Feb 13

Profitörerna samlas i angreppen mot arbetarklassen

Profit istället för kollektivtrafik är Skånetrafikens mål, därför sjunker också antalet resenärer i kollektivtrafiken inom Region Skåne. Med en taxepolitik som gör det dyrare att åka tåg eller buss än att köra med egen bil kan knappast stimulera till ökat kollektivåkande.
Arbetslösa har vi ingen brist på i Sverige, Skåne eller Burlöv, sluta lita på det privata kapitalet och ta saken i egna händer är det politikerna borde göra, men inte vågar.
Banker och privata profitörer på kommunala och statliga kassor är en annan av de frågor som tas upp i dagens program.

Feb 06

Kampen mot fascism

Ett program som handlar om Östra Ukraina och hur kievjuntan med stöd av fascister för krig mot sin egen befolkning, livligt understödda av EU och USA, som vill förvandla Ukraina till ett uppmarschområde för NATO i deras strävan att annektera Rysslands industripotential och råvaror.
TTIP-avtalet är en annan del av diskussionen.

Jan 30

Opportunister kan aldrig ersätta kampen för socialism

Programmet handlar bland annat om det grekiska valet, det tog valvinnaren, ett ”vänsterparti”, och regeringsbildarna Syriza fyra dagar att sälja ut sig till EU-maffian i frågan om sanktioner mot Ryssland och därmed ett stöd till fascistjuntan i Kiev och EU:s och imperialismens planer på att bygga ut sitt territorium för plundring.
Vi diskuterar också produktivitetsutveckling och löneförhandlingar. Och slutligen tar vi upp den desperata jakten på rasistiska och nyfascistiska väljare som småbröderna i Alliansen ägnar sig åt.

Jan 23

Imperialism och rikedomarnas fördelning

Dagens program handlar bland annat om det av EU påtvingade överskottsmålet som används för att hålla tillbaka investeringar i offentlig konsumtion, men också om rädslan för statsskuld som också används som skrämskott mot det arbetande folket.
Vi tar också upp den pågående omfördelningen av rikedomar från de fattiga till en liten elit av makthavare som den nya imperialismen ny genomför.
Västländernas allierade i Mellanöstern dömer våldtagna kvinnor till fängelse på grund av olovlig sex.
Glöm inte Kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080 den behövs för att stärka klasskampen

Jan 16

Socialdemokraterna litar på Junker

EU:s ordförande, Junker, som i sin roll som statsminister och finansminister i skatteparadiset Luxemburg varit behjälplig till storfinansen och monopolkapitalet att plundra det arbetande folket skall utreda sina egna brott mot EU:s reglemente, är ett av inslagen i dagens program.
I övrigt behandlas även konsekvenserna av Decemberöverenskommelsen och en del andra frågor.
Sluta fega, ring 040 437070 fredagar mellan klockan 18.00 och 19.00

Jan 09

Varför terrorism?

Dagens program handlar bland annat om terrorism och vilka som är anstiftare och understödjare av terrorn som utmanar allt utom de verkliga makthavarna, för de är en produkt av imperialismens strävan efter total världsdominans. De är även finansierade och beväpnade av dessa för att hålla världen i sin hand.
Även en del kommentarer kring ”kriget” som startar i morgon på moderaternas ”stämma”, kampen kommer att stå mellan hur man skall gå fram för att avrusta samhället till förmån för det privata kapitalet.  Även en del annat diskuteras.
Mellan pratet får ni lyssna på Elvis Presley, som skulle fyllt 80 år.
Glöm inte Kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080 den behövs för att stärka klasskampen

Jan 02

En uppgörelse om hur slevarna skall fördelas

Idag är det Victor som är ensam i studion, han börjar med en del kommentarer kring den s.k. ”decemberöverenskommelsen” mellan socialdemokraterna/mp och Alliansen, en överenskommelse som även får stöd av V. Ett extraval skulle inte löst några av de parlamentariska problemen men decemberöverenskommelsen innebär bara en uppgörelse om hur slevarna skall fördelas när man skall äta ur kapitalets grytor, bägge alternativen strävar efter att stärka kapitalets och de rikas makt.
Det enda riktiga svaret är att de arbetande skärper klasskampen och kämpar på alla fronter.
Andra frågor som diskuteras är islamfobin och den ökade rasismen som i synnerhet utmärker SD.
Även frågan om rätten till bostad och kampen mot EU är föremål för synpunkter och du får del av hur SKP vill lösa problemen.
Och Du inför 2015 glöm inte Kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Dec 19

De fem kubanerna är äntligen släppta och blockaden hävd

I borgarmedia kallas De 5 kubanerna spioner. Ingen av dem dömdes för spioneri. Tre av dem åtalades för att ha haft för avsikt att någon gång i framtiden begå spioneri och dömdes till livstids fängelse! Rene González dömdes inte på åtalspunkten förberedelse till spioneri. Han var inte ens anklagad. Han dömdes till 2001 till 19 år i fängelse på åtalspunkter som konspiration för att ”skada USA” och en del andra.
KD försöker rädda sina riksdagsplatser med en anpassning till den nyfascistiska politiken som SD tidigare varit ensamma om, skall de få stöd av övriga Alliansen?

God jul och Gott nytt år

Dec 12

Extravalet

Det kommande extravalet är det stora ämnet i dagens program, skall alla de övriga partierna anpassa sig till Sverigedemokraternas nyfascistiska politik? Är målet med extravalet en stor kollation enligt tyskt mönster där moderater och socialdemokrater tillsammans för en politik som är förödande för jobb och sysselsättning inte bara i Tyskland utan i hela Europa på grund av Tysklands stora inflytande över EU:s politik.

Barnfattigdomen och de rumänska tiggarnas situation kommer på dagordningen genom en inringare.

Dec 05

Tack till Sverigedemokraterna

Dagens program handlar en hel del om den budgetdebatt och omröstningen som skedde i riksdagen. Och vi framför ett tack till Sverigedemokraterna på vägnar av alla fattigpensionärer i Sverige för att de lyckades förhindra att vi fick en skattelättnad på 100-250 kronor. Ett tack också från de 400 000 arbetslösa som slipper se sina ersättningar höjas. Vi vill också framföra ett tack från jobbfabriken och andra som vegeterar på statens skatteintäkter genom att Sverigedemokraterna slår vakt om fas 3, det ger dem möjligheter att fortsätta att överföra våra gemensamma tillgångar till atlantöar där de slipper betala skatt.

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg