Sep 30

Slå vakt om vår offentliga sektor

skolan

Många av kapitalets propagandister försöker slå myt av påståenden om att privatiseringar skapar större effektivitet och därmed effektivare välfärd. Det är ett påstående som de inte har ett enda vetenskapligt belägg för.

Inom skolan ser man klara bevis för att resultaten faller och att det rör sig om kunskapsförsämringar både i absoluta och relativa tal. Samtidigt har privatiseringarna och det fria skolvalet skapat en betygsinflation.

Inom sjukvården rasar Sverige i effektivitet med ökade kostnader som följd, kostnader som går till profiter åt stora sjukvårdskoncerner med huvudkontor i ”skatteparadis” och de anställda får slita häcken av sig för att kunna upprätthålla sjukvården på en någorlunda nivå.

Vi slutar med att tala om fascism, EU, lobbyister, CETA, TTIP och en del lögner avslöjas.

Sep 23

Profiter till varje pris

radio-kommunist-kapitalet
Vi börjar med en diskussion om vårdföretagens falska marknadsföring om att de på något sätt skulle vara bättre och effektivare än offentlig sjukvård, och att de bidrar till att utveckla sjukvården i Sverige. Ingen kan ju ha undgått att konstatera att nedskärningarna i vården med följande försämringar inleddes när privata profitörer började vegetera på den offentliga sektorn.

Vi fortsätter med Stefan Löfvens ”deal” med den globala storfinansen som är måttligt intresserade på grund av den makt de har idag. Den enda möjliga dealen med dessa är att ta makten från dem, slopa TTIP- och CETA-avtalen, avtal som kommer att befästa deras makt.

Pensionsåldern och Syrien är två andra frågor som diskuteras.

Glöm inte Kampfonden: PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Sep 16

Regeringsförklaringen – optimism i kvadrat

skp-eu

Årets regeringsförklaring skiljer sig inte mycket från tidigare, en optimism som vilar på att ett större underordnande under kapitalets EU skall föra Sverige framåt och kunna ”garantera välfärden”. Förhoppningarna grundar sig förmodligen på folks glömska, före EU-inträdet var arbetslösheten cirka 2 procent för att sen stiga till 11-12 procent och nu har gått tillbaka till cirka 7 procent. Ser vi den stöldvåg som kapitalet inledde vid EU-inträdet och förde över stora delar av den offentliga sektorn till sin privategendom har inte EU medfört någon fördel för det arbetande folket, de har bara drabbats av lönedumpningar och massarbetslöshet. Infrastrukturen har raserats och inte ens kollektivtrafiken fungerar tillfredsställande.
Sverigedemokraterna bevisar att de bara är kapitalisternas knähundar och är nu beredda att ställa upp som garanter för kapitalet att importera låglönearbetare, dessutom skall de inskränka sjukvården genom att garantera kapitalisternas profiter på den egendom de stulit från oss.
Dessutom en del annat, TTIP, upphandlingslag och säkerhetspolitik.
Glöm inte Kampfonden: PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Sep 09

Värna sjukvården i offentlig regi

sjukvard

I dag behandlar vi främst fyra frågor, den första handlar om läkemedelsindustrin och deras överföring av pengar till läkare och annan personal inom sjukvården och dess byråkrati. Läkemedelsindustrin är en extremt vinstgivande industri där de anställda drar in 3–4 miljoner per anställd och år.

Sen blir det skatter och borglighetens ylande för att de högavlönade skall bidra en smula till sjukvård och offentlig sektor. Och arbetsköparnas kampanjer för att profitera på den offentliga sektorn och våra skattemedel.

Vi slutar med NATO och nödvändigheten av att ställa sig utanför den krigsförbrytarorganisationen.

Hjälp Radio Kommunist att utöka sändningarna genom ett bidrag på PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Sep 04

Fascism och kapitalism, två sidor av samma mynt

javier

Ett extraprogram från Radio Kommunist
Vi interjuvar den prisbelönte chilenske journalisten och författaren, Javier Rebolledo, när han besöker Sverige. Han är upphovsman till ”Korparnas dans”, ”Korparnas uppvaknande” och ”I korparnas skugga”, en trilogi som berättar om 200 försvunna politiska fångars öde, hemliga polisens ursprung och de civila medbrottslingarna i Chile.
Javier Rebolledo berättar om betydelse av böckernas tillkomst, hur dessa tre böcker förhåller sig till varandra och som ledde fram till publicering av dem, samt den sociala effekten de haft på dagens samhälle.
Javier Rebolledo (1976) är en chilensk journalist som har sysslat med undersökande journalistisk kring brott mot de mänskliga rättigheterna under Pinochets diktatur i Chile (1973-1990), och dess efterdyningar. Detta resulterade bl. a. i tre sensationella böcker kända under namnet Korparnas trilogi, som han presenterar nu genom föreläsningar och direkta samtal med läsarna.
Ni som missar hans samtal kan lyssna här på Radio kommunist.
Journalistens Javier Rebolledo berättar om hur han utsattes för censur när han ville berätta om diktaturens ansikte och brott. Brott som initierades även av den nu styrande ekonomiska och politiska ”eliten”. Javier jobbade på en statlig tidning ”National” eller närmare bestämt på dess söndagsbilaga och insåg då att diktaturen levde kvar men fått ett nytt ”ansikte”.
Efter noga undersökningar polisutredningar med en obeveklig journalistisk kall, lyckas Rebolledo att exponera i Korparnas dans episoden av rått barbari vår närhistoria, och dessutom kapitalets samhörighet med fascism i alla dess former.

Sep 02

En monolog med Jan

Han börjar med en del kommentarer kring arbetsköparnas vägran att följa det riktmärke som fastställts av arbetsköparnas centralorganisationer. Almegas vårdföretag ligger på en profitnivå på mer än tio procent men anser sig inte ha råd med att erbjuda de privatanställda assistenterna mer än 0,8 procent, ca 170 kronor i månaden. Tar även upp de avslöjanden som www.stoppafusket.se gjort kring de så kallade bemanningsföretagen.
Fotsätter med diskussionen kring vinster i välfärden och konstaterar att det enda sättet att förhindra profitörerna för att kränka äganderätten är att förbjuda enskilda aktörer att ta över vår verksamhet som arbetarklassen gemensamt skapat.
Slutar med TTIP och en uppmaning till att delta i manifestationerna för en bättre sjukvård den 4 september.
Hjälp Radio Kommunist att utöka sändningarna genom ett bidrag på PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Aug 26

Pressträffen på Harpsund

Socialdemokratins undfallenhet för storfinansen försöker man dölja genom att skylla på Reinfeldts regering, den reinfeldska regeringen är värda allt klander, men det är inget argument för att fortsätta den politiken. Reinfeldts regering utmärker sig mest för att den överförde stora delar av den offentliga sektorn till privata profitörer och genomförde skattesänkningar som gynnade främst de rika och den politiken borde socialdemokratin bryta med. Kommunisterna (SKP) är alternativet till borgerlig politik.
Friskolor och en hel del annat diskuteras, frågor som avspeglar den plundring av det arbetande folket som genomförs av storfinansen och understöds av både socialdemokratin och de borgerliga. Det vill säga hela den nuvarande riksdagen.
Pensionärerna är en grupp som utsätts för en systematisk terror, det kan bara kommunisterna bryta, organisera dig i Sveriges Kommunistiska Parti (SKP).
Dessutom finns det ytterligare en anledning när man hör Lövens kärleksförklaring till imperialismen, representerad av Biden.
Glöm inte Kampfonden: PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Aug 19

Ett blandat program som vanligt

Frågor som diskuteras är varför yrkesgrupper som anses vara bristyrken tvingas arbeta deltid, en åtgärd som drabbar i synnerhet kvinnor inom den offentliga sektorn.
Vidare en del om hur storfinansen plundrar skattebetalarna, deras profiter eliminerar ca 25 procent av resurserna till den offentliga konsumtionen, resurser som skulle kunna användas för en bättre sjukvård, skola, barn- och äldreomsorg.
Dessutom en del av de avtalsbrott arbetsköparna ständigt genomför med god hjälp av bemanningsföretagen och vi pratar en del om företagen och den styrande ”elitens” bidragsberoende.
Glöm inte Kampfonden: PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Aug 12

Kapitalets makt måste brytas

Dagens program handlar om hur arbetsköparna redan nu försöker flytta fram sina positioner inför nästa års förhandlingar om hur arbetets frukter skall fördelas mellan arbetare och profitörer.
Dessutom en del om TTIP och sjukvård och kampen mot privatiseringshysterin.

Aug 05

6:e augusti 71 årsdagen av Hiroshima

71 årsdagen av Hiroshima, första gången mänskligheten använde kärnvapen vilket tillsammans med bomben över Nagasaki mördade en kvarts miljon människor, bland dem många koreaner som tvingats till Japan som slavarbetare.
Korruptionen inom den svenska byråkratin, storfinans och politiken avslöjas i de avslöjanden som nu skett av riksrevisionsverkets verksamhet.
Storfinansens bidragsberoende och jakt efter profiter är ett annat problem som diskuteras, tillsammans med vägran från kommuner och landstings att följa ingångna avtal.
Musiken i dagens program står Halva Mänskligheten för, ett av de moderna proggbanden som skriver musik för nutiden.
Glöm inte kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg