Maj 13

Kamp mot NATO och TTIP

Riksdagsmajoriteten skall om ett par veckor besluta om att förvandla Sverige till ett kärnvapenmål, nu gäller det att mobilisera till den demonstration som hålls i Stockholm av vänner till fred och frihet den 21 maj.
Sen fortsätter vi med kampen mot TTIP-avtalet och dess följder för miljön, arbetsmiljön och sociala rättigheter. Vidare diskuterar vi ett brett perspektiv av frågor som är väsentliga för det arbetande folket och antiimperialismen med en marxist-leninistisk uppringare.
Vi slutar helt kort med bostadspolitiken.

Maj 06

Segerdagen en dag vi firar

Nyliberal politik är ett hot mot mänskligheten, marknadskrafterna inskränker vår demokrati och ledder till ett varaktigt utanförskap för stora delar av mänskligheten på grund av ett ekonomiskt system som bygger på anarki istället för en planmässig utveckling av samhället.
Vi diskuterar även högerns kamp för enkla jobb och lönesänkningar, som man försöker dölja i fraser om integration. Vår diskussion slutar med segern över fascism och nazism 1945, en seger som inte lyckades få bort de krafter som är fascism och nazisms främsta bärare, kapitalet och dess försvarare.
Fira segerdagen med kommunisterna i Stockholm söndagen den 8:e maj kl. 14–15.30 vid Slussen.
I Malmö Gustav Adolfs torg den 9:e maj kl. 18.00.
Mött upp i kamp mot fascismen idag!

Apr 29

Första maj, första maj

Första maj den internationella arbetarklassens kamp- och högtidsdag är temat för dagens program. Vi diskuterar kring parollerna ”Fred arbete och socialism”, ”Lär av historien Kampen mot fascism är kompromisslös”, ” Inga krigsförbrytare i Sverige, Nej till NATO, ” Skicka skattesmitarna till arbetsläger” ”Klasskamp Ja, Klassamarbete Nej.”
”Skicka skattesmitarna till arbetsläger” ”Klasskamp Ja, Klassamarbete Nej” har upprört högerns propagandister ända upp till Kristianstad där ett högerspöke i Kristianstadsbladet försvarar skattesmittarna och utgjuter sin förbannelse över att arbetarklassen utnyttjar första maj till klasskamp.
Glöm inte kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Apr 22

Inför Första maj

Inför Första maj är det dags att stärka de fackliga organisationerna och göra dem till verkliga kamporganisationer, i synnerhet Kommunals medlemmar har mycket att kämpa för om de skall kunna återupprätta den fackliga demokratin och bli av med alla de påvar som vegeterat på Kommunals medlemmar.
”Märket” som mantra för att upprätthålla och öka profiterna har tyvärr vunnet genklang inom den fackliga byråkratin, men har inget med den reella utvecklingen av vare sig den internationella konkurrenskraften eller de enskilda företagens förmåga att betala höjda löner, utan är främst en symbol för det klassamarbete som den fackliga ledningen ägnar sig åt.

Apr 15

Privatiseringarna och dess följder

Privatiseringarna och dess följder för skolan innebär en lägre kunskapsnivå, privatiseringarna innebär en lägre kunskapsnivå och försämrade möjligheter att få ett jobb för sin framtida försörjning. Anpassa utbildningen till individerna och inte till kapitalets begär efter profiter.
Och en del andra viktiga samhällsproblem.

Apr 08

Findus på kapitalismens altare – profiten

Nerläggning av Findus visar på vad följderna blivit av den frihet för kapital som EU-instiftat och de svenska riksdagspartierna vurmar för, vi kräver att staten tar över Findus för att säkra den svenska livsmedelsförsörjningen. Flytten av Findus beror på de regler som skapats i Tyskland om så kallade låglönejobb vilket innebär att Nomad Foods kan lyfta ett par hundra miljoner för att utbilda dessa. Därför kan ni aldrig lita på de kapitalets lakejer som har applåderat denna utveckling, det räcker inte med att bli arg. Ni måste tvinga dem att skapa lagar som begränsar kapitalisternas makt. Deras undfallenhet blir tydlig i Panama-affären där alla de nuvarande riksdagspartierna bär ett gemensamt ansvar för att de inte skapat tillräckligt tydliga lagar för att förhindra denna kriminalitet, dessutom ger Skatteverkets åtalseftergift också en tydlig insikt i att lagen inte gäller lika för alla.
Vi fortsätter med avtalsrörelsen och kampen mot terrorism.

Apr 01

Avtalsrörelsen

Den pågående avtalsrörelsen och de avtal som slutits kommenteras med en gäst i studion. Håkan Jönsson, facklig aktivist, ger synpunkter krig den varslade strejken av Byggnadsarbetarförbundet och varför Byggnads varslat om strejk. Mycket handlar om hur arbetsköparna vill utöka sin diktatur över lönesystem och andra saker. I den nuvarande situationen utgör i synnerhet NCC och Skanska allvarliga hot mot den yttrandefriheten och de grundläggande rättigheter vi påstås ha. Genom att förbjuda Byggnads representanter att besöka arbetsplatser för att på raster informera byggnadsarbetarna om den pågående avtalsrörelsen, Skanska förbjuder även all skriftlig information på arbetsplatserna. Diktatoriska angrepp som hela arbetarrörelsen solidariskt måste bemöta.

Mar 25

Kapitalismen skapar terrorister

När reaktionen angriper det nuvarande samhället gör man det i första hand för att försvara sina privilegier och makt över samhället, monopolkapitalet och kapitalet är de främsta finansiärerna av IS och terrorismen, terrorismen kan enbart avskaffas genom att bryta kapitalets makt över våra liv.
Vår statsminister har valt sida i avtalsrörelsen, han valde kapitalets intressen.
Vi behöver en ny politik.
En socialistisk politik.

Mar 18

Vem har asylrätt?

EU:s uppgörelse med Turkiet innebär organiserad människohandel legitimerad av de krafter som med alla medel drivit fram ett krig i och mot Syriens folk. När plan A misslyckades, att genom kollaboratörer och utländska trupper krossa det syriska folkets rätt till självbestämmande och kontroll över sina egna råvarutillgångar, tillgriper man plan B som går ut på att tömma Syrien på folk med en utbildning som kan ge de europeiska monopolen högre profiter och gynna deras imperialistiska intressen.  Övriga som drivits på flykt av EU och imperialisterna beväpnade rövarbanden överlämnar man till Turkiet tillsammans med 30 miljarder euro. Vilket Turkiet tacksamt tar emot och kan nu öka förtrycket och repressalierna mot det egna folket och fortsätta föra krig i Syrien.
För övrigt handlar programmet om vår gemensamma välfärd, bemanningsföretag och avtalsrörelsen.

Mar 11

Kvinnokamp, rätten till att söka asyl med mera

Victor pratar om Kvinnokamp och rätten till att söka asyl, en rätt som nu EU har beslutat skall inskränkas för många människor som flyr från imperialisternas, eller av imperialisternas anstiftade krig. Uppgörelsen med den turkiska juntan strider mot Genévekommissionen, FN:s kommission för mänskliga rättigheter. Imperialisterna bryter mot alla mänskliga rättigheter och använder NATO för att öka sin militära närvaro under sken av att försvara flyktingarna. Hyckleriet känner inga gränser när imperialisterna dikterar villkoren.

Bostadspolitiken anpassas till spekulationspolitiken trots den enorma bristen på bostäder, 7 50 000 nya bostäder behövs till 2025. Vi kräver statligt och kommunalt byggande och insatser mot bostadsspekulationen, byggämnessektorn och bankerna.

Dessutom mycket musik.

Glöm inte kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg