Jul 01

Dagen program ägnar vi åt folkomröstningen i Storbritannien

Brexit gav ett tydligt svar, den brittiska arbetarklassen har tröttnat på den nyliberala politiken som är EU:s grundlag. EU hänger intimt samman med lönedumpning, osäkra anställningsförhållande, massarbetslöshet och social nedrustning det är vad makthavarna i EU, monopolkapitalet och storfinansen, kräver för att säkra sina profiter. Krav som deras tjänstehjon i EU-parlamentet och de olika kommissionerna verkställer. Ingenting beslutas i EU utan klartecken från storfinansen och monopolkapitalet.
Vi diskuterar också den populistiska inställningen till ett eventuellt utträde i Sverige som Vänsterpartiet och en del vänsterliberala skribenter ägnar sig åt på kultursidorna i diverse tidningar.

Jun 17

LO-kongressen

Thorvaldson inleder kongressen med ett avståndstagande från mordet på parlamentsledamoten Jo Cox, vi delar det avståndstagandet och önskar att Karl-Petter Thorwaldsson hade delat vårt avståndstagande från de imperialistiska massmorden. Karl-Petter Thorwaldsson konstaterade att många av de 80 internationella gästerna arbetar fackligt under svåra förhållanden. Verkligheten i många länder är att fackligt och politiskt arbete innebär stor fara. Då borde man ha förväntat sig en kritik av EU som har utsett Colombia, ett av de farligaste länderna att vara fackligt aktiv i, till gynnad handelspartner.
Han påminde om att även Sverige har drabbats hårt av politiskt våld och nämnde bland annat mordet på Anna Lindh och vi berättar om det största politiska våldet och attentatet mot demokratin i Sverige, attentatet mot Norrskensflamman 1940. Där 7 personer mördades och förövarna var militär, polis och redaktörer på konservativa och socialdemokratiska tidningar vilka straffades med tre års fängelse.
TTIP blir också en av frågorna som skall diskuteras på LO kongressen där Thorvaldsson trampar runt i imperialismens fotspår.

Jun 10

Vänsterpartiet ideologiska kris

Vi börjar med den ideologiska kris som präglar Vänsterpartiet, en kris som blir tydlig i frågan om Venezuela. Där Vänsterpartiet i Helsingborg har en klassmässig inställning till den kapitalistiska kris som drabbat Venezuela, medan Vänsterpartiets ledning Med Hans Linde i spetsen skyller krisen på landets ledning och därmed rättar in sig i högerpropagandans ledband. Vänsterpartiets ledning använder liksom borgerligheten antidemokrati och inskränkt pressfrihet.
Två uppringare får svar på sina frågor. Den förste handlar om situationen i Ukraina och Sovjetunionens upplösning, den andre uppringaren kommer från yttersta högerkanten och diskuterar främst miljöfrågor och kärnkraft.
Dessutom blir det en del annat omkring lönepolitik, skolpolitik och svenska värderingar.

Jun 03

Sydsvenskans mask eroderar

Vi börjar med att gratulera vänsterpartiet i Helsingborg för att de har lyckats få SDS ledarskribent Mats Skogskär att gå i taket och avslöja sin antidemokratiska agenda och försvar av högerkupper mot det arbetande folket. Hans maskering som oberoende liberal är bara för att dölja den nyfascism som han företräder.
Vi diskuterar också LO:s inbjudan av USA: s handelsminister för att diskutera TTIP avtalet och ställer frågan om varför man inte inbjuder LO: s medlemmar till att diskutera TTIP. LO och flera fackförbund har trots att frågan inte har förts upp på dagordningen på ett enda fackligt möte uttalat sig positivt om TTIP.
Dessutom diskuteras LO: s avsaknad av klassperspektivet.
Stöd Radio Kommunist ge ett bidrag genom kampfonden: PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Maj 27

Nato och deras quislingar

Socialdemokraterna offrar den svenska alliansfriheten tillsammans med storfinansens partier för att stärka deras imperialistiska intressen och kunna delta i deras erövringskrig. Sverigedemokraterna som motsätter sig rätten för flyktingar att söka asyl vill inte förhindra eller fördröja att NATO får rätten att placera några hundra tusen NATO-soldater som skall omfattas av diplomatisk immunitet. Soldater som kan inbjudas för att bekämpa arbetarklassen och människor som protesterar mot sociala orättvisor. Vänsterpartiet vaknade sent omsider och stoppade sitt stöd för marschen in i NATO som man stödde genom sitt stöd till ”partnerskap för fred” och svenska soldater till Afghanistan och stödet till krigsäventyr i Libyen.
Vidare tar vi upp utanförskap och sjukvården i Skåne.

Maj 20

Värdlandsavtalet

Återigen tar vi upp frågan om värdlandsavtalet därför att i nästa vecka kommer förmodligen riksdagsmajoriteten föra Sverige ett steg närmare krigsförbrytareorganisationen NATO. Du har chans att protestera mot deras förräderi i morgon genom att delta i den protest som genomförs på Sergelstorg i Stockholm klockan 15.00. Vi genomför en stödmanifestation i Malmö på Möllevångstorget klockan 12.00 för er som inte har möjlighet att åka till Stockholm.
I övrigt blir det en del om utstationeringsdirektivet och EU:s karaktär av storfinansens och imperialismens organisation för att plundra de arbetande klasserna.
Musiken står Bergsbestigarna för.
Organisera dig i Sveriges Kommunistiska Parti och stöd Kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Maj 13

Kamp mot NATO och TTIP

Riksdagsmajoriteten skall om ett par veckor besluta om att förvandla Sverige till ett kärnvapenmål, nu gäller det att mobilisera till den demonstration som hålls i Stockholm av vänner till fred och frihet den 21 maj.
Sen fortsätter vi med kampen mot TTIP-avtalet och dess följder för miljön, arbetsmiljön och sociala rättigheter. Vidare diskuterar vi ett brett perspektiv av frågor som är väsentliga för det arbetande folket och antiimperialismen med en marxist-leninistisk uppringare.
Vi slutar helt kort med bostadspolitiken.

Maj 06

Segerdagen en dag vi firar

Nyliberal politik är ett hot mot mänskligheten, marknadskrafterna inskränker vår demokrati och ledder till ett varaktigt utanförskap för stora delar av mänskligheten på grund av ett ekonomiskt system som bygger på anarki istället för en planmässig utveckling av samhället.
Vi diskuterar även högerns kamp för enkla jobb och lönesänkningar, som man försöker dölja i fraser om integration. Vår diskussion slutar med segern över fascism och nazism 1945, en seger som inte lyckades få bort de krafter som är fascism och nazisms främsta bärare, kapitalet och dess försvarare.
Fira segerdagen med kommunisterna i Stockholm söndagen den 8:e maj kl. 14–15.30 vid Slussen.
I Malmö Gustav Adolfs torg den 9:e maj kl. 18.00.
Mött upp i kamp mot fascismen idag!

Apr 29

Första maj, första maj

Första maj den internationella arbetarklassens kamp- och högtidsdag är temat för dagens program. Vi diskuterar kring parollerna ”Fred arbete och socialism”, ”Lär av historien Kampen mot fascism är kompromisslös”, ” Inga krigsförbrytare i Sverige, Nej till NATO, ” Skicka skattesmitarna till arbetsläger” ”Klasskamp Ja, Klassamarbete Nej.”
”Skicka skattesmitarna till arbetsläger” ”Klasskamp Ja, Klassamarbete Nej” har upprört högerns propagandister ända upp till Kristianstad där ett högerspöke i Kristianstadsbladet försvarar skattesmittarna och utgjuter sin förbannelse över att arbetarklassen utnyttjar första maj till klasskamp.
Glöm inte kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Apr 22

Inför Första maj

Inför Första maj är det dags att stärka de fackliga organisationerna och göra dem till verkliga kamporganisationer, i synnerhet Kommunals medlemmar har mycket att kämpa för om de skall kunna återupprätta den fackliga demokratin och bli av med alla de påvar som vegeterat på Kommunals medlemmar.
”Märket” som mantra för att upprätthålla och öka profiterna har tyvärr vunnet genklang inom den fackliga byråkratin, men har inget med den reella utvecklingen av vare sig den internationella konkurrenskraften eller de enskilda företagens förmåga att betala höjda löner, utan är främst en symbol för det klassamarbete som den fackliga ledningen ägnar sig åt.

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg