Nov 20

Terrordåden i Paris

Terrordåden i Paris är lätt att fördöma, och terrordåd skall fördömas oavsett om de sker under religiös eller fascistisk täckmantel. Men man kan inte blunda för att anstiftarna och finansiärerna av terrorn är kapitalet och deras profitjakt. Frankrike, EU och hela det imperialistiska systemet har systematisk understöt och allierat sig med terrorister för att uppnå sitt syfte att kontrollera världens tillgångar. Frankrike som gammal kolonialmakt bedriver fortfarande en ekonomisk och politisk terror mot sina gamla kolonier.

Bemanningsföretagen ställer den fackliga solidariteten på hårda prov, och när den fackliga byråkratin sviktar inför kapitalets angrepp är den än viktigare än tidigare. Förbjud Bemanningsföretagen är första steget. Raka spåret för att få in invandrare och asylsökande på arbetsmarknaden inom bristyrken snabbare håller nu på att omvandlas till raka spåret för lönedumpning, men avslöjar också det kapitalistiska samhällssystemet fullständiga anarki och barbari.

Vi slutar med skattepolitik och diskussion med en uppringare.

Sverige behöver fler kommunister.
Glöm inte Kampfonden BG 636-7080

Nov 13

Dans och klasskamp

Det är ingen dans på rosor för de ca 36 000 som fortfarande tvingas leva under slavliknande förhållanden under Fas 3, trots vallöften om ett omedelbart avskaffande av Fas 3 från S, MP och V fortsätter de i sin gemensamma budget att gödsla profitörerna med 7,1 miljarder fram till 2019. Falska valser från den så kallade vänstern har blivit mer borgerlig politik. När den sociala välfärden urholkas kan kapitalet lita på denna ”vänster”.

Gränskontroller och sjukförsäkringsbluffen är andra ämnen som diskuteras.

Nov 06

Romer, TTIP och Fas 3

Programmet tar upp frågor kring romernas situation i Malmö och konstaterar att ledarsidorna i den borgerliga pressen och politikerna känner medkänsla med romer som behandlas illa i andra länder men inte när det sker i Sverige. Nu måste det ske en kraftfull mobilisering mot TTIP, EU-politikerna vill få oss att tro att det är ett handelsavtal, men i verkligheten är det ett avtal som skall ge kapitalet än större makt. Vi slutar med att diskutera Fas 3 med en uppringare.

Sverige behöver fler kommunister.
Glöm inte Kampfonden BG 636-7080

Okt 23

Flyktingpolitik och en massa annat

Uppgörelsen om flyktingpolitiken refereras och vi kan konstatera att högerpartierna i Alliansen har funnit en bakväg att införa den politik som avvisades i senaste valet, Rut och Rot kompletteras med Rit. Också deras strävan att införa låglöneyrken ser nu till att kunna bli verklighet under täckmantel av överenskommelse om flyktingpolitiken. Ingenting nämns i överenskommelsen om hur man gemensamt skall motverka orsakerna till flyktingströmmarna, tvärtom är man överens om att den imperialistiska krigföringen skall fortsätta, men vill avstå från dess konsekvenser.
Under kapitalismens kris vädrar fascisterna morgonluft, vi ser dem i hela Europa och SD:s ”framgång” är en framgångspolitik som vunnit stöd på de borgerliga tidningarnas ledarsidor.
Bankerna och storföretagen fortsätter plundra den offentliga sektorn och skattebetalarna är andra ämnen för programmet.

Sverige behöver fler kommunister.
Glöm inte Kampfonden BG 636-7080

Okt 16

Kampen om LAS

Att anställningstrygghet påstås vara ett hinder för samhällets utveckling är en åsikt som gör sig alltmer hörd i den offentliga debatten. Kan trygga människor förhindra samhällets utveckling? Vi påstår tvärtom, trygghet för sin försörjning och levnadsstandard gör människor mer deltagande. Utanförskap och otrygghet skapar kriminalitet, acceptera aldrig kapitalet och ”reformisternas” syn på att ökade profiter är den enda möjliga vägen framåt.

I övrigt diskuteras DÖ (decemberöverenskommelsen), bostadspolitik, TTIP, och vinster i välfärden.

Vill du ge ett bidrag för utökad sändning sätt in det på PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080 märk talongen ”Radio Kommunist”.

Okt 10

Pensioner och historieförfalskning

Programmet börjar med en diskussion om pensionerna där de kommande pensionärerna kommer att få en allt mindre andel i pension i förhållande till sin lön, de som tjänar på vårt nuvarande pensionssystem är bara storfinansen och kapitalet som satts att förvalta våra tillgångar.

Lennart ringer in och tar upp den historieförfalskning som borgligheten och olika varianter av dess svans oavbrutet försöker pådyvla folk.

Flyktingpolitik och lönekampen är andra inslag.

Okt 02

Profitörerna

Profitörerna ser nu sin chans att profitera på flyktingpolitiken, profiter skall utvinnas på grund av människors nöd och det är fullt legalt medan man påstår sig jaga flyktingsmugglare. En ”flyktingsmugglare” hade för 200 euro (ca. 1600 kr) kört några flyktingar från Hamburg till Malmö, ett pris som knappt täcker bensinkostnaderna, skall åtalas. När Wallenbergsfären tar 60 000 i hyra för en lägenhet med normalhyran 5 000 räknas det som humanitärt bistånd och skattebetalarna skall med glädje betala deras profiter.

Större delen av programmet diskuterar vi Syrien frågan från olika aspekter med en libertarian och konstaterar att de liksom anarkisterna tror på en kapitalism av 1700-talets modell.

Glöm inte kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Sep 25

Budgeten och imperialismen

Programmet börjar med att vi diskuterar kring den nyligen levererade budgeten, där vi kan konstatera att skillnaderna gentemot de borgerligas inte är speciellt stora. Nedskärningarna och angreppen på den offentliga sektorn kommer att fortsätta till förmån för kapitalisternas profiter.
Lisa ringer in och diskussionen fortsätter om antiimperialism och västländernas angrepp på länder med råvaror som de vill kontrollera, angrepp som driver folk på flykt vilket vi nu ser resultatet av genom de flyktingströmmar som nu blir internflyktingar och många söker sig till länderna i grannskapet. En liten del söker sin tillflykt till Europa som svarar med att bygga murar och de få som lyckas sippra genom används av rasisterna för att påstå att det är dessa som är det kapitalistiska systemets största problem. Vi diskuterar även pensionssystemet med Lisa. Och avslutar med att göra reklam för ett arrangemang i Lund:
Höstens tema för Kulturell Salong är “Klass i litteraturen” och börjar med Alexandra Kollontajs bok “Jag har levt många liv”. Platsen för kulturaftnarna är Grafitti Café på Stora Gråbrödersgatan 4, Lund. Den 27 september äger arrangemanget rum mellan klockan 14–17.
Arrangemanget återkommer var tredje vecka under hösten med samma tema.

Sep 18

Valet i Grekland

Vi börjar med valet i Grekland där ni förmodligen redan vet resultatet av när ni lyssnar på detta program, men det kan vara av intresse ändå på grund av att vi redogör för vårt broderparti Greklands Kommunistiska Parti (KKE). EU mot bakgrunden av den engelska folkomröstningen är också en fråga vi diskuterar, och kan konstatera att Miljöpartiet är ett parti som fullt ut stödjer storfinansen i sin strävan efter total politisk hegenomi.
Sen diskuterar vi flyktingpolitik med Bertil som tog tillfället i akt att ringa till studion. Och vi avslutar med ytterligare en del om EU.

Sep 11

Varför är det så tyst om klasser och klassamhället?

Frågan fick vi från Jan Grönkvist, en uppringare som saknade klassperspektivet bland de nuvarande riksdagspartierna. Han lyfter fram frågan om massarbetslösheten och den så kallade jämviktsarbetslöshet som spär på den ojämlikhet vilken till och med kapitalisternas organisation OECD ser som ett hinder för tillväxten och bidrar därmed till massarbetslösheten. Hur skall vi vända på den utvecklingen där kapitalet bestämmer vad vi skall tala om och hur riksdagspartierna blir allt följsammare mot kapitalet.
Vi tar även upp Dan Olofssons angrepp på den offentliga sektorn i sin kamp för kapitalisternas rätt att göra profiter på den offentliga sektorn.
Vill du lyssna på programmet direkt kan du göra det på www.radio92.se och följa länkarna till livesändning.

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg