Jul 03

En samling för makten

Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det började med att dåvarande utbildningsministern Olof Palme 1968 under sin semester på Fårö höll ett tal i Almedalen och därefter kände de andra riksdagspartierna sig också nödgade att i Almedalen försöka få den mediala uppmärksamhet som Olof Palme fått. I dag har Almedalsveckan utvecklat sig till ett jippo med riksdagspartierna som formella huvudarrangörer och de andra deltagarna som medarrangörer. De andra är allt från fackföreningar, Sida, PRO, SÄPO och Försvaret men framförallt är näringslivets organisationer och lobbyister närvarande.

Jun 26

Solidaritet med Palestina

Ett program där vi diskuterar imperialismens politik och dess krigsaktivism med en lyssnare, även frågan om Palestina och Israels apartheid-politik är ett ämne för diskussion.
Grekland och situationen för grekerna samt nödvändigheten av ett svenskt utträde.
Tro inte på arbetsköparna, där finns löneutrymme i deras gnäll är bara ömkligt mot bakgrund av deras superprofiter under senare år.

Jun 12

Bolagsdirektörer sprider nazisternas propaganda

Det finns i dag ett stort utrymme för lönehöjningar för arbetarklassen, verkliga lönehöjningar är en av förutsättningarna för de arbetande skall kunna trygga sin framtida existens, tillsammans med den organiserade kampen. Tro inte på att de styrande eliterna kommer att rädda dig. Lita på kommunisterna. Bolagsdirektörer sprider nazisternas propaganda, vilket återigen visar att nazism och fascism är en utväxt på det kapitalistiska systemet.

Jun 05

TTIP, NATO och sjukvården

TTIP är på tapeten i EU-parlamentet den 10 juni då delar av parlamentet skall rösta första omgången om det hemliga avtalet. TTIP är ett hot mot demokratin, oavsett ISDS. NATO är imperialismens krigsmaskin som nu får tillträde till svenskt territorium för sina krigsförberedelser, vi behöver inte NATO. Bryt allt samarbete med NATO.
Hur räddar vi sjukvården? en fråga från en kämpande kvinna som ringer in.
Glöm inte kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Maj 29

Arbetstidsförkortning en nödvändig reform

Ett blandat program med kommentarer kring den inledda socialdemokratiska kongressen i Västerås, bland annat ett förslag från det skånska partidistriktet om arbetstidsförkortning. Även de snedvridna proportionerna mellan kapital och arbete diskuteras liksom frågan om arbetskraftsinvandring och en del annat.

Maj 22

Kamp mot privatiseringar, EU och NATO

Rubriken täcker in det mesta av innehållet i dagens program, även skolan diskuteras och den brist på planering i samhället för att tillgodose medborgarnas behov. Vilket effektivt blockeras av storfinansen och kapitalägarna som strävar efter sin totala diktatur.

Maj 15

NATO, TTIP, kortare arbetstid och flyktingfrågan

Anti-NATO kampanjen fortsätter för att bryta den kampanj som pågår från högern och kapitalet för att föra in Sverige i den krigsallians som NATO utgör, en krigsallians för imperialistisk krigföring.
TTIP är problemet inte bara den klausul som skall reglera eventuell skadeståndsskyldighet. TTIP hotar demokratin och kommer bara att bli ett verktyg för lönedumpning och stärker storfinansens makt över våra liv. Det blir även en del om arbetstiden och flyktingfrågan.

Maj 08

70 års jubileum av befrielsen från fascism och nazism

Det är det 70 år sedan Sovjetunionens Röda Armé satte flaggan med hammaren och skäran på riksdagshuset i Berlin. Efter en kamp där Sovjetunionens Röda Armé bar den tyngsta bördan kunde Europa befrias från tyrannerna och nazism, till kapitalisternas stora besvikelse.

Apr 24

A-kassan, en trygghet för allt färre

Kapitalet har nått sitt mål att slå sönder A-kassan. Den har förlorat sin karaktär av trygghetssystem och solidaritetssystem, i dag har andelen som är berättigade till A-kassa halverats. Allt fler tvingas att leva på försörjningsstöd och aktivitetsstöd vid arbetslöshet.
SJ och det ekonomiskt förödande systemet med konsulter är en annan del av programmet.
I programmet diskuterar vi arbetslösheten med Gustav.

Apr 17

Vårens budget

Programmet handlar om vårbudgeten och den överenskommelsen om ökade militärutgifter för att anpassa Sveriges krigsmakt till NATO och fortsatt deltagande i imperialismens härjningar.

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg