska demagogi behandlas.

Okt 12

Fredspriset till EU

Programmet handlar om fredspriset som gavs till den imperialistiska organisationen EU, som deltar i krig och i många fall varit anstiftare till krig bl.a. agerar man i en gråson för att starta ett inbördeskrig i Syrien. Vi diskuterar också kring Nobelpriset i litteratur. Och avslutar med en diskussion om hur vi kan rädda vården i Skåne.

Okt 05

Kommunist och arbetarpartiernas konferens i Bryssel

Dagens program handlar om Kommunist och arbetarpartiernas konferens i Bryssel.
Temat för årets möte var hur de kommunistiska partierna och arbetarpartierna skall förhålla sig till den påstådda möjligheten att lösa den kapitalistiska krisen utan att bryta med det dysfunktionella kapitalistiska produktionssystemet. Denna fråga är sannerligen inte ny för den internationella arbetarrörelsen utan utgör i realiteten den ständiga frågan för arbetarklassen och det absoluta folkflertalet världen över. Det är en fråga lika gammal som arbetarrörelsen själv men lika aktuell igår, idag och imorgon som det kapitalistiska systemets återkommande kollapser.

Sep 28

Lärarnas avtal och A-kassan

Lärarnas avtal skapar ett berättigat missnöje, ett missnöje som även riktar sig mot den fackliga ledningen som sviker medlemmarna och den fackliga solidariteten. Det är en av frågorna som diskuteras i detta program. Men även A-kassan och skattepolitiken får sig en känga, A-kassan vill arbetsköparna och det politiska ledargarnityret lägga i spillror för att kunna pressa löner och slå sönder fackföreningarna och den fackliga solidariteten.

Sep 14

Jobbpakten med mera

Ett program som handlar om den reinfeldtska jobbpakten och Borgs vägran att höja taket i A-kassan. Även imperialismens plundring och folkrättsbrott i Afrika diskuteras och en del om hur kapitalets EU krackelerar i alla sina beståndsdelar.

Sep 07

Allt skall för dessa profitörer ha en prislapp

Nytt program som handlar om sjukvården i Skåne, men även om EU:s permanenta kris, och vi slutar med att tala om USA:s krigspolitik. Den nye landstingsdirektören ifrågasätter om vissa operationer skall finansieras med skattemedel, hur mycket kommer det att kosta att föda ett barn. Allt skall för dessa profitörer ha en prislapp.

Aug 30

Järnvägar och bostäder

Järnvägar, bostäder och makt är frågor för dagens program. En järnvägssatsning som är en knapp tiondel av vad regeringen avser satsa på Jas planet och är långt ifrån den storsatsning man försöker blåsa upp den till, knappt 4 miljarder/år under en 12-års period är långt ifrån vad järnvägarna i Sverige skulle behöva för att rädda miljön och tidigare investeringar. Bostäder för i synnerhet ungdomen är ett annat skriande behov. Och så blir det när vi överlämnar makten till kapitalet, det är inte de rika som ger, det är de fattiga som måste ta.

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg